Aneks 16 CERTYFIKACJA I ZWALNIANIE SERII PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ

Podejście praktyczne

Szkolenia farmaceutyczne i kosmetyczne onlineotwartezamkniete
JAKIE OBOWIĄZKI I ODOWIEDZIALNŚCI QP W FARMACEUTYCZNYM SYSTEMIE JAKOŚCI?
Aneks 16 certyfikacja przez osobę wykwalifikowaną i zwalnianie serii. W programie: przebieg procesu certyfikacji, audyt osób trzecich – zasady, postępowanie z nieplanowanymi odchyleniami, zwolnienie serii, certyfikat serii końcowego produktu leczniczego, dobra praktyka wytwarzania.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
04.12.2024
10:00 - 15:00
Szkolenie online
950 zł netto/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Komisja Europejska opublikowała nową wersję Aneksu 16: Certyfikacja i zwalnianie serii przez Osobę Wykwalifikowaną, który wszedł w życie 15 kwietnia 2016r.

Zmieniony Aneks 16 definiuje odpowiedzialność Osoby Wykwalifikowanej, za to że każda seria produktu została wytworzona i sprawdzona zgodnie z obowiązującym prawem, pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu i Dobrą Praktyką Wytwarzania GMP.

Celem warsztatów jest wyjaśnienie obowiązków i odpowiedzialności QP w Farmaceutycznym Systemie Jakości. W trakcie warsztatów zostaną również przedstawione możliwości eliminacji ryzyka podjęcia błędnej decyzji oraz oceny dokumentów z zastosowaniem analizy ryzyka.

Dowiecie się również, w jaki sposób sprawować nadzór nad łańcuchem dostaw substancji czynnej i substancji pomocniczych w świetle aktualnych regulacji prawnych oraz sposób postępowania z niespodziewanymi odchyleniami.

Szkolenie skierowane jest do pracowników firm farmaceutycznych, w szczególności:

 • Kadry Menadżerskiej Firm Farmaceutycznych
 • Osób Wykwalifikowanych
 • Kierowników i Pracowników Działów Zapewnienia Jakości i Kontroli Jakości
 • Audytorów
 • Kierowników Produkcji, osób nadzorujących procesy produkcji

Szkolenie zostanie przeprowadzone zarówno w formie w online na platformie MS Teams.

Podczas szkolenia uczestnik ma możliwość zadawania pytań trenerowi przy pomocy czatu lub „na żywo” z użyciem mikrofonu i/lub kamerki.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • KOMPUTER z głośnikami (np. laptop, tablet)
 • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Technologia typu „Streaming” umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo” dzięki czemu uczestnik otrzymuje pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza swojego biurka.

Komisja Europejska opublikowała nową wersję Aneksu 16: Certyfikacja i zwalnianie serii przez Osobę Wykwalifikowaną, który wszedł w życie 15 kwietnia 2016r.

Zmieniony Aneks 16 definiuje odpowiedzialność Osoby Wykwalifikowanej, za to że każda seria produktu została wytworzona i sprawdzona zgodnie z obowiązującym prawem, pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu i Dobrą Praktyką Wytwarzania GMP.

Celem warsztatów jest wyjaśnienie obowiązków i odpowiedzialności QP w Farmaceutycznym Systemie Jakości. W trakcie warsztatów zostaną również przedstawione możliwości eliminacji ryzyka podjęcia błędnej decyzji oraz oceny dokumentów z zastosowaniem analizy ryzyka.

Dowiecie się również, w jaki sposób sprawować nadzór nad łańcuchem dostaw substancji czynnej i substancji pomocniczych w świetle aktualnych regulacji prawnych oraz sposób postępowania z niespodziewanymi odchyleniami.

Szkolenie skierowane jest do pracowników firm farmaceutycznych, w szczególności:

 • Kadry Menadżerskiej Firm Farmaceutycznych
 • Osób Wykwalifikowanych
 • Kierowników i Pracowników Działów Zapewnienia Jakości i Kontroli Jakości
 • Audytorów
 • Kierowników Produkcji, osób nadzorujących procesy produkcji

Komisja Europejska opublikowała nową wersję Aneksu 16: Certyfikacja i zwalnianie serii przez Osobę Wykwalifikowaną, który wszedł w życie 15 kwietnia 2016r.

Zmieniony Aneks 16 definiuje odpowiedzialność Osoby Wykwalifikowanej, za to że każda seria produktu została wytworzona i sprawdzona zgodnie z obowiązującym prawem, pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu i Dobrą Praktyką Wytwarzania GMP.

Celem warsztatów jest wyjaśnienie obowiązków i odpowiedzialności QP w Farmaceutycznym Systemie Jakości. W trakcie warsztatów zostaną również przedstawione możliwości eliminacji ryzyka podjęcia błędnej decyzji oraz oceny dokumentów z zastosowaniem analizy ryzyka.

Dowiecie się również, w jaki sposób sprawować nadzór nad łańcuchem dostaw substancji czynnej i substancji pomocniczych w świetle aktualnych regulacji prawnych oraz sposób postępowania z niespodziewanymi odchyleniami.

Szkolenie skierowane jest do pracowników firm farmaceutycznych, w szczególności:

 • Kadry Menadżerskiej Firm Farmaceutycznych
 • Osób Wykwalifikowanych
 • Kierowników i Pracowników Działów Zapewnienia Jakości i Kontroli Jakości
 • Audytorów
 • Kierowników Produkcji, osób nadzorujących procesy produkcji

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Moduł 1.
Obowiązki Osoby Wykwalifikowanej – ustawa prawo farmaceutyczne

 • Wymagane Kwalifikacje Osoby Wykwalifikowanej
 • Odsunięcie od pełnienia obowiązków
 • Obowiązki Osoby Wykwalifikowanej

Moduł 2.
Rozporządzenie w sprawie DPW – Aneks 16

 • Odpowiedzialności Osoby Wykwalifikowanej
 • Definicje
 • Podobieństwa i zasadnicze różnice

Moduł 3.
Certyfikacja

 • Dostęp do dokumentacji złożonej w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla Osoby Wykwalifikowanej certyfikującej serię w wieloetapowym procesie wytwarzania
 • Umowy – dokument formalnie potwierdzony przez wszystkie strony; co w nim zawrzeć jak właściwie zdefiniować
 • Odpowiedzialności i obowiązki stron
 • Pełny łańcuch dostaw od substancji czynnej do produktu końcowego
 • Organizacja transportu dla produktu końcowego; ocena warunków transportu
 • Pobór prób reprezentatywnych poza UE – uzasadnienie, formalna analiza ryzyka dla produktów importowanych
 • Uznanie wyników badań dla kolejnych serii zapakowanych z jednej serii produktu luzem w oparciu o analizę ryzyka i dowody zapewniające integralność i tożsamość
 • Elementy uwzględniane przed oceną serii i certyfikacją przez Osobę Wykwalifikowaną

Moduł 4.
Audyty strony trzeciej – kiedy można uznać

 • Zatwierdzenie raportów z audytów
 • Zakres audytów
 • Sporządzenie umowy

Moduł 5.
Postępowanie z nieplanowanymi odchyleniami

 • Kiedy można dopuścić do obrotu serie z odchyleniem od informacji umieszczonych w pozwoleniu i dokumentacji złożonej w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Moduł 6.
Zwolnienie serii

 • Wysyłka w statusie kwarantanny
 • Zabezpieczenia fizyczne serii w kwarantannie
 • Umowa techniczna

Moduł 7.
Dodatek I Potwierdzenie wytwarzania etapu wytwarzania produktu leczniczego

Moduł 8.
Dodatek II Certyfikat serii końcowego produktu leczniczego

Moduł 9.
Aneks 21 GMP : Import produktów leczniczych

Moduł 10.
Problemy, przykłady, dyskusja

Moduł 1.
Obowiązki Osoby Wykwalifikowanej – ustawa prawo farmaceutyczne

 • Wymagane Kwalifikacje Osoby Wykwalifikowanej
 • Odsunięcie od pełnienia obowiązków
 • Obowiązki Osoby Wykwalifikowanej

Moduł 2.
Rozporządzenie w sprawie DPW – Aneks 16

 • Odpowiedzialności Osoby Wykwalifikowanej
 • Definicje
 • Podobieństwa i zasadnicze różnice

Moduł 3.
Certyfikacja

 • Dostęp do dokumentacji złożonej w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla Osoby Wykwalifikowanej certyfikującej serię w wieloetapowym procesie wytwarzania
 • Umowy – dokument formalnie potwierdzony przez wszystkie strony; co w nim zawrzeć jak właściwie zdefiniować
 • Odpowiedzialności i obowiązki stron
 • Pełny łańcuch dostaw od substancji czynnej do produktu końcowego
 • Organizacja transportu dla produktu końcowego; ocena warunków transportu
 • Pobór prób reprezentatywnych poza UE – uzasadnienie, formalna analiza ryzyka dla produktów importowanych
 • Uznanie wyników badań dla kolejnych serii zapakowanych z jednej serii produktu luzem w oparciu o analizę ryzyka i dowody zapewniające integralność i tożsamość
 • Elementy uwzględniane przed oceną serii i certyfikacją przez Osobę Wykwalifikowaną

Moduł 4.
Audyty strony trzeciej – kiedy można uznać

 • Zatwierdzenie raportów z audytów
 • Zakres audytów
 • Sporządzenie umowy

Moduł 5.
Postępowanie z nieplanowanymi odchyleniami

 • Kiedy można dopuścić do obrotu serie z odchyleniem od informacji umieszczonych w pozwoleniu i dokumentacji złożonej w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Moduł 6.
Zwolnienie serii

 • Wysyłka w statusie kwarantanny
 • Zabezpieczenia fizyczne serii w kwarantannie
 • Umowa techniczna

Moduł 7.
Dodatek I Potwierdzenie wytwarzania etapu wytwarzania produktu leczniczego

Moduł 8.
Dodatek II Certyfikat serii końcowego produktu leczniczego

Moduł 9.
Aneks 21 GMP : Import produktów leczniczych

Moduł 10.
Problemy, przykłady, dyskusja

Moduł 1.
Obowiązki Osoby Wykwalifikowanej – ustawa prawo farmaceutyczne

 • Wymagane Kwalifikacje Osoby Wykwalifikowanej
 • Odsunięcie od pełnienia obowiązków
 • Obowiązki Osoby Wykwalifikowanej

Moduł 2.
Rozporządzenie w sprawie DPW – Aneks 16

 • Odpowiedzialności Osoby Wykwalifikowanej
 • Definicje
 • Podobieństwa i zasadnicze różnice

Moduł 3.
Certyfikacja

 • Dostęp do dokumentacji złożonej w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla Osoby Wykwalifikowanej certyfikującej serię w wieloetapowym procesie wytwarzania
 • Umowy – dokument formalnie potwierdzony przez wszystkie strony; co w nim zawrzeć jak właściwie zdefiniować
 • Odpowiedzialności i obowiązki stron
 • Pełny łańcuch dostaw od substancji czynnej do produktu końcowego
 • Organizacja transportu dla produktu końcowego; ocena warunków transportu
 • Pobór prób reprezentatywnych poza UE – uzasadnienie, formalna analiza ryzyka dla produktów importowanych
 • Uznanie wyników badań dla kolejnych serii zapakowanych z jednej serii produktu luzem w oparciu o analizę ryzyka i dowody zapewniające integralność i tożsamość
 • Elementy uwzględniane przed oceną serii i certyfikacją przez Osobę Wykwalifikowaną

Moduł 4.
Audyty strony trzeciej – kiedy można uznać

 • Zatwierdzenie raportów z audytów
 • Zakres audytów
 • Sporządzenie umowy

Moduł 5.
Postępowanie z nieplanowanymi odchyleniami

 • Kiedy można dopuścić do obrotu serie z odchyleniem od informacji umieszczonych w pozwoleniu i dokumentacji złożonej w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Moduł 6.
Zwolnienie serii

 • Wysyłka w statusie kwarantanny
 • Zabezpieczenia fizyczne serii w kwarantannie
 • Umowa techniczna

Moduł 7.
Dodatek I Potwierdzenie wytwarzania etapu wytwarzania produktu leczniczego

Moduł 8.
Dodatek II Certyfikat serii końcowego produktu leczniczego

Moduł 9.
Aneks 21 GMP : Import produktów leczniczych

Moduł 10.
Problemy, przykłady, dyskusja

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Romanowska


Business Development Manager
tel.: 696 047 561
fax: 22 266 08 51
m.romanowska@projektgamma.pl
Monika Romanowska

Monika Romanowska


Business Development Manager
tel.: 696 047 561
fax: 22 266 08 51
m.romanowska@projektgamma.pl
Monika Romanowska

Monika Romanowska


Business Development Manager
tel.: 696 047 561
fax: 22 266 08 51
m.romanowska@projektgamma.pl
Monika Romanowska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia farmaceutyczne i kosmetyczne

Cykl życia arkuszy Excel. Case study – omówienie walidacji na przykładzie. Warsztaty – samodzielna walidacja przykładowego arkusza. Arkusze Excel a kategoria oprogramowania wg GAMP 5.

2024-09-10
10 września 2024
2024-09-10
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zezwolenie na wytwarzanie w zakresie importu. Proces certyfikacji w imporcie (Aneks 16). Certyfikat EU GMP dla wytwórcy w kraju trzecim. Farmaceutyczny System Jakości (QMS) importera.

2024-10-08
08 października 2024
2024-10-08
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Gospodarka o obiegu zamkniętym. Deklaracje środowiskowe (Green Claims). Zerowy poziom zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska. Strategia plastikowa. Gospodarka odpadami, opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

2024-10-18
18 października 2024
2024-10-18
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.