"Czego Jaś się nie nauczył, to Jan musi uzupełnić" – szkolenia komputerowe dla mieszkańców woj. Pomorskiego w wieku 50 lat i więcej.

Zapraszamy na kursy komputerowe zakończonym certyfikowanym egzaminem ECDL osoby po 50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach oraz niepełnosprawne, które chcą podnosić swoje umiejętności komputerowe. Projekt trwa od 1 czerwca 2017r. do 31 marca 2019r. na terenie województwa pomorskiego.

Szkolenia są darmowe i finansowane w 100% z środków Unii Europejskiej.

Okres realizacji projektu: do 31 marca 2019 roku.

 • Na szkolenie mogą się zapisać tylko osoby zamieszkałe w województwie Pomorskim.
 • Szkolenia są skierowane do osób, które skończyły 50 lat niezależnie od ich statusu na rynku pracy (tj. dla osób pracujących, bezrobotnych, niezatrudnionych, emerytów i rencistów).
 • Dni i godziny szkoleń zostaną uzgodnione z kursantami.
 • Szkolenia będą realizowane na terenie całego województwa Pomorskiego a w ramach szkolenia można otrzymać zwrot kosztów dojazdu.
 • Prowadzący szkolenie będzie dostosowywał się do umiejętności grupy, żeby każdy zdobył wiedzę.

Szkolenie jest dla osób, które:

 • Chcą podnieść swoje kwalifikacje z obsługi komputera,
 • zwiększyć szanse na zatrudnienie lub utrzymać pracę,
 • zdobyć zatrudnienie na wyższych stanowiskach.
Po zakończeniu szkolenia można uzyskać certyfikat ECDL Profile (tzw. Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy).
Projekt realizuje firma Gamma sp.j. - firma szkoleniowa 2016 roku.

Czego można się nauczyć na szkoleniu?
 • Podstawy pracy z komputerem.
 • Podstawy pracy w sieci, przeglądanie stron internetowych.
 • Tworzenie treści, drukowanie.
 • Arkusze kalkulacyjne.
 • Kwestie bezpieczeństwa.
 • Rozwiązywanie problemów z komputerem.
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza wstępnego i podane imienia, nazwiska, wieku oraz telefonu kontaktowego.
Konsultant oddzwoni i pomoże w wypełnieniu wniosku oraz przekaże dokładne informacje na temat szkolenia, terminów, procedury.

 • Kliknij i wypełnij formularz

Pełne informacje na temat szkolenia:


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Dofinansowanie projektu z UE: 1 314 289,56 PLN


REKRUTACJA TRWA!


ZAPRASZAMY NA KURSY KOMPUTEROWE (156 godzin zajęć) zakończone certyfikowanym egzaminem ECDL.

Rekrutacja trwa od czerwca 2017 roku do wyczerpania miejsc dla uczestników – decyduje data zgłoszenia oraz kryteria określone w Regulaminie projektu a także możliwość zorganizowania jednorodnej grupy na terenie powiatu.

Kto może wziąć udział w projekcie:

 • kobiety i mężczyźni w wieku 50 lat i więcej
 • osoby zamieszkujące na terenie województwa pomorskiego (wg Kodeksu Cywilnego)
 • osoby zamierzające podnieść kompetencje cyfrowe zakończone uzyskaniem certyfikatu ECDL Profile,
 • osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w zakresie obsługi komputera i Internetu
 • w projekcie wezmą udział 269 kobiet i 230 mężczyzn

Struktura uczestników projektu:
 • 100% kobiety i mężczyźni w wieku 50+
 • co najmniej 40% uczestników będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach,
 • co najmniej 20% uczestników będą stanowić pracownicy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych.

Celem głównym projektu  „Czego Jaś się nie nauczył...”  jest nabycie w terminie 01.06.2017-31.03.2019 przez co najmniej 85% uczestników projektu kompetencji komputerowych na pełnym poziomie zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP (zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020).

Uczestnikami projektu będą 499 osoby w wieku aktywności zawodowej wyłącznie w wieku 50 lat i więcej, zamieszkałe w województwie pomorskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji ICT.

Działania projektu obejmują szkolenia komputerowe zakończone egzaminem ECDL, którego pozytywny wynik umożliwia uczestnikom uzyskanie certyfikatu ECDL Profile.

Kwalifikacja na szkolenie będzie następować z uwzględnieniem analizy potrzeb edukacyjnych danego uczestnika projektu przeprowadzonej w toku rekrutacji.

Termin realizacji: 01.06.2017-31.03.2019r.


tel: [+48] 799 058 049
Biuro projektu: Ul. Borówca 8B, 81-574 Gdynia
email: ecdl@projektgamma.pl

Biuro czynne od 8.00 do 16.00

W innych godzinach proszę o kontakt pod numerem telefonu: [+48] 799 058 049

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i wzorem formularza zgłoszeniowego.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można przesłać na e-mail: ecdl@projektgamma.pl, pocztą tradycyjną na adres biura projektu.

W rekrutacji mogą wziąć udział mieszkańcy województwa pomorskiego ( w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ) wyłącznie w wieku 50 lat i więcej.

Warunki uczestnictwa:
Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.