Lean Management - Sensei

Lean Management onlineotwartezamkniete
Lean management – poziom strategiczny – SENSEI
Lean to filozofia działania biznesowego wywodząca się z Japonii, która polega na nieustannym eliminowaniu marnotrawstw i dokonywaniu ciągłych usprawnień w każdym obszarze funkcjonowania organizacji. Zapraszamy na szkolenie z lean managementu na poziomie strategicznym.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

IDEA SZKOLENIA

Lean to filozofia działania biznesowego wywodząca się z Japonii, która polega na nieustannym eliminowaniu marnotrawstw i dokonywaniu ciągłych usprawnień w każdym obszarze funkcjonowania organizacji.

Poziom SENSEI przeznaczony jest dla osób, które ukończyły szkolenie ADEPT i LIDER.  Na poziomie SENSEI uczestnicy będą pracować nad budowaniem organizacji Lean z poziomu całej firmy (z uwzględnieniem otoczenia biznesowego) i scalania wszystkich procesów, które są w niej realizowane.

Poznają zasady rozwoju pracowników w nurcie Lean oraz nauczą się jak budować i kaskadować plany strategiczne z perspektywy całej organizacji. Jest to szkolenie dające wiedzę i umiejętności pozwalające na projektowanie procesów biznesowych, struktur zarządzania i powiązań rynkowych wzdłuż całego strumienia wartości (od klienta, który jest rzeczywistym inicjatorem procesów zachodzących w biznesie, poprzez działanie firmy aż do systemu jej dostawców).

Szkolenie na poziomie SENSEI daje kompetencje, które można wykorzystać by Lean został wykorzystany jako podstawa strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa.

GRUPA DOCELOWA:

 • Managerowie liniowi,
 • Średnia kadra zarządzająca,
 • Dyrektorzy, członkowie Zarządów.

SZKOLENIE ROZWIJA NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJE:

 • Tworzenie strategii Firmy/Działu/Departamentu według metody Hoshin Kanri.
 • Jak umiejętnie kaskadować strategię na działanie całej organizacji.
 • W jaki sposób rozwijać kompetencję pracowników.
 • Inicjowanie działań zmierzających do budowy kultury organizacyjnej opartej o ciągłe doskonalenie.

METODA:
Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi uczestnikom zrozumieć, doświadczyć i ćwiczyć wybrane umiejętności (ćwiczenia, symulacje, eksperymenty edukacyjne, itp.).

Metoda warsztatowa zakłada maksymalny i aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy.
Swoją wyjątkową skuteczność zawdzięcza:

 • uczeniu się przez doświadczenie
 • wytworzeniu osobistego zaangażowania

Warsztat bazuje na dynamice grupy i wykorzystaniu potencjału uczestników. Pomiędzy modułami szkolenia przewidziana jest praca wdrożeniowa dla uczestników szkolenia, by mogli w swoim środowisku pracy przetestować zdobyte umiejętności.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Budowanie kultury KAIZEN w organizacji.

 • Czym jest kultura organizacyjna
 • Czynniki kulturotwórcze
 • Rola kadry managerskiej w budowaniu kultury organizacyjnej

2. Projektowanie długookresowej strategii firmy wg metody Hoshin Kanri.

 • 7 kroków do Hoshin
 • Planowanie strategiczne – perspektywa 5 lat
 • Projektowanie celów rocznych
 • Metody monitorowania realizacji strategii
 • Włączanie wszystkich pracowników w realizację strategii

3. Kaskadowanie strategii w organizacji.

 • Metoda catch ball
 • System przepływu informacji – pętle komunikacyjne

4. Pomiary dotyczące realizacji strategii.

 • Co, kiedy i jak mierzyć
 • Wykorzystanie wyników pomiarów do korygowania planów strategicznych

5. Rozwój pracowników poprzez program Training Within Industry.

 • umiejętność Instruowania Pracowników
 • umiejętność doskonalenia Metod Pracy
 • umiejętność budowy dobrych Relacji z Pracownikami
 • umiejętność zapewniania Bezpieczeństwa Pracy

6. Budowanie postawy liderów wspierającej proces continous improvement.

 • Przywództwo w Lean
 • Zasada „odwróconej piramidy”
 • Przywództwo służebne

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Możliwość opracowania długookresowej strategii działania.
 • Zaprojektowanie spójnego procesu rozwoju personelu.
 • Możliwość zbudowania skutecznego programu wdrażania i realizacji strategii firmy angażującego wszystkich pracowników.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Wzrost świadomości roli w realizacji strategii firmy.
 • Nabycie kompetencji związanych z rozwojem umiejętności podległych pracowników.
BACK ON TRACK - 4 kroki wychodzenia z porażki

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.