KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Gamma 4 IT onlineotwartezamkniete
Zawsze jest przestrzeń na podniesienie produktywności IT
Zdolności komunikacyjne są niezbędne do dobrej współpracy z członkami zespołu projektowego oraz również ze wszystkimi osobami, na które projekt w jakiś sposób będzie oddziaływał, zarówno przed przystąpieniem do jego realizacji, w jej trakcie, jak również po jego zamknięciu. Zapraszamy na szkolenie z komunikacji interpersonalnej dla IT.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

IDEA SZKOLENIA

Komunikacja w projekcie IT jest jednym z czynników, który warunkuje powodzenie projektów. Przeprowadzone przez PMI badania wskazują, że organizacje, które wypracowały efektywne sposoby na komunikowanie się w projekcie kończą więcej projektów w zakładanym czasie (71%) i budżecie (76%), w porównaniu do organizacji, które komunikują się w mało efektywny sposób (odpowiednio 37% i 48%). Zdolności komunikacyjne są niezbędne nie tylko tylko do dobrej współpracy z  członkami zespołu projektowego (np. asertywność testerów wobec programistów), ale również ze wszystkimi osobami, na które projekt w jakiś sposób będzie oddziaływał, zarówno przed przystąpieniem do jego realizacji, w jej trakcie, jak również po jego zamknięciu.

Celem  szkolenia jest wsparcie uczestników projektów w nabyciu wiedzy oraz rozwinięcie kluczowych umiejętności z obszaru komunikacji,  które pozwolą na zwiększenie ich skuteczności działań na płaszczyźnie zawodowej i osobistej.

Grupa docelowa
Analitycy, Deweloperzy, Testerzy, Scrum Masterzy, Product Ownerzy, Kierownicy Projektów , Product Menedżerowie.

Czas

 • 2 dni

PROGRAM SZKOLENIA

1.Wprowadzenie do szkolenia

 • Efektywna komunikacja
 • Asertywność

2.Poziom umiejętności – narzędzia komunikacyjne

 • Programatory lingwistyczne w komunikacji
  • Programatory pozytywne – baza słów, których należy używać
  • Programatory negatywne – jakich słów należy unikać
 • Techniki kontrolowania przebiegu rozmowy
  • Aktywne słuchanie i aktywne mówienie
  • Model WIR w komunikacji
  • Wykorzystywanie i przełamywanie wzorców komunikacyjnych

3.Skuteczna komunikacja

 • Techniki aktywnego słuchania
  • Parafraza
  • oKlaryfikacja
  • Podsumowania
 • Rodzaje pytań
  • Otwarte vs. zamknięte
  • Sugerujące vs. alternatywne
  • Pytania wg modelu lejka
 • Podstawowe kategorie wypowiedzi
  • Ocena
  • Interpretacja
  • Badanie

4.Style społeczne

 • Koncepcja stylów społecznych Grega Morgenthama
 • autodiagnoza własnego stylu społecznego
  • skale opisu (asertywność i spontaniczność)
 • Typologia stylów społecznych
  • Wódz, Błyskawica, Analityk, Przyjaciel
  • wskaźniki behawioralne – po czym rozpoznać styl społeczny
  • Feedback – co w sobie zmienić, aby być skuteczniejszym na poziomie komunikacyjnym
 • Matryca stylów społecznych zespołu
  • Wykorzystywanie potencjału członków zespołu

5.Co to jest asertywność?

 • 4 postawy na skalach asertywności
  • Postawa asertywna
  • Postawa uległa
  • Postawa agresywna
  • Postawa manipulacyjna
 • Umiejscowienie siebie na skali asertywności (test autodiagnostyczny)
 • Ja idealne i ja realne z punktu widzenia asertywności

6.Umiejętności asertywne

 • Asertywna prośba
  • Schemat asertywnej prośby
  • Odróżnianie prośby od polecenia czy prośby (czy dopuszczamy odpowiedź odmowną)
  • Sytuacje, w których warto asertywnie prosić
 • Asertywna odmowa
  • Technika zdartej płyty
  • Technika parafrazy sytuacyjnej
  • Technika odnoszenia do własnych odczuć
 • Asertywna pochwała
  • Asertywna reakcja na pochwałę
  • Kiedy należy asertywnie chwalić
 • Konstruktywna krytyka
  • Cele komunikatu zawierającego krytykę
  • Zasady konstruktywnej krytyki
  • Reagowanie na nieasertywną krytykę (niewłaściwa forma vs. niesprawiedliwa ocena)
 • Asertywny styl prowadzenia rozmów
  • 4 kroki asertywnej rozmowy
  • Cel rozmowy asertywnej (poznań poglądy a nie przekonać do własnych racji)

7.    Najważniejszy element asertywności – poczucie wartości

 • Związek monologu wewnętrznego z poczuciem wartości
 • Postawy życiowe wg Harrisa
 • Zdania tłumaczące nieasertywne działanie
 • Zdania proasertywne

8.Sposoby radzenia sobie z manipulacją i agresją

 • Komunikat Ja
 • Schemat ustanawiania konstruktywnych relacji
 • Asertywne wyrażanie gniewu
 • Asertywna reakcja na krytykę
 • Asertywne sankcje

9.Action plan – jak wprowadzić asertywność
w życie?

 • Mapa asertywności
  • Kiedy asertywność przynosi korzyści
  • w krótkiej perspektywie czasowej,
  • kiedy w dłuższej perspektywie
  • Kiedy zmiana postawy na asertywną jest  kosztowna emocjonalnie
 • BBS – wprowadzenie planu zachowań asertywnych
  • Skala tygodnia
  • Skala miesiąca
 • List do samego siebie z zobowiązaniem (adresowany i rzeczywiście wysyłany tradycyjną pocztą przez trenera)

10.Podsumowanie szkolenia

 • Wnioski na poziomie indywidualnym
 • Wnioski na poziomie grupowym
 • Formuła ssk
  • Start – co zacznę stosować po szkoleniu
  • Stop – co przestanę robić po szkoleniu
  • Kontynuacja – jakie zachowania dalej będę stosował
 • Wnioski poszkoleniowe
  • Na poziomie Organizacji
  • Na poziomie osobistym

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • zwiększenie efektywności realizacji zadań
 • wzrost satysfakcji pracowników (zmniejszenie frustracji związanych brakiem asertywności)
 • większa terminowość realizacji zadań w projektach
 • budowanie kultury zaufania w firmie i zespołach projektowych

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • zwiększenie poczucia własnej skuteczności
 • rozwój inteligencji emocjonalnej
 • jasne stawianie granic z szacunkiem dla granic innych
 • umiejętność formułowania informacji zwrotnej

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • wzmocnienie współpracy w zespołach
 • otwarta komunikacja
BACK ON TRACK - 4 kroki wychodzenia z porażki

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.