Wprowadzanie zmiany w zespole

Szkolenia i wdrażanie zmiany onlineotwartezamkniete
Menedżer może każdą zmianę zabić, może też dać jej dodatkowy impet.
Czasem liderów zaskakuje postawa niektórych osób w zespole podczas zmiany: ta osoba, na którą lider mógł zwykle liczyć, ku jego zaskoczeniu, stawia największy opór. Dlaczego tak się dzieje? Podczas szkolenia dostaniecie Państwo odpowiedź na to pytanie i na wiele innych.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

IDEA SZKOLENIA

W zdecydowanej większości organizacji, liderzy zespołów doświadczają konieczności wprowadzania coraz większej liczby zmian, w coraz szybszym tempie. Wielu z nich zauważa, że coraz częściej i coraz dłużej znajdują się ze swoim zespołem „w stanie permanentnej zmiany” –  w świecie VUCA.

Zatem potrzebują uniwersalnej, sprawdzonej metody do bardzo szybkiego wprowadzania kolejnych zmian w swoim zespole. Potrzebują też technik do „wytrenowania” swojego zespołu w szybkim podejmowaniu nowych wyzwań.

Bardzo wielu liderów zauważa również, że rosnąca ilość i rosnące tempo zmian generują dodatkowy opór z tym związany, który spowalnia zarówno tempo jak i jakość wprowadzanych zmian.

Zarządzanie zmianą dla managerów może być bardzo trudne, dlatego potrzebują wiedzy na temat różnych źródeł i mechanizmów pojawiania się oporu w zespole, a także narzędzi do jak najszybszego ujawniania oporu, a następnie sprawnego zarządzania aktualnym poziomem oporu w zespole.

Szkolenie z wprowadzania zmiany zaczyna się od uświadomienia jego uczestnikom, co takiego dzieje się w ich umysłach – a zatem ich podwładnych w zespole również – w poszczególnych fazach wprowadzania zmiany. Dzięki uświadomieniu jak przebiega w umyśle naturalny proces zmiany, liderzy dowiadują się jak można zoptymalizować – czyli w pewnym miejscu zwolnić a w innym przyspieszyć – proces przeprowadzania ludzi przez zmianę. Szkolenie w takim razie uczy, czym jest zarządzanie zmianą w zespole.

Czasem liderów zaskakuje postawa niektórych osób w zespole podczas zmiany: ta osoba, na którą lider mógł zwykle liczyć, ku jego zaskoczeniu, stawia największy opór.

Dlaczego tak się dzieje? Podczas szkolenia dostaniecie Państwo odpowiedź na to pytanie i na wiele innych. To szkolenie dostarcza wiedzy i narzędzi do szybkiego oraz skutecznego wprowadzania zmian w swoim zespole.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Istota zmiany

 • Powód i kierunek zmian w organizacji i w zespole – model 5 kręgów zmiany
 • Typowe błędy (do uniknięcia) przy wprowadzaniu zmiany – checklista
 • Aspekty zarządzania zmianą na poziomie zespołu – 3 wymiary: proces, treść, ludzie

2. Natura zmiany w zespole

 • Naturalny proces adaptacji do zmiany – 3 fazy adaptacji indywidualnej: rozmrożenie, przejście, zamrożenie
 • Fazy zachowania w zmianie w zespole – model 4 faz John P. Kotter’a
 • Kluczowe czynniki sukcesu lidera zmiany – model 5 CSF

3. Zarządzanie procesem zmiany w zespole – 5-fazowy proces wprowadzania zmiany:

 • Faza 1: Wyzwalanie chęci do i/lub konieczności zmiany – kluczowe działania lidera
 • Faza 2: Określanie kierunku zmiany – kluczowe działania lidera
 • Faza 3: Planowanie przebiegu zmiany – kluczowe działania lidera
 • Faza 4: Pokonywanie barier podczas wdrażania zmiany – kluczowe działania lidera
 • Faza 5: Stabilizowanie zmiany – kluczowe działania lidera

4. Podejście do ludzi w zmianie

 • Co oznacza rzeczywista „orientacja na ludzi” w zmianie? – porównanie „pozornych” i „rzeczywistych” działań wspierających lidera
 • Typy zachowań ludzi w zmianie – typologia zachowań ludzi w zmianie, metody rozpoznawania i najlepsze praktyki lidera we wspieraniu różnych typów zachowań w zmianie
 • Wykorzystanie zaangażowania przekonanych do zmiany – kryteria wyboru kandydata i kroki pozyskiwania „agenta zmiany”
 • Podejście do biernych w zmianie – model „strefy komfortu” i metody efektywnego wyprowadzania ludzi ze strefy komfortu
 • Radzenie sobie z przeciwnikami zmiany – analiza porównawcza podejścia nakazowego i perswazyjnego w zmianie pod kątem szybkości i jakości wdrożenia zmian

5. Taktyki wprowadzania zmiany w zespole

 • Przygotowywanie tzw. „agentów zmiany” – analiza wielokryterialna oceny kandydatów
 • Tworzenie kultury pro-aktywnego podejścia do zmian w zespole – koncepcja Nawyku Proaktywności wg. S. Covey’a

6. Zarządzanie zespołem ludzi w zmianie

 • Reagowanie na porażki – 3 wymiary podejścia do porażki: postawa, wiedza, umiejętności
 • Radzenie sobie z oporem w zespole  – metody ujawniania oporu, techniki zarządzania oporem w zmianie wg. podejścia nakazowego i perswazyjnego w zmianie
 • Wykorzystanie pomysłów na usprawnienia / korekty w zmianie – charakterystyka tzw. „zespołów samouczących się”

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.