WSPARCIE NA ZAWODOWYM STARCIE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, realizowany jest projekt „Wsparcie na zawodowym starcie

Projekt ma na celu poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy, Technikum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, Technikum przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach oraz Technikum przy Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju, poprzez wyposażenie zawodowych pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne; podniesienie kompetencji lub kwalifikacji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego i zwiększenie zdolności do zatrudnienia 53 uczennic i 67 uczniów poprzez realizację zajęć specjalistycznych, doradztwa zawodowo-edukacyjnego oraz wysokiej jakości staży zawodowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące zadania:

 • Doposażenie pracowni zawodowych Technikum w Piechowicach, Technikum w Szczawnie Zdroju, Technikum w Oleśnicy i Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy zawodów Technik Informatyk, Technik Spedytor, Technik Ochrony Środowiska oraz Technik Mechanik, w sprzęt umożliwiający stworzenie warunków do nauki odzwierciedlających postęp techniczny w zawodzie.
 • Kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, tj: Studia Podyplomowe: Doradztwo Zawodowe, Kwalifikacje do nauczania zawodu Spedytor, Kwalifikacje do nauczania zawodu Informatyk, Oprogramowanie w technologii .NET; Kurs Administering Microsoft SQL Serwer Databases, Warsztaty na uczelni dla nauczycieli kierunku Technik Spedytor, Obsługa programów CAD i CAM, Programowanie CNC.
 • Grupowe i indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne wspierające uczniów w zakresie poruszania się po rynku pracy, planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, oceny własnych predyspozycji.
 • Kursy dla uczniów zawodu Technik Informatyk i Technik Elektryk w Piechowicach, tj.: Kurs programowania w JAVA, Programowania w C#, Programowanie aplikacji Android, Grafika komputerowa, Kurs spawania metodą TIG.
 • Kursy dla uczniów zawodu Technik Spedytor – Technikum w Oleśnicy, tj.:  Szkolenia MS Excel w Spedycji, Magazynier +wózki widłowe z wymianą butli.
 • Kursy i szkolenia dla uczniów zawodu Technik Ochrony Środowiska i Technik Spedytor – Technikum w Szczawnie Zdroju, tj.: Obowiązki firm w zakresie ochrony środowiska, Komputer w pracy TOŚ, Szkolenie MS Excel w Spedycji, Obsługa klienta w spedycji.
 • Kurs prawa jazdy kat. B i kurs umiejętności społecznych dla uczniów.
 • Wizyty studyjne dla uczniów Technikum w Piechowicach u pracodawców z woj. Dolnośląskiego z branży elektrycznej i informatycznej dla kierunków Technik Elektryk i Technik Informatyk.
 • Staże zawodowe dla uczniów realizowane u przedsiębiorców lub pracodawców z woj. Dolnośląskiego wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego objętego podstawą programową.
 • Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Czas realizacji projektu planowany jest na okres od 01.09.2018r. do 31.08.2020r.

 

Zapytania ofertowe

Harmonogramy

 

Dokumenty do pobrania

Harmonogram

Wszystkie sale znajdują się w bud. A przy ul. Fabrycznej 29-31 we Wrocławiu.

 • Centra logistyczne
  25.11 i 26.11 godz. 10.00-14.00
  Ewa Kwiatek - sala zwykła z rzutnikiem A203

 • SAP
  27.11 godz. 9.00-15.00
  Sebastian Sobczyk - sala komputerowa A230

 • Telematyka
  23.11 i 24.11 godz. 16.00-19.00
  Robert Duda - sala komputerowa A129

 • Planowanie tras E-mapa
  25.11 i 26.11 godz. 16.00-19.00
  Robert Duda - sala komputerowa A129

 • Tachospeed
  30.11. godz. 9.00-15.00
  Anna Kabuś - sala zwykła z rzutnikiem A203

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.