Każdy w zakładzie jest wyjątkowy

Szkolenia dla zakładów produkcyjnych onlineotwartezamkniete
Firma ma takich pracowników, na jakich zasługuje
W zakładach produkcyjnych pracują ludzie z różnymi doświadczeniami, kompetencjami. Ważną umiejętnością osób zarządzających produkcją jest pogodzenie oczekiwań organizacji z oczekiwaniami pracowników produkcji w czym pomóc może odpowiednia komunikacja w firmie produkcyjnej.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

IDEA SZKOLENIA

Dziś w zakładach produkcyjnych pracują reprezentanci różnych pokoleń, posiadających inne doświadczenia, różniący się kompetencjami oraz oczekiwaniami dotyczącymi komunikacji i współpracy. W zakładach produkcyjnych obserwujemy dwa podejścia do tego typu różnorodności.

Pierwsze z nich zakłada, że wszyscy muszą dostosować się do pewnego standardu – pewnej oczekiwanej średniej. Kiedyś takie podejście było jedynym i powszechnie obowiązującym.

Drugie podejście zakłada, że wyższą efektywność i zaangażowanie załogi możemy uzyskać dostosowując się do tej różnorodności oraz poprzez korzystanie z tego, w czym poszczególni pracownicy są najlepsi.

Ważną umiejętnością osób zarządzających produkcją jest pogodzenie oczekiwań organizacji z oczekiwaniami pracowników produkcji. Doświadczenie pokazuje, że jednym z ważnych aspektów jest odpowiednia komunikacja w firmie produkcyjnej.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zróżnicowanie w style komunikacyjnych ludzi – każdy jest inny w komunikacji

 • Dostosowanie swojego stylu komunikacji do pracowników – czyli jaka jest rola komunikacyjna mistrza/kierownika w budowaniu zrozumienia
 • Komunikowanie celów, kierunków działań i priorytetów – jak dobrze prowadzić odprawy produkcyjne
 • Informowanie o niepopularnych decyzjach
 • Prowadzenie spotkań
 • Rozmowy na trudne tematy

2. Gra do jednej bramki: współodpowiedzialność.

 • Odpowiednia komunikacja.
 • Znaczenie komunikacji we współdziałaniu członków zespołu oraz jego wpływie na wyniki/zyski zespołu
 • Znaczenie komunikacji we współdziałaniu zespołów
 • Następstwa sytuacji „robię tylko swoje” (a reszta mnie nie interesuje”)

3. Dobra komunikacja z pracownikami i współpracownikami, to podstawa budowania dobrych relacji w organizacji i po za organizacją.

4. Wypracowanie dobrych praktyk komunikacyjnych.

 • Określaniu swoich mocnych stron w procesach komunikacyjnych oraz obszarów do rozwoju,
 • Świadomym posługiwaniu się  komunikatem opartym na celu,
 • Świadomym określeniu granic strefy własnego wpływu.

5. Budowanie zaangażowania i delegowanie zadań na produkcji

 • Identyfikacja potrzeb pracownika w zakresie budowania zaangażowania np. rozmowa na temat zmianowości (dojazdy), rozmowa na temat obciążenia pracą
 • Rozpoznanie czynników demotywujących i ich eliminowanie – czyli jak zarządzać, żeby pracownicy na produkcji czuli wsparcie i szacunek
 • Wspieranie pracowników w dążeniu  do osiągnięć np. możliwość pełnienia funkcji lidera linii lub gniazda (jeżeli w zakładzie jest taka możliwość)
 • Tworzenie pozytywnego emocjonalnego klimatu w pracy
 • Docenianie i wyrażanie uznania np.docenianie za zmianę bez wypadku, zrobienie planu produkcji, przestrzeganie 5S itd.

6. Wspieranie rozwoju pracowników na produkcji

 • Identyfikacja potencjału poszczególnych pracowników na produkcji
 • Dostosowanie stylu zarządzania do poziomu dojrzałości pracownika
 • Udzielanie wartościowej informacji zwrotnej
 • Dzielenie się wiedzą z pracownikami – mentoring
 • Doradzanie w rozwiązywaniu problemów

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Polepszenie komunikacji  pomiędzy działami i wewnątrz zespołów
 • Komunikacja oparta na szacunku
 • Wdrożenie komunikatów z siła motywacyjną dla pracowników

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Zrozumienie różnych reakcji ludzi na nasze komunikaty
 • Umiejętność słuchania innych
 • Budowanie komunikatów motywacyjnych

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Wzrost zadowolenia z komunikacji pomiędzy pracownikami
 • Nastawienie na komunikację opartą na współpracy
BACK ON TRACK - 4 kroki wychodzenia z porażki

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Marta Siębor


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Marta Siębor

Marta Siębor


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Marta Siębor

Marta Siębor


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Marta Siębor
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.