MULTITASKING I ZARZĄDZANIE CZASEM

Gamma 4 IT onlineotwartezamkniete
Zawsze jest przestrzeń na podniesienie produktywności IT
Szkolenie to dostarcza narzędzi i metod, które pozwalają na lepsze nadawanie priorytetów indywidualnych zadań w kontekście celów projektu, lepsze rozplanowanie i zorganizowanie własnej pracy. Zapraszamy na szkolenie multitasking i zarządzanie czasem dla IT.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

IDEA SZKOLENIA

Jedną z podstawowych barier w efektywności osobistej osób pracujących w projektach informatycznych jest tzw. fake work. Szacuje się, że 15-25% realizowanych zadań w projekcie ma znikomy wpływ na wspieranie generalnego celu projektu. Fake work to zjawisko, w którym wkłada się dużo wysiłku w realizację pracy zbędnej lub niedającej realnej wartości. Przykładem są tzw. zombie kody w programowaniu, nieproduktywne spotkania, zbędne raporty i wiele innych wysiłków, które de facto są imitacją pracy. Ograniczenie lub wyeliminowanie fake work z indywidualnej pracy w znacznej mierze zwiększa indywidualną efektywność pracy członków zespołu.
Szkolenie to dostarcza narzędzi i metod, które pozwalają na lepsze priorytetyzowanie indywidualnych zadań w kontekście celów projektu, lepsze rozplanowanie i zorganizowanie własnej pracy.

Grupa docelowa:
Analitycy, Deweloperzy, Testerzy, Scrum Masterzy, Product Ownerzy, Kierownicy Projektów , Product Menedżerowie.

Czas:
 • 2 dni

PROGRAM SZKOLENIA

1.Indywidualna percepcja upływu czasu

 • Zarządzanie sobą w czasie – czy zarządzanie czasem?
 • Wpływ osobistych celów i wartości na jakość zarządzania czasem
 • Postrzeganie problemu zarządzania czasem w kontekście osobistych skryptów życiowych
 • Autodiagnoza własnych umiejętności gospodarowania czasem – dziennik aktywności

2.Mapa sukcesu zarządzania czasem

 • Wygenerowanie barier utrudniających zarządzanie czasem
 • Stworzenie kategorii barier
 • Znalezienie wspólnych przyczyn
 • Propozycja rozwiązań na poziomie osobistym, zawodowym, organizacyjnym
 • Narysowanie mapy sukcesu zarządzania czasem
 • Prezentacja

3.Poziom efektywności osobistej

 • Różnica pomiędzy celem a wizją przyszłości
 • Różnica pomiędzy planowaniem a zarządzaniem
 • Analiza osobistej efektywności
 • Osobiste bariery utrudniające odpowiednie zarządzanie czasem
 • Bariery osobiste w zarządzaniu czasem

4.Poziom zawodowy zarządzania czasem

 • Planowanie strategiczne/taktyczne/operacyjne
 • Metoda Kartezjusza
 • Sztuka definiowania celów
 • Mini techniki wspomagające zarządzanie czasem
 • Usuwamy źródła zakłóceń

5.Zarządzanie czasem w jednostce czasu

 • Ścieżka krytyczna
 • Krzywa zakłóceń – sporządzenie wykresu
 • Taktyka salami
 • Metoda Kartezjusza
 • Ustalanie priorytetów – analiza ABC
 • Technika planowania od końca

6.Planowanie strategiczne w zarządzaniu czasem

 • Różnica pomiędzy zarządzaniem a planowaniem
 • Poziom optymalnego planowania
 • Plastyczność planu
 • Zasada Pareto
 • Rafy i bariery w realizacji planów

7.Skuteczne sporządzanie planów

 • Macierz zadań pilnych i ważnych
 • Zasada Pareto
 • Praca z grafikiem dnia
 • Plan tygodniowy

8.Plan Balanced scorecard – zarządzanie czasem na poziomie racjonalnym

 • Zdefiniowanie perspektyw
 • Zdefiniowanie celów
 • Zdefiniowanie kryteriów sukcesu
 • Realizacja założeń
 • Monitoring w punktach tzw. kamieni milowych
 • Miesięczny

9.Techniki wspomagające efektywność osobistą

 • Dobowa analiza poziomu energetycznego
 • Metoda ALPEN
 • Matryca Eisenhower’a
 • Planer tygodniowy i miesięczny
 • Programy pocztowe – jak oszczędzać czas podczas korespondencji mailowej
 • Technika scrollingu
 • Zasada Ajschylosa
 • Metoda i syndrom Napoleona
 • Zasada 5 S

11.Multitasking – wielozadaniowość. Narzędzia i techniki wspomagające efektywność osobistą w kontekście elastyczności w 3. krokach:

 • Poziom procesowy
 • Poziom sekwencyjny
 • Poziom symultaniczny
 • Multitasking a Efekt Piły.

12.Podsumowanie w formie praktycznych wniosków

 • Karta ssc
  Start – jakie zachowania zaczniemy stosować
  Stop – jakich zachowań pozbywamy się
  Continue – jakie zachowania kontynuujemy
  Wnioski

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • mniejsze koszty pracy
 • większa produktywność
 • lepsza kondycja zdrowotna pracowników
 • lepszy balans praca/życie prywatne
 •  więcej czasu na zadania strategiczne

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 •  umiejętność nadawania priorytetów
 • skuteczność w realizacji tzw. deadlinów
 • autodiagnoza własnych umiejętności zarządzania czasem
 • efektywniejsze planowanie i realizacja celów
 • radzenie sobie z wieloma zadaniami na raz

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • wyższe zaangażowanie
 • lepsze wyniki biznesowe
BACK ON TRACK - 4 kroki wychodzenia z porażki

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.