Efektywność zespołów zwinnych - estymacje i wydajność w Agile w praktyce

Szkolenia Scrum, Szkolenia Agile onlineotwartezamkniete
Jeśli nie zbierasz danych, poruszasz się po omacku. Jeśli zbierzesz za ich za dużo tracisz zdolność wyciągania wniosków
Szkolenie pozwala na zapoznanie się w szczegółach z Scrum lub Agile Project Management m.in. filozofią, organizacją pracy projektowej, rolami w zespołach oraz tworzeniem wartości biznesowej w oparciu o potrzeby klienta oraz poznanie wybranych aspektów Agile w praktyce.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

IDEA SZKOLENIA

Istotą szkolenia jest zapoznanie się  z tematyką efektywności pracy zespołów zwinnych. Badania wskazują na to, że dobrze zorganizowane zespoły Agile potrafią podnieść swoją wydajność o 200-400%. Kluczowe dla osiągnięcia tych wskaźników jest przygotowanie spójnego, przejrzystego podejścia do pracy z estymacjami i ich monitorowaniem z wielu perspektyw – dostępnego czasu pracy, klas wycen, wskaźników wydajności i wskaźników monitorowania postępów prac.

Szkolenie pozwala na zapoznanie się z agile w praktyce; zagadnieniami szacowania i monitorowania czasu efektywnego czasu pracy oraz kwestiami doskonalenia wydajności zespołów projektowych, jak i organizacją zwinną agile.

Integralna częścią szkolenia są warsztaty pozwalające na sprawdzenie w praktyce podejść do estymacji czasu pracy, tworzenia kategorii szacowania, wskaźników wydajności i podejść do jej doskonalenia tak jak mówi kultura agile.

PROGRAM SZKOLENIA

1.    Wprowadzenie

 • Zagadnienia estymacji – podejścia tradycyjne i zwinne

2.    Efektywny czasu pracy zespołu zwinnego

 • Planowanie efektywnego czasu pracy
 • Monitorowanie efektywnego czasu pracy

3.    Wycena wymagań (User Story) – przygotowanie

 • Definiowanie wymagań i kryteriów akceptacji
 • Definiowanie kategorii szacowania
 • Rodzaje estymacji
 • Dopasowywanie metod estymacji

4.    Wycena wymagań w praktyce

 • Pozycjonowanie skal
 • Efektywny planning poker
 • Alternatywne metody wyceny

5.    Wycena zadań deweloperskich

 • User story i zadania deweloperskie – zastosowanie skal

6.    Wydajność zespołu

 • Velocity, capacity
 • Monitorowanie postępów – wykresy spalania
 • Doskonalenie wydajności zespołu

7.    Zarządzanie ryzykiem estymacji

 • Planowanie ryzyka
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie

8.    Narzędzia informatyczne w pracy z estymowaniem i monitorowaniem efektywności

 • Przegląd narzędzi informatycznych
 • Przykłady podejść do estymacji w wybranych narzędziach

Czas trwania:

 • 2 dni, w przypadku szkoleń dedykowany możliwa praca na konkretnych projektach klienta

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Wzrost efektywności estymacji czasu pracy i wydajności
 • Podniesienie efektywności zespołów projektowych
 • Wzrost umiejętności identyfikacji ryzyk wynikających z realizacji projektu Agile

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Praktyczne przygotowanie do szacowania efektywnego czasu pracy, wymagań i zadań
 • Poznanie aspektów pracy, narzędzi i technik monitorowania i doskonalenia wydajności

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Przygotowanie do szacowania, monitorowania i doskonalenia wydajności zespołów
 • Poznanie w praktyce technik i narzędzi wspierających pracę z estymacjami
BACK ON TRACK - 4 kroki wychodzenia z porażki

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.