Siła i Odporność Lidera

Treningi mentalne onlineotwartezamkniete
Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga, by kontynuować swoje dzieło
Odporność i wytrwałość, otwartość na zmiany, umiejętność kontroli emocji i skuteczne zarządzanie stresem to umiejętności niezbędne w dzisiejszym świecie biznesowym.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

IDEA SZKOLENIA

Odporność i wytrwałość, otwartość na zmiany, umiejętność kontroli emocji i skuteczne zarządzanie stresem to umiejętności niezbędne w dzisiejszym świecie biznesowym.

Z badań Extendent DISC wynika, że to polscy a nie japońscy pracownicy są jednymi z najbardziej zestresowanych na świecie. Wskaźnik napięcia wśród Polaków jest zdecydowanie wyższy niż u pracowników z innych krajów świata. W obliczu tych danych odporność psychiczna nabiera na znaczeniu, ponieważ poprawia umiejętność radzenia sobie z wielością zadań, wymaganiami, i szybkim tempem pracy.

Większość z nas nie lubi stresu i życia pod presją, jednak nasza zawodowa codzienność pełna jest nieprzyjemnych sytuacji i chwil, kiedy zmagamy się z różnymi naciskami czy wyzwaniami, które wydają się przekraczać nasze możliwości.

Wysoki poziom odporności pracownika to m.in. zdolność do spotkania się z kolejnymi klientami mimo usłyszenia „NIE” od kilku poprzednich, to umiejętność utrzymania pozytywnego nastawienia w działaniu, skupienia na aktualnym zadaniu i nieuleganie rozproszeniu. To również zdolność i chęć do poszukiwania nowych rozwiązań pomimo braku sukcesu, powstrzymanie się od wymówek, narzekania i kontynuowanie tego co się robi pomimo napotykanych trudności.

Warto więc wzmacniać odporność tak, żeby móc zachować równowagę i pewność siebie niezależnie od okoliczności a w konsekwencji zwiększyć swoją efektywność nawet o 25%. Szkolenie „Siła i Odporność Lidera” pozwala podnieść samoświadomość i kompetencje pracowników w aspekcie ich zaangażowania, poczucia wpływu, pewności siebie i radzenia sobie z wyzwaniami. W konsekwencji wpływa na większą skuteczność ich działania.

Podsumowanie w formie praktycznych wniosków:

 • Statut lidera/zespołu – opracowanie zachowań wspierających Odporność pracowników /zespołu w aspekcie efektywnej współpracy. Wnioski na poziomie osobistym / menedżerskim / sprzedażowym/zespołu.
 • Mój plan na sukces – ustalenie indywidualnego planu działania wzmacniającego Odporność i efektywność podejmowanych działań.
 • Opcjonalnie – Po szkoleniu godzinna indywidualna sesja feedbackowa z każdym uczestnikiem szkolenia.

Metody szkoleniowe:
Szkolenie oparte jest na autodiagnozie, ćwiczeniach indywidualnych, dyskusji moderowanej, mini-wykładzie, pracy w grupach i wymianie doświadczeń.

Podczas warsztatów wykorzystywany jest:

 • Model 4C Siły i Odporności psychicznej (opcjonalnie raport indywidualny uczestnika i/lub grupy na podstawie odpowiedzi udzielonych w kwestionariuszu MTQ48 Siły i Odporności psychicznej).
 • Metoda Points of You™ to praca z obrazem, słowem, pytaniami otwartymi i metaforą. Pozwala wyjść poza dotychczasowy, utarty sposób myślenia i dostrzec nowe rozwiązania i perspektywy.
 • Model Insights Discovery – pozwala zrozumieć zachowania swoje i innych ludzi oraz tak je modyfikować aby przyniosło to maksymalne korzyści.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie

 • Lider/handlowiec czyli kto?
 • Oczekiwania, Wyzwania, Rzeczywistość

2. Mózg i stres

 • Czym jest stres? (eustres, dystres – nie taki stres straszny).
 • Trzy fazy stresu.
 • Wpływ stresu na codzienne zachowanie i funkcjonowanie człowieka.
 • Identyfikacja głównych stresorów w otoczeniu zawodowym, osobistym i w sobie.
 • Zdarzenia krytyczne – analiza skali Holmsa/Rahe’a określająca wielkość stresu.
 • Symptomy stresu.
 • Techniki redukujące stres i napięcie.

3. Siła i odporność lidera – wprowadzenie do modelu 4C

 • Człowiek silny i odporny psychicznie.
 • Człowiek wrażliwy.
 • Czym jest Odporność Lidera i dlaczego jest ważna? (historia i definicja).
 • Model 4C Odporności Lidera (4 filary odporności).
 • Odporność jako kluczowy czynnik efektywności ludzkiej.
 • Mity odporności psychicznej.
 • Czy i jak można rozwijać Odporność Lidera?
 • Jakie są korzyści ze wzmocnionej siły i odporności lidera?

4. Kontrola

 • Poczucie wpływu na własne życie / poczucie sprawczości (koła wpływu)
 • Kontrola emocji – Inteligencja emocjonalna a odporność lidera.

5. Zaangażowanie

 • Wyznaczanie celów
 • Wytrwałość w dążeniu do realizacji zadań
 • Czas w biznesie
 • Dobra organizacja czasu pracy.
 • Techniki unikania pułapek czasowych.
 • Wyznaczanie celów w budowaniu efektywności osobistej i podejmowaniu ambitnych zadań.
 • Koncentracja na zadaniu – dystraktory
 • Perfekcjonizm i prokrastynacja a skuteczność realizacji zadań.
 • Metody wspierające zaangażowanie.

6. Wyzwania

 • Podejście do zmian i nowych doświadczeń
 • Teoria uczenia się Carol Dweck:
  • Nastawienie na trwałość
  • Nastawienie na rozwój
 • Niepowodzenia i przeszkody – jak sobie z nimi radzić?
 • Drabina pozytywnego myślenia (autorefleksja nastawienia).
 • Jak z sukcesu i porażki wynieść lekcję dla siebie?

5. Pewność siebie

 • Pewny siebie czyli jaki?
 • Pewność siebie w relacjach interpersonalnych:
  • Skuteczna komunikacja
  • Udzielanie informacji zwrotnej
  • Dobór słów emocjonalnie neutralnych
  • Przyjmowanie krytyki
 • Wiara we własne umiejętności:
  • Samoocena – Trzy fazy rozwoju samooceny w karierze (A. Grant).
  • Moje mocne strony i obszary wymagające rozwoju.
  • Metody radzenia sobie z negatywnymi przekonaniami.

6. Mój poziom odporności

 • Mój poziom Siły i Odporności.
 • Co z tego wynika? (wpływ na moją wydajność, zachowanie, samopoczucie i wpływ na ludzi)
 • Silny i odporny Lider (pożądany poziom na skali zaangażowania, kontroli, wyzwań i pewność siebie)
 • Budowanie indywidualnej strategii i planu działania wzmacniania i rozwijania Siły i Odporności Lidera
 • Siła i odporność jako umiejętność zarządzania sobą – jak ją doskonalić i rozwijać?

7. Poziom odporności zespołu

 • Wpływ poziomów odporności indywidualnej Lidera na działania całego zespołu
 • Raport zbiorczy (opcja)
 • Statut zespołu / Statut Lidera

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Dostarczenie wiedzy w zakresie siły i odporności lidera i jej wpływu na organizację.
 • Ocena potencjału pracowników, zaplanowanie ścieżki rozwoju, zapewnienie lepszego rozwoju talentów.
 • Zwiększenie poziomu zaangażowania pracowników.
 • Poprawa komunikacji.
 • Zmniejszenie absencji i wypalenia zawodowego.
 • Wzrost efektywności pracy pracowników oraz jakości podejmowanych decyzji.
 • Wzmocnienie wizerunku firmy jako pracodawcy, który dba o siłę i odporność pracownika oraz poczucie dobrostanu.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Rozwój samoświadomości pracownika (mocnych stron i obszarów do rozwoju).
 • Umiejętność wykorzystania w praktyce narzędzi i metod wzmacniających siłę i odporność lidera.
 • Lepsze radzenie sobie ze stresem, wyzwaniami i presją czasu.
 • Większa pewność siebie i poczucie sprawczości.
 • Podejmowanie wyzwań z odwagą, angażowanie się w nowe projekty i poszukiwanie nowych ścieżek rozwoju.
 • Poprawa samopoczucia i zadowolenia pracownika.
 • Większa efektywność pracy.

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Zwiększony poziom zaangażowania.
 • Większa skuteczność w realizacji codziennych obowiązków i celów.
 • Zarządzanie emocjami w interakcjach z pracownikami.
 • Poprawa jakości pracy.
BACK ON TRACK - 4 kroki wychodzenia z porażki

TRENERZY SZKOLENIA

VIDEO

OPINIE O SZKOLENIACH

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.