Wspólnie możemy więcej

Szkolenia dla zakładów produkcyjnych onlineotwartezamkniete
Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz iść daleko, idź razem
W zakładach produkcyjnych osiąga się wyniki tylko poprzez pracę zespołową. Od momentu sprzedaży produktu, planowania produkcji, samej produkcji, kontroli jakości itd. każdy zespół ma ogromny wkład w efekt końcowy, dlatego tak ważne jest szybkie i efektywne rozwiązywanie konfliktów w zakładzie pracy.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

IDEA SZKOLENIA

W zakładach produkcyjnych osiąga się wyniki tylko poprzez pracę zespołową.

Od momentu sprzedaży produktu, planowania produkcji, samej produkcji, kontroli jakości itd. Każdy zespół ma ogromny wkład w efekt końcowy, dlatego tak ważne jest szybkie i efektywne rozwiązywanie konfliktów w zakładzie pracy.

Zdarzają się przypadki, że poszczególne zespoły nie czują, że inne też pracują na efekt końcowy; praktycznie codziennością są sytuacje, w których obszar produkcji jest rozczarowany pracą zespołów wspierających np. utrzymanie ruchu.

Czasami wystarczy dobre nastawienie do osób z innych zespołów i współpraca zaczyna układać się idealnie a wszelkie problemy w zespole pracowniczym udaje się rozwiązać.

Otwartość na drugiego człowieka daje podwaliny pod budowanie w zakładzie wspólnego działania.

Nasze szkolenie pomoże w podniesieniu świadomości, że wspólna praca w zakładzie tworzy jego sukces.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Tworzenie drużyny w zakładzie

 • Etapy budowania zespołu
 • Role w zespole
 • Rodzaje zespołów
 • Budowanie dobrych relacji w zespole i miedzy zespołami, czyli dlaczego Ci z kontroli odrzucają nam produkt
 • Kreowanie kultury współodpowiedzialności w zespole i miedzy zespołami w celu osiągania celów ilościowych i jakościowych w zakładzie
 • Zarządzanie różnorodnością – docenianie i szacunek dla odmienności

2. Trudne sytuacje z pracownikami

 • Radzenie sobie z pracownikiem demotywującym grupę
 • Radzenie sobie z pracownikiem obniżającym jakość pracy
 • Radzenie sobie z pracownikiem rywalizującym
 • Radzenie sobie z pracownikiem nie potrafiącym słuchać
 • Radzenie sobie z pracownikiem posiadającym niską motywację
 • Radzenie sobie z pracownikiem o wysokiej motywacji i niskich kwalifikacjach
 • Radzenie sobie z pracownikiem konfliktogennym
 • Radzenie sobie z pracownikiem usprawiedliwiającym się

3. Zmiany w procesie produkcji, zmiany i ciągłe przezbrajanie

 • Inicjowanie lokalnych zmian, usprawnień i korekt
 • Wprowadzanie zmian na zmianie w produkcji – przezbrojenia, a podejście pracowników
 • Planowanie wprowadzenia zmiany np. wprowadzenia 4 brygadówki

4. Kroki wprowadzanie zmiany

 • Angażowanie pracowników w zmianę
 • Reakcje pracowników na zmianę – sposoby podejścia
 • Pozytywne podejście do oporu wobec zmian

4. Rozwiązywanie  konfliktów w zakładzie

 • Rodzaje konfliktów
 • Fazy konfliktu
 • Kroki rozwiązywania konfliktu
 • Metody trzeciej strony (mediowanie w konflikcie)
 • Emocje w konflikcie
 • Pozytywne wykorzystywanie konfliktu

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Zbudowanie świadomości wśród osób zarządzających, że tylko wspólna praca przynosi rezultaty
 • Podniesienie zaangażowania we wspieranie innych działów w realizacji celów produkcji
 • Podniesienie zrozumienia dla innych działów w ich decyzjach i działaniach
 • Podniesienie świadomości przełożonych, że maja bezpośredni  wpływ na to jak funkcjonuje ich zespół

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Wzmocnienia poczucia roli zespołowości w realizacji  celów zakładu
 • Wiedza na temat zespołowości
 • Świadomość jak duży wpływ na zespołowość  maja przełożeni na produkcji

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Polepszenie współpracy miedzy zespołami
 • Polepszenie współpracy wewnątrz zespołów
 • Zwiększenie współodpowiedzialności za realizację celów zakładu
BACK ON TRACK - 4 kroki wychodzenia z porażki

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Marta Siębor


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Marta Siębor

Marta Siębor


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Marta Siębor

Marta Siębor


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Marta Siębor
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.