Zawodowy pakiet startowy (woj. Dolnośląskie)

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, realizowany jest projekt „Zawodowy Pakiet Startowy”

O projekcie

Projekt ma na celu poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Technikum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie poprzez wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne, podniesienie kompetencji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego  i zwiększenie zdolności do zatrudnienia 53 uczennic i 27 uczniów poprzez realizację zajęć specjalistycznych,  doradztwa zawodowo-edukacyjnego oraz wysokiej jakości staży zawodowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące zadania:

  • Doposażenie pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych dla  Technik Logistyk, Technik Mechanik, Technik Ekonomista oraz zawodu Technik Pojazdów Samochodowych w sprzęt umożliwiający stworzenie warunków do nauki odzwierciedlających realia i postęp technologiczny w zawodzie
  • Kursy i staże/praktyki u pracodawców dla nauczycieli, tj: Kurs ECDL E-nauczyciel; Rozwój kompetencji i kształtowania kompetencji interpersonalnych uczniów; Obsługa programów komputerowych kadry+płace;  Kurs przygotowujący do zawodu księgowego ; Kurs AUTOCAD; Kurs spawania met.MAG ; Kurs obsługi i programowania układów sterowania-Sinumerik
  • Utworzenie Szkolnego Punktu Doradztwa i Kariery; Grupowe i indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne wspierające uczniów w zakresie poruszania się po rynku pracy, planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, oceny własnych predyspozycji.
  • Kursy i szkolenia dla uczniów kierunku Technik Mechanik , tj.: Kurs Programowanie CNC oraz Kurs spawanie met. MAG
  • Kursy i szkolenia dla uczniów kierunku Technik Logistyk, tj.:  Szkolenie MS Excel w logistyce + Programowanie VBA; Magazynier + wózki widłowe;
  • Kursy i szkolenia dla uczniów kierunku Technik Ekonomista, tj.: Specjalista ds. HR; Kurs kadry i płace (płatnik+symfonia); Analityk finansowy; Excel w księgowości i rachunkowości.
  • Kursy i zajęcia dodatkowe dla uczniów, tj.: Kurs na prawo jazdy kat. B; Kurs obsługi kasy fiskalnej; Kurs operatora wózka jezdniowego; Zajęcia dodatkowe – koła zainteresowań dla Technik Mechanik - Symulacja mikroprzedsiębiorstwa z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego InsERT oraz Biuro rachunkowe, dla Technik Mechanik - Symulacja prowadzenia własnej stacji obsługi pojazdów-SOP, dla Technik Logistyk - Wirtualna Akademia
  • Wizyty studyjne dla uczniów; zaplanowano organizację wizyt studyjnych na uczelniach wyższych.
  • Staże zawodowe dla uczniów realizowane u przedsiębiorców lub pracodawców z woj. Dolnośląskiego wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego objętego podstawą programową.
  • Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Czas realizacji projektu planowany jest na okres od 2018-09-01 do 2020-08-31

Dokumenty do pobrania

 

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.