Metodyka Six Sigma

Lean Management onlineotwartezamkniete
Brak standardu nie pozwala podejmować racjonalnych działań i decyzji
Zarządzanie projektami wg Six Sigma jest skoncentrowanym i dyscyplinującym narzędziem do doskonalenia jakości produktów i usług, poprzez ulepszanie procesów, dzięki którym są one wytwarzane. Projakościowe podejście do zarządzania = cyklu Define – Measure – Analyze – Design – Veryfi.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

IDEA SZKOLENIA

Metodyka Six Sigma nie narzuca kierownikom projektu żadnych szczególnych narzędzi, korzystając z tego co oferuje podejście procesowe, natomiast dużo wagi nakłada na ścisłe przestrzeganie kwestii związanych z rolami projektowymi, przywództwem w projekcie i pracy w zespole o jasno określonych i zrozumiałych oczekiwaniach.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodyką zarządzania projektami zgodną z zasadami SIX SIGMA, opartej o cykl DMAVD.

Szkolenie skierowane jest dla osób i organizacji aktywnie korzystających w codziennej pracy procesowej projakościowe podejście SIX SIGMA i koncentruje się na różnicach w podejściu projektowym i procesowym.

GRUPA DOCELOWA:

 • menedżerowie
 • kierownicy projektów
 • koordynatorzy
 • osoby dedykowane w przyszłości do zarządzania projektami
 • członkowie zespołów projektowych

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1. Kontekst

 • Różnice pomiędzy metodyką SIX SIGMA a innymi metodykami zarządzania projektem
 • Korzyści wynikające z podejścia projakościowego
 • Cykl życia projektu DMAVD
 • Role w projekcie SIX Sigma

Moduł 2. Define – zdefiniuj

 • Formułowanie problemów i deklaracji celów
 • Określanie zakresu projektu

Moduł 3. Measure – zmierz

 • Zbieranie danych
 • Metody mierzenia
 • Studium przypadku

Moduł 4. Analyze – zanalizuj

 • Analiza etapu
 • Punkty kontroli etapowej
 • Efekty analizy i co z nimi robić

Moduł 5. Design – zaprojektuj

 • Kreatywne metody generowania rozwiązań
 • Analiza ryzyka na etapie projektowania

Moduł 6. Verify – zweryfikuj

 • Dokumentacja i standaryzacja
 • Zarządzanie zmianą: opór wynikający ze zmiany, realne spojrzenie na zmianę, radzenie sobie z oporem

Moduł 7. Ludzie w projekcie SIX SIGMA

 • Znaczenie przywództwa w projekcie Six Sigma
 • Budowa i integracja zespołu – ustalanie wspólnych oczekiwań
 • Efektywna współpraca w zespole
 • Skuteczna komunikacja pomiędzy interesariuszami projektu

Podsumowanie szkolenia metodą SSC (start-stop-continue)

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Budowanie macierzowej kultury organizacyjnej i świadomości realizacji projektów w środowisku procesowym.
 • Bardziej świadome i trafne wykorzystanie zasobów praca/materiał na poziomie zarządzania portfelem projektów.
 • Standaryzacja dokumentacji i raportowania o postępach projektu.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Umiejętność definiowania projektów na tle innych form działalności operacyjnej firmy.
 • Wiedza na temat cyklu życia projektu SIX SIGMA i kolejnych kroki w jego realizacji.
 • Umiejętność definiowania ról projektowych.
 • Trafniejszy dobór zadań i sposobów ich realizacji w ramach projektu.
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami wspierającymi realizację projektu.

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Skuteczniejsza kontrola i monitoring poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.
 • Efektywniejsza komunikacja interesariuszy projektu związana z uwspólnieniem pojęć i narzędzi ZP.
 • Trening zasad skutecznej współpracy zespołu projektowego.
BACK ON TRACK - 4 kroki wychodzenia z porażki

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.