GRA DO JEDNEJ BRAMKI - ZWINNY ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Gamma 4 IT onlineotwartezamkniete
Zawsze jest przestrzeń na podniesienie produktywności IT
Warsztat „Gra do jednej bramki” jest skierowany do nowych oraz już istniejących zespołów, które pragną udoskonalić swoje umiejętności współpracy i współodpowiedzialności za realizację celów projektu o czasie i w ramach budżetu. Współodpowiedzialność i zwinne zarządzanie dla IT.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

IDEA SZKOLENIA

Kluczem do produktywności zespołu projektowego jest poczucie indywidualnej odpowiedzialności każdego członka zespołu za powodzenie i realizację celów projektu. Tymczasem praktyka pokazuje, że poszczególni członkowie zespołu (analitycy, programiści, testerzy itd.) koncentrują się głównie na realizacji swoich indywidualnych zadań i celów, a 62% z nich nie jest zainteresowanych, czy projekt odniesie sukces. Nie świadczy to bynajmniej o lekceważeniu swojej pracy, lecz przejawia się w postawie: „Robię swoje, a reszta mnie nie interesuje”. Deficyt poczucia indywidualnej odpowiedzialności za realizację celów projektu skutkuje tym, że w przypadku pojawiających się problemów przyjmowana jest postawa szukania winnych, a nie postawa szukania rozwiązań.

Jak wynika z wielu badań i raportów, m.in. firmy Gartner, głównymi wyzwaniami dla produktywności projektów IT jest szybkie formowanie i integrowanie się i zespołu specjalistów, sprawna praca w zespołach interdyscyplinarnych i rozproszonych terytorialnie.

Warsztat „Gra do jednej bramki” jest skierowany do nowych oraz już istniejących zespołów, które pragną udoskonalić swoje umiejętności współpracy i współodpowiedzialności za realizację celów projektu o czasie i w ramach budżetu.

Grupa docelowa:

Analitycy, Deweloperzy, Testerzy, Scrum Masterzy, Product Ownerzy, Kierownicy Projektów , Product Menedżerowie i inne osoby zaangażowane w zespołach projektowych.

Czas:
Układ programu jest modułowy. W zależności od potrzeb Klienta i zakresu tematów (liczby modułów) warsztaty trwają 1-4 dni.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Kluczowe rezultaty i cele projektu

 • Jakie kluczowe rezultaty chcemy osiągnąć jako zespół projektowy?
 • Wyjaśnienie i lepsze zrozumienie kluczowych rezultatów.
 • Co się stanie, jeśli projekt osiągnie lub nie osiągnie kluczowych rezultatów?

2. Działania nastawione na rezultaty

 • Dostrzeganie swojego wkładu w rezultaty projektu.
 • Jak można dostosować indywidualne działania do kluczowych rezultatów?
 • Jakie działania, które nie wpływają na kluczowe rezultaty powinno się ograniczać?

3. Postawy odpowiedzialne i nieodpowiedzialne

 • Jakie zachowania i postawy uznajemy w naszej współpracy za odpowiedzialne
 • Charakterystyka postaw nieodpowiedzialnych (np. wymówki, szukanie winnych)
 • Lista wymówek najczęściej stosowanych w naszej firmie i zespole.

4. Bariery i przeszkody w realizacji zadań zorientowanych na rezultaty

 • Jakie problemy stoją na przeszkodzie w codziennej realizacji zadań?
 • Jak możemy wpłynąć na ograniczenie lub likwidację tych przeszkód?
 • Sposoby, metody i narzędzia pomocne w rozwiązywaniu problemów

5. Współpraca z innymi w dążeniu do kluczowych rezultatów

 • Czy jesteśmy drużyną?
 • Rozumienie i akceptacja punktu widzenia innych.
 • Budowanie wzajemnego zaufania i szacunku

6. Oczekiwania i zobowiązania
Do czego możesz się zobowiązać biorąc pod uwagę Twoje zaangażowanie i poczucie współodpowiedzialności za rezultaty projektu i współpracę z pozostałymi?

7. Gra „Miasto Lencioniego”

8. Zespołowe planowanie i monitorowanie postępów projektu

 • Metoda Planning Poker
 • Wizualizacja przebiegu prac
 • Kanban
 • Wykres spalania zadań

9. Zespołowe podejmowanie decyzji
Proces podejmowania decyzji

 • Wymiana informacji
 • Generowanie opcji rozwiązań
 • Wybór rozwiązania

10. Rozwiązywanie konfliktu w zespole
Kroki rozwiązywania konfliktów

 • Identyfikacja źródła konfliktu
 • Propozycje rozwiązań
 • Wybór rozwiązania
 • Zastosowanie rozwiązania
 • Weryfikacja w praktyce

11. Różnorodność kulturowa zespołu

12. Podsumowanie szkolenia
Karta ssc:

 • Start – jakie zachowania zaczniemy stosować
 • Stop – jakich zachowań pozbywamy się
 • Continue – jakie zachowania kontynuujemy
 • Wnioski
 • Na poziomie osobistym
 • Na poziomie 3 rezultatów wystąpienia

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Zwiększenie produktywności projektów
 • Oszczędność zasobów
 • Zwiększenie samodzielności pracowników

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Poznanie najlepszych praktyk zwinnego szacowania i planowania
 • Sprawniejsze prowadzenie spotkań
 • Polepszenie samoorganizacji i samo zarządzania

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Rozwinięcie kultury współodpowiedzialności
 • Polepszenie atmosfery pracy
 • Zwiększenie zaangażowania
BACK ON TRACK - 4 kroki wychodzenia z porażki

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.