FLOW

Treningi mentalne onlineotwartezamkniete
Nic nie powstrzyma człowieka o właściwej postawie mentalnej przed osiągnięciem swoich celów
Flow to stan, w którym upływ czasu przyśpiesza, a człowiek w pełni wykorzystuje swoje talenty i zasoby. To punkt, w którym praca daje satysfakcję, a organizacja otrzymuje w pełni zaangażowanego i efektywnego pracownika. Trening mentalny flow pozwala częściej osiągać ten stan.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

IDEA SZKOLENIA

Główną ideą warsztatów jest nauczenie się sposobów wyzwalania i zwiększania swojego zaangażowania poprzez skoncentrowanie się na wewnętrznych źródłach motywacji. Takie podejście w znacznym stopniu pozwala uniezależnić swoją motywację od czynników zewnętrznych, takich jak pochwały przełożonych, uznanie klientów, awans, podwyżka itp.

Zewnętrzne motywatory stanowią w tym podejściu wsparcie dla motywacji, a nie główny mechanizm. Stymulowanie wewnętrznej motywacji polega na tworzeniu takich sytuacji, w których wykonując zadania w pracy, ludzie doświadczają tzw. stanu flow, czyli poczucia przypływu energii, witalności i optymizmu.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rozpoznaj swój zew

 • Identyfikacja swoich zamiłowań, które wpływają na przyjemność płynącą z wykonywanej pracy.
 • Określenie zadań w pracy, które dają najwięcej przyjemności. Określenie wspólnego mianownika tych zadań, który pokaże, jakie zadania są źródłem największej przyjemności.
 • Rozpoznania swoich wrodzonych zamiłowań.
 • Określenie swojego niejawnego know-how (kompetencje, które są wrodzone i  których się nie można nauczyć ani oduczyć).
 • W jaki sposób można zwiększyć częstotliwość zadań dających najwięcej przyjemności?

2. Określ swoje walory

 • Rozpoznanie swoich kluczowych kompetencji, uzdolnień i talentów.
 • Określenie, które kompetencje doprowadziły mnie do obecnego etapu kariery zawodowej; dlaczego te same kompetencje sprowadzają karierę na boczny tor.
 • Identyfikacja swoich walorów poprzez skonfrontowanie samooceny z oceną innych.
 • Uświadomienie i nazwanie pułapek , w jakie uczestnik może wpadać w wyniku nadmiernego wykorzystywania swoich kluczowych kompetencji.
 • Jakie nowe kompetencje są potrzebne do dalszego rozwoju kariery; jak ożywić ponownie kompetencje zużyte w przeszłości?

3. Wzbogać swoją pracę

 • W jaki sposób można uczynić swoje zadania bardziej interesujące?
 • Uczestnicy określają swoje aspiracje i dążenia związane z wykonywanymi zadaniami, które dostarczą im flow.

4. Pokonaj swoją apatię

 • Wypracowanie najczęstszych błędów w swoim podejściu, które zwiększają ryzyko wypalenia i frustracji.
 • Określenie sposobów zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

5. Plan działań

 • Na podstawie analizy swojego potencjału uczestnicy stworzą plan swoich zamierzeń dotyczący ich dalszego rozwoju.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Ograniczenie kosztów związanych z motywacją materialną.
 • Zmniejszenie rotacji personelu.
 • Zwiększenie wskaźnika retencji najlepszych pracowników.
 • Zwiększenie atrakcyjności firmy jako pracodawcy.
 • Wzmocnienie siły konkurencyjnej firmy.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Ograniczenie kosztów związanych z motywacją materialną.
 • Zmniejszenie rotacji personelu.
 • Zwiększenie wskaźnika retencji najlepszych pracowników.
 • Zwiększenie atrakcyjności firmy jako pracodawcy.
 • Wzmocnienie siły konkurencyjnej firmy.

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Zwiększenie efektywności pracowników.
 • Zwiększenie poziomu zaangażowania pracowników.
 • Eliminowanie postaw roszczeniowych pracowników.
 • Znaczące polepszenie atmosfery i klimatu emocjonalnego w firmie.
 • Zwiększenie satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy.
BACK ON TRACK - 4 kroki wychodzenia z porażki

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.