Czas pracy kierowców, pakiet mobilności – aktualny stan prawny

Szkolenia - logistyka, transport, spedycja onlineotwartezamkniete

Szkolenie jest adresowane do osób które zajmują się zarządzaniem, planowaniem i rozliczaniem czasu pracy kierowców zawodowych.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Specyfika czasu pracy kierowców jest szczególna. Na jego regulację składają się różne akty prawne – prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej, prawa wewnętrznego poszczególnych państw. Sprawę komplikują także częste zmiany i wprowadzanie nowych obostrzeń. Kontrole przestrzegania przepisów są częste a kary za ich łamanie dotkliwe. Stąd niezwykle ważne jest aby na bieżąco poszerzać i uzupełniać swą wiedzę na ten temat.

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji na temat planowania i rozliczania czasu pracy kierowców transportu drogowego. Omawiane są zasady wykonywania pracy przez kierowców, normy czasu pracy i czasu prowadzenia pojazdów, okresy odpoczynków i przerw.

W programie szkolenia uwzględniono zmiany, jakie wnosi tzw. pakiet mobilności, zarówno już obowiązujące jaki i te, które wejdą w życie w najbliższych latach.

Szkolenie jest adresowane do osób które zajmują się zarządzaniem, planowaniem i rozliczaniem czasu pracy kierowców zawodowych. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw transportowych, logistycznych jak i innych (np. handlowych czy produkcyjnych), które dysponują flotą samochodów ciężarowych.

Pomocne będzie także dla innych pracowników działów HR w tych branżach. Ponadto uczestnicy będą dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo rozliczać i rejestrować czas pracy aby uniknąć problemów związanych z kontrolą prowadzoną przez PIP, ITD i inne organy.

Specyfika czasu pracy kierowców jest szczególna. Na jego regulację składają się różne akty prawne – prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej, prawa wewnętrznego poszczególnych państw. Sprawę komplikują także częste zmiany i wprowadzanie nowych obostrzeń. Kontrole przestrzegania przepisów są częste a kary za ich łamanie dotkliwe. Stąd niezwykle ważne jest aby na bieżąco poszerzać i uzupełniać swą wiedzę na ten temat.

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji na temat planowania i rozliczania czasu pracy kierowców transportu drogowego. Omawiane są zasady wykonywania pracy przez kierowców, normy czasu pracy i czasu prowadzenia pojazdów, okresy odpoczynków i przerw.

W programie szkolenia uwzględniono zmiany, jakie wnosi tzw. pakiet mobilności, zarówno już obowiązujące jaki i te, które wejdą w życie w najbliższych latach.

Szkolenie jest adresowane do osób które zajmują się zarządzaniem, planowaniem i rozliczaniem czasu pracy kierowców zawodowych. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw transportowych, logistycznych jak i innych (np. handlowych czy produkcyjnych), które dysponują flotą samochodów ciężarowych.

Pomocne będzie także dla innych pracowników działów HR w tych branżach. Ponadto uczestnicy będą dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo rozliczać i rejestrować czas pracy aby uniknąć problemów związanych z kontrolą prowadzoną przez PIP, ITD i inne organy.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

CZAS PRACY KIEROWCÓW

Podstawy prawne

 • Ustawa o czasie pracy kierowców;
 • Rozporządzenia nr 561/2006(WE) i 165/14(UE) po zmianach w Pakiecie mobilności
 • Umowa AETR;
 • Kodeks pracy;
 • Wyłączenia od stosowania przepisów

Normy czasu pracy, prowadzenia pojazdu, odpoczynku przerw w prowadzeniu,

Odstępstwa od stosowania norm

Odpoczynki w bazie/domu (pakiet mobilności)

Pojęcie doby pracowniczej i tygodnia dla kierowcy

Systemy czasu pracy kierowców

Rozkłady i harmonogramy czasu pracy

Ruchomy czas pracy.

Pojęcie dyżuru w czasie pracy kierowcy

Praca w godzinach nadliczbowych kierowców

Praca w niedziele i święta i jej rekompensata

Praca w porze nocnej. Zakazy i ograniczenia

Czas pracy kierowców wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

Zasady potwierdzania przez kierowcę obecności w pracy.

Zadania pracodawcy i kierowników komórek organizacyjnych w zakresie planowania, rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy.

Podróż służbowa kierowcy

 • Zasady uznawania pracy kierowcy za podróż służbową
 • Należności za podróż służbową (diety, ryczałt za nocleg) w świetle orzeczeń TK i SN

Ewidencja czasu pracy – zasady sporządzania, co zawiera, forma sporządzania.

Ewidencjonowanie godzin pracy

Tachografy

Prowadzenie karty drogowej

Zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu

Dowody na okoliczność czasu pracy kierowcy w świetle praktyki sądów pracy i kontroli ITD oraz PIP.

PAKIET MOBILNOŚCI I NOWE REGULACJE:

Czasu pracy kierowców:

 • obowiązkowe powroty kierowców co cztery lub trzy tygodnie do bazy
 • możliwość odbioru kolejno dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych
 • regularny tygodniowy odpoczynek poza kabiną pojazdu i na koszt pracodawcy
 • zmiany dot. odpoczynku kierowcy na promie lub w pociągu
 • przerwa podczas jazdy w załodze wieloosobowej

Rejestrowania czasu pracy

 • wprowadzenie inteligentnych tachografów ii generacji
 • obowiązek rejestracji przekraczania granicy państwowej
 • drogowa kontrola zapisów tachografu z ostatnich 56 dni
 • zdalna kontrola tachografu

Inne

 • objęcie przepisami transportowymi busów
 • nowe warunki dostępu do zawodu przewoźnika drogowego
 • zmiany dot. kabotażu

CZAS PRACY KIEROWCÓW

Podstawy prawne

 • Ustawa o czasie pracy kierowców;
 • Rozporządzenia nr 561/2006(WE) i 165/14(UE) po zmianach w Pakiecie mobilności
 • Umowa AETR;
 • Kodeks pracy;
 • Wyłączenia od stosowania przepisów

Normy czasu pracy, prowadzenia pojazdu, odpoczynku przerw w prowadzeniu,

Odstępstwa od stosowania norm

Odpoczynki w bazie/domu (pakiet mobilności)

Pojęcie doby pracowniczej i tygodnia dla kierowcy

Systemy czasu pracy kierowców

Rozkłady i harmonogramy czasu pracy

Ruchomy czas pracy.

Pojęcie dyżuru w czasie pracy kierowcy

Praca w godzinach nadliczbowych kierowców

Praca w niedziele i święta i jej rekompensata

Praca w porze nocnej. Zakazy i ograniczenia

Czas pracy kierowców wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

Zasady potwierdzania przez kierowcę obecności w pracy.

Zadania pracodawcy i kierowników komórek organizacyjnych w zakresie planowania, rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy.

Podróż służbowa kierowcy

 • Zasady uznawania pracy kierowcy za podróż służbową
 • Należności za podróż służbową (diety, ryczałt za nocleg) w świetle orzeczeń TK i SN

Ewidencja czasu pracy – zasady sporządzania, co zawiera, forma sporządzania.

Ewidencjonowanie godzin pracy

Tachografy

Prowadzenie karty drogowej

Zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu

Dowody na okoliczność czasu pracy kierowcy w świetle praktyki sądów pracy i kontroli ITD oraz PIP.

PAKIET MOBILNOŚCI I NOWE REGULACJE:

Czasu pracy kierowców:

 • obowiązkowe powroty kierowców co cztery lub trzy tygodnie do bazy
 • możliwość odbioru kolejno dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych
 • regularny tygodniowy odpoczynek poza kabiną pojazdu i na koszt pracodawcy
 • zmiany dot. odpoczynku kierowcy na promie lub w pociągu
 • przerwa podczas jazdy w załodze wieloosobowej

Rejestrowania czasu pracy

 • wprowadzenie inteligentnych tachografów ii generacji
 • obowiązek rejestracji przekraczania granicy państwowej
 • drogowa kontrola zapisów tachografu z ostatnich 56 dni
 • zdalna kontrola tachografu

Inne

 • objęcie przepisami transportowymi busów
 • nowe warunki dostępu do zawodu przewoźnika drogowego
 • zmiany dot. kabotażu

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Czas pracy kierowców
 • Czas pracy kierowcy 2020
 • Tygodniowy czas pracy kierowcy
 • Dzienny czas pracy kierowcy
 • Czas pracy kierowcy 2019

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483tel.: 505 273 500
fax: (22) 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483tel.: 505 273 500
fax: (22) 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483tel.: 505 273 500
fax: (22) 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-RychertZaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

Szkolenie incoterms 2020 nauczy Uczestnika dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach  eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

2023-09-28
28 września 2023
2023-09-28
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się profesjonalnie obrotem towarowym, kierowaniem i obsługą procesów celnych i logistycznych z wykorzystaniem klasyfikacji taryfowej towarów a także osoby dokonujące zgłoszeń celnych, osoby składające deklaracje INTRASTAT i osoby zaangażowane w dokumentowanie pochodzenia towarów.

2023-09-29
29 września 2023
2023-09-29
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym.
2023-10-10
10 października 2023
2023-10-10
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.