Lean Management - Lider

Lean Management onlineotwartezamkniete
Lean managment – poziom menedżerski – LIDER
Lean to filozofia działania biznesowego wywodząca się z Japonii, która polega na nieustannym eliminowaniu marnotrawstw i dokonywaniu ciągłych usprawnień w każdym obszarze funkcjonowania organizacji. Zapraszamy na szkolenie menedżerskie z lean managementu.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

IDEA SZKOLENIA

Lean to filozofia działania biznesowego wywodząca się z Japonii, która polega na nieustannym eliminowaniu marnotrawstw i dokonywaniu ciągłych usprawnień w każdym obszarze funkcjonowania organizacji.

Poziom LIDER przeznaczony jest dla osób, które ukończyły szkolenie ADEPT i chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie budowania kultury Lean w swoich organizacjach. Uczestnicy nabędą kompetencje związane z przewodzeniem zespołom w kulturze Lean – zarówno w warstwie narzędziowej jak również służącym zmianie postaw współpracowników.

Podczas szkolenia poruszone będą zagadnienia dotyczące każdego newralgicznego procesu biznesowego. Zakres szkolenia obejmuje umiejętności nie tylko niezbędne do skutecznego kierowania w firmie stosującej rozwiązania Lean ale także pozwalające zarządzać ich wdrażaniem oraz utrzymanie pozytywnych efektów w długiej perspektywie czasu.

GRUPA DOCELOWA:

 • Managerowie liniowi,
 • Średnia kadra zarządzająca,
 • Dyrektorzy, członkowie Zarządów.

SZKOLENIE ROZWIJA NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJE:

 • Umiejętności pozwalające na wdrożenie systemów zarządzania jakością.
 • Umiejętności związane z projektowaniem i wdrożeniem systemu autonomicznego utrzymania ruchu.
 • Umiejętności zarządzania jakością w firmach usługowych, administracji i działach nieprodukcyjnych. Prowadzenie projektów metodą Kart A3.
 • Moderacja sesji problem solving.
 • Zaawansowane narzędzia rozwiązywania problemów.

METODA:
Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi uczestnikom zrozumieć, doświadczyć i ćwiczyć wybrane umiejętności (ćwiczenia, symulacje, eksperymenty edukacyjne, itp.).

Metoda warsztatowa zakłada maksymalny i aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy.
Swoją wyjątkową skuteczność zawdzięcza:

 • uczeniu się przez doświadczenie
 • wytworzeniu osobistego zaangażowania

Warsztat bazuje na dynamice grupy i wykorzystaniu potencjału uczestników. Pomiędzy modułami szkolenia przewidziana jest praca wdrożeniowa dla uczestników szkolenia, by mogli w swoim środowisku pracy przetestować zdobyte umiejętności.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Total Quality Management – narzędzia do zarządzania jakością.

 • Elementy metody – czym jest jakość, jakie są następstwa nieprzestrzegania norm jakościowych, skutki „nadjakości”
 • Model jakościowy według Deminga
 • Przegląd metod, narzędzi, technik TQM
 • FMEA
 • Projektowanie zgodne z Poka Yoke
 • Statystyczna kontrola procesu

2. Total Productive Maintenance – zarządzanie parkiem maszynowym i autonomiczne utrzymanie ruchu.

 • Budowa systemu TPM – 7 poziomów
 • Etapy samodzielnej konserwacji
 • Definicje wskaźników opisujących system utrzymania ruchu
 • Zarządzanie wizualne w systemie TPM
 • Zadania operatorów maszyn i pracowników utrzymania ruchu w systemie TPM
 • KOBETSU KAIZEN – rozwiązywanie problemów z parkiem maszynowym.
 • Standaryzacja konserwacji maszyn
 • Audytowanie systemu TPM
 • System szkoleń w TPM

3. Total Service Management – zarządzanie usługami, sprzedażą i administracją.

 • Świadomość marnotrawstwa w sektorze usług i administracji
 • 6 poziomów efektywności w sektorze usług i administracji
 • Podnoszenie jakości pracy zespołowej
 • Optymalizacja procesów z perspektywy oczekiwań klienta (wewn. i zewn.)

4. Total Flow Management – zarządzanie płynnością przepływu procesów.

 • Rodzaje przepływów w przedsiębiorstwie
 • Just In Time w identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa
 • Organizacja procesu (one-piece-flow, SMED)
 • Balansowanie pracy i zapobieganie przeciążeniom pracowników
 • Mizusumashi i Kanban – systemy zasilania procesów

5. Zarządzanie projektami KAIZEN za pomocą Kart A3.

 • Tworzenie zindywidualizowanych Kart A3
 • Planowanie i przebieg realizacji projektu prowadzonego metodą Kart A3
 • Zakres zadań i odpowiedzialności w zależności od pełnionej roli w projektach
 • Zarządzanie wieloma projektami – ich wzajemne oddziaływanie i dystraktory
 • Zarządzanie wizualne projektami wg. metody Kart A3
 • Zaawansowane narzędzia problem solving

6. Pomiary procesowe w miejscu powstawania wartości dodanej

 • Projektowanie KPI i KRI
 • Powiązania pomiędzy wskaźnikami
 • Cel i sens robienia pomiarów
 • Audyt jako narzędzie rozwoju a nie represji

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Możliwość wdrożenie systemu zarządzania jakością.
 • Możliwość wdrożenia kompleksowego systemu utrzymania ruchu i autonomicznej konserwacji maszyn.
 • Możliwość zbudowania procesów usługowych, sprzedażowych, administracyjnych w oparciu o Lean Management.
 • Zbudowanie systemu zarządzania optymalizacją procesów w oparciu o metodę Kart A3.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Włączenie się na zasadzie właścicielstwa procesowego w optymalizację działania firmy.
 • Uzyskanie realnego wpływu na utrzymanie jakości i ciągłą poprawę realizowanych procesów.
BACK ON TRACK - 4 kroki wychodzenia z porażki

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.