TECHNIKI PRACY UMYSŁOWEJ

Gamma 4 IT onlineotwartezamkniete
Zawsze jest przestrzeń na podniesienie produktywności IT
Praca umysłowa zdecydowanie przejmuje prymat nad pracą fizyczną, w której liczy się sprawność, wytrzymałość i siła mięśni. W pracy umysłowej także ważna jest sprawność, wytrzymałość i siła, lecz nie mięśni, a umysłu. Zapraszamy na szkolnie dla IT techniki pracy umysłowej.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

IDEA SZKOLENIA

Praca umysłowa zdecydowanie przejmuje prymat nad pracą fizyczną, w której liczy się sprawność , wytrzymałość i siła mięśni. W pracy umysłowej także ważna jest sprawność, wytrzymałość i siła, lecz nie mięśni, a umysłu.

W wyniku przeprowadzonych zajęć uczestnicy zdobędą umiejętności:

 • rozpoznawania własnych słabości i trudności w pracy umysłowej;
 • wykorzystywania wiedzy dotyczącej metod rozwijania i udoskonalania różnych form pracy umysłowej;
 • skutecznej koncentracji,
 • rozumienia i rozwiązywania problemów
 • kreatywnego myślenia
 • skutecznego uczenia się
 • efektywnego zapamiętywania
 • dbania o higienę umysłu.

Grupa docelowa
Analitycy, Deweloperzy, Testerzy, Scrum Masterzy, Product Ownerzy, Kierownicy Projektów , Product Menedżerowie.

Czas

 • 2 dni

PROGRAM SZKOLENIA

1.Rozpoznawanie trudności w pracy umysłowej

 • Toksyczne modele myślowe
 • Drabina wnioskowania
 • Droga od obserwacji do działania
 • Refleksja nad dotychczasowymi schematami myślenia
 • Równoważenie dociekania i twierdzenia
 • Heurystyki i zachowania algorytmiczne

2.Techniki koncentrowania umysłu

3.Techniki rozwiązywania problemów

4.Praca z obrazami i metaforą

 • tworzenie kontekstu
 • praca z metaforą
 • uwalnianie energii zespołu
 • gotowość do mówienia o trudnościach, mocnych i słabych stronach zespołu

5.Analiza pola sił –  wizualizacja sytuacji, problemu, poszukiwanie rozwiązań

 • wyobrażenie najgorszej i najlepszej możliwej sytuacji w odniesieniu do problemu, przed jakiego rozwiązaniem stoi zespół
 • identyfikacja konkretnych sił wspierających i ograniczających pożądany rezultat, sytuację lub zmianę
 • określenie wpływu na siłę
 • oznaczenie wpływu siły
 • identyfikacja obszarów priorytetowych
 • opracowanie planu działania

6.Metoda 535 – poszukiwanie kreatywnych rozwiązań

 • indywidualne generowanie pomysłów
 • inspiracja rozwiązaniami innych
 • twórczy czas
 • prezentacja wyników burzy mózgów
 • wybór najlepszych rozwiązań

7.Metoda delficka

 • przegląd analizy problemu i zebranych danych
 • indywidualne opracowanie pomysłów
 • połączenie pomysłów
 • indywidualny ranking pomysłów rozwiązań
 • uzgodnienie rozwiązania

8.Zamiana – technika łączenia oponentów

 • przygotowanie prezentacji poglądów drugiej strony
 • prezentacja
 • krytyka prezentacji
 • dojście do jednomyślności

9.Doskonalenie pamięci

 • W jaki sposób zapamiętujemy informacje
 • Kognitywne efekty zapamiętywania

10.Dbanie o higienę umysłu

 • Praktyki mindfulness i ćwiczenie uważności
 • Technika uwalniania emocji

11.Podsumowanie warsztatu

 • Wnioski indywidualne
 • Wnioski zespołowe

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • zmniejszenie liczby błędów wynikających z przemęczenia pracowników
 • większa innowacyjność

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • zwiększenie umiejętności koncentracji uwagi
 • efektywniejsza praca twórcza
 • zwiększenie zdolności do uczenia się nowych rzeczy

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • zwiększenie efektywności
 • polepszenie klimatu w pracy
BACK ON TRACK - 4 kroki wychodzenia z porażki

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.