Mapowanie strumienia wartości

Szkolenia dla zakładów produkcyjnych onlineotwartezamkniete
Jeśli poprawnie zdefiniujesz problem, prawie masz rozwiązanie
Lean to filozofia działania w organizacji, polegająca na nieustannym eliminowaniu marnotrawstwa (Muda w języku japońskim), rozumianego jako wszelkie czynności i procesy niedodające wartości do produktu z punktu widzenia klienta. Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia lean!

INFORMACJE O SZKOLENIU

Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

IDEA SZKOLENIA

Transformowanie Zakładu do stanu, w którym będzie Lean jest nieustannym zwiększaniem wydajności pracy, aby umożliwić przedsiębiorstwu konkurowanie z sukcesem na rynku i ciągły rozwój.

Mapowanie strumienia wartości jest jednym z podstawowych narzędzi Lean Management. Pozwala na zwizualizowanie tego, co dzieje się w realizowanych w Firmie procesach i skoncentrowanie się na identyfikacji i eliminacji strat i marnotrawstw. Narzędzie to służy do dogłębnej analizy przepływów materiałów i informacji w organizacji.

Metoda jest stosowana z powodzeniem zarówno w odniesieniu do procesów realizowanych na hali produkcyjnej jak i procesów realizowanych w usługach (np. logistycznych, sprzedaży, HR i innych).

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia lean.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Czym jest proces?

 • Wprowadzenie do tematu – Lean jako sposób podnoszenia produktywności.
 • Wartość dodana i marnotrawstwa – co dzieje się na hali produkcyjnej.
 • Proces – charakterystyka i właściwości. Po czym poznamy, że proces jest sprawny?

2. Obraz wart tysiąca słów, czyli mapowanie procesu.

 • Rodzaje map
  • VSM
  • SIPOC
  • Swimline chart
 • Symbole używane w mapowaniu procesów.
 • Skąd czerpać informacje o procesie?
 • Mapy “as is” i “to be”

3. Gemba walk – wizyta na hali produkcyjnej

 • Wizyta na powierzchni produkcyjnej, zapoznanie się z produkcją Firmy goszczącej szkolenie
 • Przedstawienie obszarów które będą mapowane w trakcie warsztatu*
 • Rysowanie map procesów w danych obszarach.

4. Planowanie przyszłości – jak za pomocą map usprawniać proces

 • Analiza map wykonanych na hali produkcyjnej.
 • Wartość dodana i marnotrawstwa w obserwowanych procesach.
 • Tworzenie mapy TO BE dla obserwowanych procesów.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Możliwość analizowania realizowanych procesów z perspektywy wartości dodanej i marnotrastw.
 • Uwolnienie zasobów (pieniądze, czas) poprzez redukcję zapasów produkcji w toku, wyrobów gotowych, realizację zbędnych czynności.
 • Możliwość analizy problemów produkcyjnych z perspektywy procesu wytwarzania jako całości, włączając w to procesy dostawcy i Klienta.
 • Zobrazowanie „wąskich gardeł” w procesach.
 • Identyfikacja możliwych przestrzeni do innowacji

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Umiejętność identyfikacji marnotrawstw w strukturze systemu produkcyjnego prowadzących do strat czasu i pieniędzy w Organizacji.

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Nabycie umiejętności myślenia w kategorii przepływu informacji i materiału z perspektywy tworzenia wartości dla Klienta
 • Umiejętność nakreślenia stanu przyszłego
BACK ON TRACK - 4 kroki wychodzenia z porażki

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.