WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ

Treningi mentalne onlineotwartezamkniete
Nic nie powstrzyma człowieka o właściwej postawie mentalnej przed osiągnięciem swoich celów
Współodpowiedzialność bierze się z poczucia współwłasności, a to z poczucia wpływu, współdecydowania i powiązania celów własnych z celami firmowymi. Zapraszamy do treningu mentalnego Współodpowiedzialność.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

IDEA SZKOLENIA

Szkolenie ma charakter warsztatów tworzących osobistą odpowiedzialność każdego pracownika za powodzenie w realizacji celów firmowych. Podczas zajęć będzie okazja do dokonania przeglądu dotychczasowej współpracy i wprowadzenia korekt lub ulepszeń, które pozwolą pogodzić cele poszczególnych pracowników i działów z celami nadrzędnymi firmy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Kluczowe rezultaty i cele firmy

 • Jakie kluczowe rezultaty chcemy osiągnąć jako firma?
 • Wyjaśnienie i lepsze zrozumienie kluczowych rezultatów.
 • Pytania i sugestie uczestników dotyczące kluczowych rezultatów.
 • Co się stanie, jeśli firma osiągnie kluczowe rezultaty lub to się nie uda?

2. Współpraca z innymi w dążeniu do kluczowych rezultatów

 • Czy jesteśmy drużyną?
 • Rozumienie i akceptacja punktu widzenia innych.
 • Jak można dostosować indywidualne działania do kluczowych rezultatów firmy?

3. Postawy odpowiedzialne i nieodpowiedzialne

 • Jakie zachowania i postawy uznajemy w naszej współpracy za odpowiedzialne?
 • Charakterystyka postaw nieodpowiedzialnych (np. wymówki, szukanie winnych).
 • Lista wymówek najczęściej stosowanych w naszej firmie i zespole.

4. Odpowiedzialność na poziomie osobistym

 • Osobista wiarygodność.
 • Konsekwencja i spójność zobowiązań i działań.

5. Oczekiwania i zobowiązania

 • Do czego możesz się zobowiązać, biorąc pod uwagę swoje zaangażowanie i poczucie współodpowiedzialności za rezultaty firmy i współpracę z pozostałymi?

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Zwiększenie ogólnej efektywności pracy.
 • Zwiększenie oszczędności zasobów.
 • Zwiększenie samodzielności pracowników.
 • Wytworzenie kultury współodpowiedzialności wszystkich pracowników za realizację celów firmy.
 • Lepsze wyniki biznesowe.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Uświadomienie i nauczenie się, w jaki sposób można wpływać na osiąganie wspólnych rezultatów firmy poprzez większą otwartość i współpracę.
 • Wytworzenie  większego zaangażowania w realizację wspólnych celów, wykraczających poza cele działów, departamentów itp.
 • Zbudowanie  między sobą kultury wzajemności, przyczyniającej się do wytworzenia sytuacji, w której korzyści  odnoszą jednocześnie każdy pracownik i firma jako całość.

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Uzdrowienie współpracy pomiędzy pracownikami a działami.
 • Polepszenie komunikacji.
 • Znaczące polepszenie atmosfery w firmie.
 • Zwiększenie satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy.
BACK ON TRACK - 4 kroki wychodzenia z porażki

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.