Inne strony: GAMMA DISCOVER
Szkolenie pozwala usystematyzować wiedzę z obszaru controllingu finansowego oraz sprawdzenia jej w praktyce działalności przedsiębiorstwa.

CONTROLLING FINANSOWY W FIRMIE

Jak interpretować sprawozdania finansowe? Jak czytać bilans? Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Jak prawidłowo przygotować rachunek przepływów pieniężnych? Jak prawidłowo przeprowadzić analizę wskaźnikową? Jak identyfikować koszty i zarządzać nimi w przedsiębiorstwie?

IDEA SZKOLENIA

Controlling to system wspierający proces zarządzania przedsiębiorstwem. Zasadniczym zadaniem systemu jest dostarczanie informacji niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji w przedsiębiorstwach. Controlling finansowy wiąże się z obszarem finansowym przedsiębiorstwa, tj. z dostarczaniem danych i informacji o stanie finansowym. W tym celu konieczne jest opanowanie podstawowych narzędzi niezbędnych do gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji informacji.
Szkolenie daje możliwość usystematyzowania wiedzy z obszaru controllingu finansowego oraz sprawdzenia jej w praktyce działalności przedsiębiorstwa.
Pokażemy - jak interpretować sprawozdania finansowe? - jak czytać bilans? - jak sporządzić rachunek zysków i strat? - jak prawidłowo przygotować rachunek przepływów pieniężnych?
- jak prawidłowo przeprowadzić analizę wskaźnikową?
- jak identyfikować koszty i zarządzać nimi w przedsiębiorstwie?

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Pogłębienie wiedzy z zakresu controllingu finansowego i budżetowania, która pozwoli na ocenę możliwości jego zastosowania w firmie oraz na przygotowanie jej do wdrożenia
 • Nabycie umiejętności doboru wskaźników finansowych do badania centrów odpowiedzialności
 • Poznanie praktycznych rozwiązań związanych z wdrażaniem controllingu finansowego do polskich firm
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu finansów i rachunku kosztów
 • Możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć

Grupa dedykowana:

 • kadra zarządzająca od najwyższego do operacyjnego szczebla;
 • controllerzy i finansiści;
 • pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie danych ekonomicznych


Program szkolenia

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

5 października 2016 r.
09.30 : REJESTRACJA, PORANNA KAWA
10.00 -11.30: CONTROLLING - CHARAKTERYSTYKA
 • Rola rachunkowości w sterowaniu ekonomicznym
 • Controlling w działalności przedsiębiorstwa
 • Organizacja controllingu
 • Kto to jest Controller
11.30 -11.45: PRZERWA KAWOWA
11.45 –13.00: PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA.
Budżetowanie - krok po kroku
13.00 –13.45: LUNCH
13.45 – 15.15: ANALIZA BUDŻETU – ODCHYLEŃ
INSTRUMENTY CONTROLLINGU:
 • Controlling sprzedaży (marketingu)
 • Controlling inwestycji
 • Controlling finansowy
15.15 -15.30: PRZERWA KAWOWA
15.30 – 17.00: CONTROLLING – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY.
KOSZTY JAKO NAJTRUDNIEJSZY ELEMENT BUDŻETOWANIA.
BUDŻETOWANIE – PRAKTYCZNY PRZYKŁAD

6 października 2016 r.
09.00 : PORANNA KAWA
09.30 -10.30: ANALIZA DANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
 • Analiza bilansu
 • Analiza rachunku zysków i strat
 • Analiza rachunku przepływów pieniężnych – skąd czerpać więcej informacji?
10.30 -10.45: PRZERWA KAWOWA
10.45 - 12.15: ANALIZA WYNIKÓW FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE WSKAŹNIKÓW:
 • Wskaźniki płynności
 • Wskaźniki rentowności
 • Wskaźniki zadłużenia
 • Wskaźniki obrotowości
 • Jak samemu zbudować wskaźnik
 • Ograniczenia analizy wskaźnikowej
12.15 -13.00: LUNCH
13.00 -14.15: JAK SZYBKO ZDIAGNOZOWAĆ PROBLEM?
RACHUNKOWOŚĆ KREATYWNA – CO TO TAKIEGO?
14.15 -14.30: PRZERWA KAWOWA
14.30 -16.00: ANALIZA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA PRZYKŁADACH (CASE STUDY)
KONSULTACJE
16.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA I WRĘCZĘNIE CERTYFIKATÓW

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

TRENERZY SZKOLENIA

Opinie o szkoleniach

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

CONTROLLING FINANSOWY W FIRMIE

Termin szkolenia: 5 październik 2016 r. do 6 październik 2016 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1450 zł/os
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.