Bezpłatny Webinar

MOBBING

Rozpoznawanie, przeciwdziałanie i zapobieganie

25 października 2023

MOBBING – rozpoznawanie, przeciwdziałanie i zapobieganie

Chociaż jest zjawiskiem znanym, o mobbingu warto jest rozmawiać.Każda jego forma i odmiana ma równie destruktywny wpływ i daleko idące konsekwencje prowadzące do pogorszenia relacji, demotywacji, wypalenia, destabilizacji psychicznej i emocjonalnej, rozpadu zespołowości. A wszystko to ma swój wyraz w jakości i efektywności pracy. W skrajnych przypadkach może prowadzić do sporów sądowych i zniszczenia wizerunku pracodawcy.

Trudna, w tym kontekście, rola HR wymaga przygotowania do monitorowania, świadomej interwencji w zaistniałe sytuacje oraz zapobiegania i przeciwdziałania kolejnym przypadkom nadużyć wobec pracowników, odbudowywania nadszarpniętych relacji i odpowiedzialności stron za współtworzenie bezpieczeństwa psychologicznego w firmie.

Właściwe podjęcie tematu to „chwila prawdy” dla kadry i w dużej mierze test dla HR, liderów i zespołów weryfikujący strategię, wartości i wizję organizacji. Odpowiedzialne i świadome postępowanie zadecyduje o tym, czy organizacja wyjdzie z trudnej sytuacji z sukcesem, czy też poniesie kosztowną porażkę.

Podczas webinaru dowiecie się Państwo:

  • Czym jest mobbing i dyskryminacja w organizacji?
  • Jakimi kierować się kryteriami przy rozpoznawaniu zachowań mobbingowych?
  • Jakie są źródła mobbingu i skąd bierze się nieświadomość w większości przypadków mobbingu?
  • Jakie są czynniki ryzyka wystąpienia mobbingu i innych zachowań dyskryminacyjnych?
  • Czym jest bezpieczeństwo psychologiczne w organizacji w kontekście zapobiegania mobbingowi?
  • Jakie zadania stoją przed HR w zakresie tworzenia polityki antymobbingowej, interwencji i wspierania liderów, pracowników i otoczenia wewnątrz organizacji?
  • Jakie działania edukacyjne, wspierające i przeciwdziałające są w dyspozycji HR i liderów w organizacji?

Druga części webinaru będzie poświęcona pytaniom i odpowiedziom.

Prowadzący:

Webinar poprowadzi konsultant, trener, mediator i terapeuta organizacyjny, doktor nauk społecznych z 18-letnim doświadczeniem w interwencji kryzysowej, przeciwdziałaniu mobbingowi i budowaniu bezpieczeństwa psychologicznego w organizacjach, autor bestsellerów i opracowań naukowych z tego zakresu.

Webinar odbędzie się w terminie:

  • 25 października 2023, godz. 10.00 – 11:00 (plus sesja Q&A)

Aby zgłosić chęć udziału w wydarzeniu proszę wypełnić poniższy formularz.

Uwaga!

  • Prosimy o używanie przeglądarki Chrome bądź Microsoft Edge – one najlepiej współpracują z platformą Clickmeeting, na której odbędzie się wydarzenie.
  • W formularzu zgłoszenia prosimy o podawanie wyłącznie adresów firmowych.

Zapraszamy do udziału!

kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.