Prace badawcze nad nową usługą w modelu user-driven innovations

Celem głównym projektu jest opracowanie koncepcji funkcjonalności (e)usługi B2B poprzez realizację badań nad modelem zachowań i wartości ostatecznych odbiorców usług szkoleniowych.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

W okresie 01.07.2016 – 30.04.2017 realizujemy projekt nr RPMA.01.02.00-14-4407/16 „Prace badawcze nad nową usługą w modelu user-driven innovations”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”.

Celem głównym projektu jest opracowanie koncepcji funkcjonalności (e)usługi B2B poprzez realizację badań nad modelem zachowań i wartości ostatecznych odbiorców usług szkoleniowych.

Cel główny zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe:

  1. identyfikacja kluczowych czynności związanych z obsługą usług szkoleniowych po stronie odbiorców usługi i opracowanie założeń funkcjonalności platformy do elektronicznej obsługi (np., planowania, przygotowania, realizacji i ewaluacji) szkoleń w formule B2B automatyzującej proces obsługowy

  2. identyfikacja czynników budujących satysfakcję/lojalność/retencję użytkowników końcowych usług szkoleniowych oraz opracowanie modelu ścieżkowego wpływu poszczególnych cech i wartości na decyzje o wyborze usług szkoleniowo-doradczych i opracowanie na tej podstawie projektu funkcjonalności programu lojalnościowego (np. modelu docierania do klientów z ofertą, system nagród i rabatów, segmentacja klientów)

  3. opracowanie koncepcji (opisu funkcjonalności) platformy do elektronicznej obsługi szkoleń z modułem programu lojalnościowego) oraz przeprowadzenie procesu recenzowania i opiniowania koncepcji (e) usługi wśród użytkowników końcowych.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.