Scrum Developer

Szkolenia Scrum, Szkolenia Agile onlineotwartezamkniete
Nie pozwól, aby praca w projekcie stała się sensem samym w sobie
Szkolenie dostarcza wiedzy na temat Scrum i pozwala na zapoznanie się z wybranymi aspektami pracy z perspektywy Scrum Developer m.in. efektywnym i elastycznym planowaniem zadań, rozumieniem wymagań biznesowych i jasnym komunikowaniem kryteriów jakości oraz przejęciem odpowiedzialności za monitorowanie i prezentowanie efektów dostarczanej pracy z uwzględnieniem zarządzania ryzykami projektowymi.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

IDEA SZKOLENIA

Istotą szkolenia scrum developer jest przygotowanie do pełnienia roli – Scrum Developer. Rola ta odpowiada za dostarczenie wartości biznesowej w produkcie/ projekcie. Kluczowym elementem pracy Scrum Developera jest rozumienie klienta i jego potrzeb oraz umiejętność ich przekształcania w rozwiązanie wnoszące wartość biznesową.

Szkolenie scrum developer dostarcza wiedzy na temat Scrum i pozwala na zapoznanie się z wybranymi aspektami pracy z perspektywy Scrum Developer m.in. efektywnym i elastycznym planowaniem zadań, rozumieniem wymagań biznesowych i jasnym komunikowaniem kryteriów jakości oraz przejęciem odpowiedzialności za monitorowanie i prezentowanie efektów dostarczanej pracy z uwzględnieniem zarządzania ryzykami projektowymi.

Integralna częścią szkolenia scrum developer jest test przygotowujący do egzaminu Scrum Developer oraz warsztaty z wybranych technik pracy z wymaganiami.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie

 • Podejście tradycyjne i zwinne
 • Filozofia Agile: Manifest i pryncypia

2. Zasady w Scrum

 • Wprowadzenie do Scrum farmework
 • Filary Scrum
 • Wartości I postawy w Scrum

3. Role w zespole Scrum – organizacja pracy zespołu zwinnego

 • Scrum Master
 • Product Owner
 • Development Team
 • Otoczenie Scrum Team

4. Zdarzenia i proces w Scrum – organizacja projektu/ procesu w Scrum

 • Struktura Sprintu
 • Sprint Planning
 • Daily Scrum
 • Sprint Review
 • Sprint Retrospective

5. Artefakty i proces w Scrum – tworzenie wartości biznesowej w Scrum –  praca z wymaganiami, jakością

 • Product Backlog
 • Sprint Backlog
 • Increment
 • Product Backlog refinement

6. Praca z wymaganiami

 • Persony
 • User story
 • Accetance Scenario
 • Definitione of done

7. Development team „toolbox”:

 • Sprint Backlog – definiowanie celów i zadań w Sprint
 • Szacowanie velocity i zadań
 • Planowanie i kontrola jakości
 • Test driven development
 • Dobre praktyki:
 • Ciągła integracja
 • Techniki tworzenia czystego kodu obiektowego
 • Refaktoryzacja
 • Narzędzia w codziennej pracy dewelopera (systemy kontroli wersji, automatyzacja)

8. Testy próbne Scrum Developer

 • Scrum Framework
 • Zasady Scrum
 • Zespoły Scrum
 • Analityka, architektura
 • Praktyki deweloperskie
 • Test Driven Development
 • Standardy, testy

Czas trwania szkolenia

 • 3 dni szkoleniowe, obejmujące wybrane aspekty przygotowujące do egzaminu
 • 4 dni szkoleniowe, szkolenie z egzaminem

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Elastyczność w reagowaniu na potrzeby klienta i zmiany
 • „Przejęcie” odpowiedzialności za dostarczenie działającego rozwiązania przez zespoły wytwórcze (developerskie)
 • Promowanie efektu synergii zespołów
 • Propagowanie postaw kreatywnych i proaktywnych
 • Podniesienie poziomu satysfakcji klientów
 • Przygotowanie osób do pełnienia roli Scrum Developer

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Poznanie metodyki Scrum
 • Zrozumienie istoty wartości biznesowej
 • Poznanie w praktyce technik i narzędzi wspierających pracę Scrum Developer m.in. technik samoorganizacji pracy zespołu
 • Przygotowanie do certyfikacji Scrum Developer

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Przygotowanie do pracy Scrum Developer
 • „Przejęcie” odpowiedzialności za dostarczenie działającego rozwiązania przez zespoły wytwórcze (developerskie)
 • Poznanie w praktyce technik i narzędzi wspierających efektywną realizację zadań w projekcie
 • Przygotowanie osób do pełnienia roli Scrum Developer
BACK ON TRACK - 4 kroki wychodzenia z porażki

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.