Lean Management - Adept

Lean Management onlineotwartezamkniete
Lean Management – dobry start – ADEPT
Lean to filozofia działania biznesowego wywodząca się z Japonii, która polega na nieustannym eliminowaniu marnotrawstw i dokonywaniu ciągłych usprawnień w każdym obszarze funkcjonowania organizacji. Zapraszamy na szkolenie z podstaw lean managementu.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

IDEA SZKOLENIA

GRUPA DOCELOWA:

 • Managerowie liniowi,
 • Średnia kadra zarządzająca,
 • Dyrektorzy, członkowie Zarządów.

SZKOLENIE ROZWIJA NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJE:

 • Tworzenie map procesów biznesowych.
 • Identyfikowanie i eliminacja marnotrawstw.
 • Projektowanie sprzyjającego produktywności środowiska pracy.
 • Udoskonalanie i standaryzacja procesów biznesowych.
 • Tworzenie systemu zarządzania wizualnego.
 • Projektowanie wskaźników służących efektywnemu monitorowaniu procesów.
 • Techniki rozwiązywania problemów.

METODA:
Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi uczestnikom zrozumieć, doświadczyć i ćwiczyć wybrane umiejętności (ćwiczenia, symulacje, eksperymenty edukacyjne, itp.).

Metoda warsztatowa zakłada maksymalny i aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy.

Swoją wyjątkową skuteczność zawdzięcza:

 • uczeniu się przez doświadczenie
 • wytworzeniu osobistego zaangażowania

Warsztat bazuje na dynamice grupy i wykorzystaniu potencjału uczestników. Pomiędzy modułami szkolenia przewidziana jest praca wdrożeniowa dla uczestników szkolenia, by mogli w swoim środowisku pracy przetestować zdobyte umiejętności.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Geneza i rozwój lean

 • Taiichi Ōno i System Produkcyjny Toyoty
 • Od filozofii Kaizen do zwinnych metodyk zarządzania
 • Upodmiotowienie pracowników – odpowiedzialność, właścicielstwo procesowe, szacunek

2. Wartość dodana i marnotrawstwo – analiza w miejscu realizacji procesów

 • Za co klient jest gotowy zapłacić?
 • Produktywność vs. efektywność – czemu ludzie stają się biegli w robieniu zbędnych czynności

3. 9 rodzajów marnotrawstwa

 • Diagnozowanie marnotrawstw – metoda muda walk
 • Eliminacja marnotrawstw jako jeden z filarów continuous improvement
 • Budowanie kultury ciągłego doskonalenia w organizacjach

4. 5S – organizacja miejsca pracy

 • Akcja informacyjna 5S
 • Dlaczego zaangażowanie najwyższego kierownictwa w akcję 5S jest kluczowe?
 • Metodyka przeprowadzania kolejnych kroków 5S
 • Audyty 5S

5. Tworzenie map strumienia wartości (VSM)

 • Metodyka i ikonografia VSM
 • Tworzenie mapy stanu obecnego
 • Projektowanie mapy stanu przyszłego
 • Zarządzanie optymalizacją procesu w oparciu o mapę stanu przyszłego

6. Standaryzacja procesów

 • Korzyści ze standaryzacji
 • Elementy pracy standaryzowanej (Takt Time i Lead Time, sekwencja i zapas standardowy w procesie)
 • Metody i przykłady standaryzacji
 • Role organizacyjne w standaryzacji pracy
 • Dokumentacja i audyt stabilności procesu
 • Jak utrzymywać standardy?

7. Zarządzanie wizualne

 • Rodzaje tablic wizualnych
 • Projektowanie wskaźników i informacji zarządczej
 • Prowadzenie board meetingów

8. Cykl Deminga (PDCA/SDCA)

 • Ewolucja procesów – dlaczego powinniśmy inicjować zmiany?
 • Systemowe podejście do rozwoju firmy jako element kultury organizacyjnej

9. Siedem kroków rozwiązywania problemów – wprowadzenie do metodyki problem solving

 • W jaki sposób nasz mózg radzi sobie z problemami
 • Bariery w rozwiązywaniu problemów – dlaczego godzimy się na status quo?
 • Podstawowe narzędzia problem solving – jak ich używać, łączyć w sekwencje i wyciągać poprawne wnioski (5why, diagram Ishikawy, 5W1H, pola problemowe Kawakity)

10. Kaizen – doskonalenie procesów metodą małych kroków

 • Kwestionowanie status quo
 • System sugestii
 • Jak skutecznie pracować z kaizenami

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Zbudowanie podłoża dla kultury ciągłego doskonalenia.
 • Możliwość realnego skrócenia czasu procesów biznesowych.
 • Zwiększenie rentowności poprzez wyeliminowanie marnotrawstw.
 • Zbudowanie zespołu potrafiącego skutecznie rozwiązywać problemy.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Wzrost zaangażowania w realizację zadań.
 • Zrozumienie pełnionej roli i budowa właścicielstwa procesowego.
 • Praktyczne poznanie podstaw lean.
 • Poznanie skutecznych metod rozwiązywania problemów.
 • Zrozumienie procesowego charakteru realizowanych zadań.

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Zbudowanie świadomości i sposobu postrzegania firmy w odniesieniu do procesów oraz wartości dodanej i marnotrawstw w nich występujących.
 • Zdobycie realnego wpływu na produktywność organizacji i podział odpowiedzialności za wyniki na wszystkich pracowników bez względu na pozycję w firmie.
BACK ON TRACK - 4 kroki wychodzenia z porażki

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.