Niezależnie od tego, jak się czujesz, wstań, ubierz się, pokaż się i nigdy się nie poddawaj

Bądź jak James Bond!

James Bond to ikona współczesnej popkultury. Jest wzorem elastyczności, reagowania na nieprzewidziane sytuacje. Uczymy i bawimy w formule edutainment.

James Bond to ikona współczesnej popkultury. Jest to fikcyjna postać brytyjskiego szpiega stworzona przez pisarza Iana Fleminga i seria filmów, których ta postać jest głównym bohaterem.
Dla współczesnego biznesu, postać Jamesa Bonda może stać się inspiracją w kontekście niezwykłej elastyczności, reagowania na nieprzewidziane sytuacje, dawania sobie rady w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Wynika to m. in z jego niezachwianej pewności siebie, ale też umiejętności korzystania z zasobów – nie tylko własnych. Ten rodzaj postawy można w sobie odnajdować, budować i wzmacniać.

W tym projekcie Edutainment tworzymy przestrzeń do zrewidowania i zdefiniowania własnych zasobów – takich, do których mogą sięgać, z których mogą korzystać, o które mogą pytać lub pozyskiwać z zewnątrz. Uczestnicy projektu poznają techniki tzw. zdrowego myślenia, pozytywnej semantyki, budujące otwartość na zmiany i wspierające proaktywną postawę, sprzyjającą szukaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach, ale też wyciąganiu wartościowych wniosków z niepowodzeń, przy jednoczesnym budowaniu i wzmacnianiu zdrowego poczucia własnej wartości i zawodowej pewności siebie.

Projekt obejmuje pracę z video - metaforą (opowieść, film, obraz, symbole), pracę z wartościami i mocnymi stronami.

CELE:

Projekt poprzez dobrą zabawę, podróż filmową  połączoną z narzędziami rozwojowymi pozwala pracować nad takimi obszarami jak:

 • Jakie są moje mocne strony, zasoby, które mogę wykorzystywać w tym momencie swojego życia zawodowego? Jak mogę rozwijać swój potencjał?
 • Co oznacza praca z wewnętrznym dialogiem? Jak w codziennej pracy i w życiu mogę wykorzystać techniki zdrowego myślenia i zdrowego języka? (usprawnienia w komunikacji)
 • W jaki sposób myśleć o konstruktywnych rozwiązaniach w trudnych sytuacjach?
 • Jaki jest pozytywny schemat wyciągania wartościowych, konstruktywnych wniosków na przyszłość, bez obwiniania siebie i/lub innych? (zamiana porażek w sukcesy, skarg w potrzeby, problemów w rozwiązania)
 • Jak budować swój wizerunek, znajdując pewność i oparcie w sobie? (budowanie postawy zdrowego optymizmu i świadomość związana z kreowaniem marki osobistej)

PROGRAM:

 • Co takiego ma w sobie agent 007?
  Jakie są umiejętności i kompetencje super-szpiega? Stworzenie Teczki Potencjału do określenia swoich własnych mocnych stron i obszarów do rozwoju (wybór kluczowych kompetencji w nawiązaniu do bohatera) / używane metody pracy: warsztat, koło coachingowe, karty z zasobami i wartościami, fragmenty filmowe.
 • Co robić, aby nigdy nie przegrywać? 
  Czym są błędy i porażki oraz jakie jest ich znaczenie we współczesnym biznesie? Jak wykorzystać niepowodzenia do stworzenia przewagi? Czym jest ta sławna strefa komfortu i co ma wspólnego z przegrywaniem? Uczestnicy warsztatu poznają zasady wyznaczania celów i ich konsekwentnej realizacji, a także zdrowego myślenia i pozytywnej semantyki z elementami komunikacji NLP oraz wykonają ćwiczenia rozwijające proaktywną postawę / używane metody pracy: warsztat, fragmenty filmowe, metody storytellingowe i ćwiczenia kreatywne, modele komunikacyjne i ich praktyka, case studies, banki problemów i wypracowanie rozwiązań przez uczestników warsztatu
 • Jak zmienia się nasz bohater?
  Cykl transformacji z uwzględnieniem niepowodzeń i upadków w drodze do celu. Omówienie mechanizmów zmiany i radzenia sobie z trudnościami w trakcie ambitnych realizacji, nowych zadań i złożonych projektów; techniki proaktywnego myślenia w sytuacjach ograniczonych zasobów, techniki twórczego rozwiązywania problemów / używane metody pracy: warsztat, fragmenty filmowe, metody storytellingowe – schemat „Podróży Bohatera”, praca z przestrzenią, praca z obrazem, ćwiczenia coachingowe, arkusze autodiagnostyczne, arkusze wdrożeń indywidualnych
 • Poczucie wartości czy poczucie ważności?
  Jak budować oparcie w sobie i autentyczny autorytet wśród innych, czyli kogo ludzie podziwiają i za co? Parę słów o pewności siebie, charyzmie, leadership’ie, psychologii pozytywnej (rozwijanie zdrowego optymizmu zgodnie z koncepcją M. Seligmana) / używane metody pracy: warsztat, test sił charakteru, praca z wartościami, praca z obrazem, karty metaforyczne, ćwiczenia z arkuszami pomysłów i wdrożeń
 • Wizerunek Jamsesa Bonda, czyli jak być dżentelmenem w każdym calu
  Elementy savoir vivre, dress code, psychologia kolorów, elementy budujące wizerunek i markę osobistą / używane metody pracy: warsztat, plansze wizualne, praca ze zdjęciami, ćwiczenia coachingowe, praca z arkuszami pomysłów i wdrożeń

Mieliśmy przyjemność

PRACOWAĆ DLA:

Portfolio naszych realizacji:

Historia o tym, dlaczego wojny nie czynią nikogo wielkim i dlaczego warto działać, a nie próbować.

May the Force Be With You – nowatorski projekt , opracowany na kanwie sławnej sagi filmowej „Gwiezdne Wojny”. Uczymy przywództwa i bawimy w formule edutainment.

Niezależnie od tego, jak się czujesz, wstań, ubierz się, pokaż się i nigdy się nie poddawaj

James Bond to ikona współczesnej popkultury. Jest wzorem elastyczności, reagowania na nieprzewidziane sytuacje. Uczymy i bawimy w formule edutainment.

Ręczne drukarki 3D na usługach innowacyjnych umysłów

Przepis na kreatywną integrację : drukarki 3D w rękach uczestników i zestaw narzędzi innowacyjnych w umysłach! Format edutainmentowy – uczestnicy czerpiąc radość z kreacji wykorzystują poznane metodyki kreatywności.

IMPRO wydobywa z człowieka najlepsze i to w świetnej atmosferze!

Jak reagować w sytuacji kryzysowej, nieoczekiwanej, nieszablonowej? Odruchowo próbujemy sięgać po sprawdzone, wyuczone wzorce postępowania. Co zrobić, kiedy takie wzorce zawodzą, a rozwiązania należy szukać „natychmiast”? Zdolność improwizacji może okazać się idealnym rozwiązaniem. Metoda „Im Pro” bazuje na budowaniu zaufania do siebie, swojej intuicji i przygotowuje do szybkiej reakcji na każdą ewentualność.

Gra karciano-planszowa rozwijająca umiejętności negocjacyjne i strategiczne

Gra karciano-planszowa rozwijająca umiejętności negocjacyjne i strategiczne. Entertain – baw! Education – ucz! Poznaj format edutainment!

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.