BACK ON TRACK - 4 kroki wychodzenia z porażki

Treningi mentalne onlineotwartezamkniete
Nic nie powstrzyma człowieka o właściwej postawie mentalnej przed osiągnięciem swoich celów
Sprzedaż bez porażek jest iluzją. Mimo to większość tradycyjnych szkoleń dla handlowców wyposaża ich w kolejne techniki, jak osiągnąć więcej, nikt nie mówi im co zrobić z przegraną. Jak szybko wyjść z mentalnego zniechęcenia i skutecznie budować napęd sprzedażowy? Dzięki naszemu treningowi mentalnemu dowiesz się, jak to zrobić.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

IDEA SZKOLENIA

Największe sukcesy w sprzedaży odnoszą ludzie, którzy mają odpowiednie kompetencje, właściwe nastawienie i odrobinę szczęścia. Jak pokazują badania największy wpływ na trwałe powodzenie w sprzedaży ma dobra mentalność i ofensywne nastawienie handlowców. Dziwnym wydaje się fakt, że handlowcy są szkoleni wyłącznie z obszaru kompetencji czysto handlowych, a zupełnie pomijany jest rozwój umiejętności mentalnych. Odpowiedzią na to innowacyjny program treningu mentalnego „Back On Track- 4 kroki wychodzenia z porażki”. Jest on specjalnie przygotowany pod kątem specyfiki pracy handlowców, którzy w dużo większym stopniu niż w innych profesjach narażenieni są na odrzucenie, niepowodzenie i porażki.

Wielu handlowców z kruchą mentalnością ma tendencję do załamywania się, zniechęcenia, utraty optymizmu i wiary w siebie i rezygnacji w wyniku niepowodzeń. W efekcie tracą motywację i chęć działania. Podejmują kolejne aktywności handlowe, ale nie mają wystarczająco dużo energii i mocy, aby działać ofensywnie. Stają bierni, zniechęceni. Zbyt szybko poddają się, gdy słyszą odmowę klienta.

Trening mentalny „Back on Track” uczy handlowców najistotniejszej kompetencji mentalnej w sprzedaży jaką jest sprężystość. Czym jest ta zdolność? Otóż sprężystość to najkrócej mówiąc naturalna lub nabyta odporność na porażki. Ta zdolność pozwala na wytrwałe dążenie do celu pomimo przeszkód i niepowodzeń, to umiejętność szybkiego podnoszenia się po porażce, to odporność na ciosy, odrzucenie i krytykę.

Handlowcy posiadający tę zdolność nie unikają sytuacji, które mogą nieść ze sobą niepowodzenie. Są bardziej skłonni do odważnych działań , nie unikają podejmowania ryzyka. Handlowiec mający tę zdolność zachowuje się tak jak sprężyna: porażka go przygniata, tak jak wszystkich innych, ale czempiony dużo szybciej niż inni „odbijają” i wracają do pełnej gotowości do kontynuowania walki.

To wszystko powoduje, że właśnie  sprężystość, jako zdolność do szybkiego powracania do gry po porażce stanowi podstawę ofensywnego nastawienia.

SZKOLENIE ROZWIJA NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJE

 • Sprężystość;
 • Siła mentalna i odporność na porażki, odrzucenie, krytykę;
 • Myślenie perspektyczne i proaktywność;
 • Optymizm;
 • Zarządzanie sobą, własnymi emocjami i słabościami.

Grupa docelowa szkolenia:
Handlowcy, telemarketerzy, doradcy klienta, pracownicy call center

Zapraszamy do lektury artykułu Emilii Wiśniewskiej na temat założeń szkolenia: 

 

PROGRAM SZKOLENIA

Jeśli sprzedajesz masz gwarantowane, że doświadczysz wielu porażek. Oczekiwanie, że praca będzie przebiegać bezawaryjnie jest nierealistyczne. Konkurencja i rynek dostarcza handlowcom brutalnych upadków powodujących zmęczenie i osłabienie psychicznej odporności i wytrwałości. Mimo to większość tradycyjnych szkoleń dla handlowców wyposaża ich w kolejne techniki, jak osiągnąć więcej, nikt nie mówi im co zrobić z porażką. A badania pokazują, że życie nawet najlepszych z nich w 80% składa się właśnie z niepowodzeń.

Rozżalenie, złość, utrata pewności siebie, personalizowanie problemu, poczucie winy lub obwinianie innych – to typowe przejawy pławienia się po niepowodzeniu. Pławienie się po porażce jest naturalne, lecz zupełnie nie efektywne – skuteczna sprzedaż wymaga od handlowców bardzo ofensywnego nastawienia. Dlatego tak ważne jest, aby energia, która wyzwala się podczas porażki (w postaci emocji, myśli, stresu) została spożytkowana w sposób efektywny.

Trening mentalny „Back on track – 4 kroki wychodzenia z porażki” jest doskonałą strategią szybkiego wychodzenia z mentalnego zniechęcenia i bierności po doświadczeniu niepowodzeń. Po porażce gra toczy się dalej, a mentalna umiejętność szybkiego otrząśnięcia się i powrotu do pełni energii i siły mentalnej jest jedną z kluczowych kompetencji najlepszych handlowców.

W jego trakcie handlowcy poznają swój stopień odporności na niepowodzenia oraz nauczą się 4 kroków wychodzenia z porażki. Uczestnicy będą potrafili samodzielnie wykorzystywać narzędzia i metody (tzw. mental tools), które pozwolą im na lepsze radzenie sobie w sytuacji niepowodzeń handlowych. Dzięki takiemu podejściu porażkę zaczną odbierać nie jako klęskę, ale jako bodziec stymulujący do ofensywnego działania.
Trening uwzględnia specyfikę pracy handlowców.

Szkolenie rozwija następujące umiejętności/kompetencje:

 • Sprężystość
 • Siła mentalna i odporność na porażki
 • Myślenie perspektywiczne i proaktywność
 • Optymizm
 • Zarządzanie sobą, własnymi emocjami i słabościami

Grupa docelowa:

 • Menedżerowie i liderzy zespołów sprzedaży
 • Handlowcy
 • Telemarketerzy
 • Doradcy klienta
 • Pracownicy call center

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Przyjęcie przez handlowców odpowiedzialności za skutki swoich działań
 • Lepsza atmosfera w zespole sprzedaży
 • Większa aktywność i inicjatywa wśród handlowców
 • Poprawa wskazanych parametrów sprzedaży (obroty, marża itp.)
 • Wyższa motywacja pracowników sprzedaży do doskonalenia swoich umiejętności

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Wyższa satysfakcja z wykonywanej pracy
 • Wyższe wynagrodzenie poprzez uzyskane wzrosty sprzedaży
 • Świadome zarządzanie emocjami w sytuacji porażki
 • Wyciąganie lekcji i wniosków z niepowodzeń
 • Szukanie inspiracji płynącej z niepowodzenia
 • Uzyskanie sprężystości potrzebnej do radzenia sobie z niepowodzeniami i szybki powrót do gry.
 • Wykorzystanie zdobytych umiejętności w życiu pozazawodowym

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Efektywny przepływ wiedzy (uczenie innych/dzielenie się swoim doświadczeniem)
 • Wytworzenie mentalności zwycięzców na poziomie firmy (zwycięska firma), zespołów (zwycięski zespół)
 • Atmosfera pracy sprzyjająca efektywności
BACK ON TRACK - 4 kroki wychodzenia z porażki

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.