Gospodarka materiałowa

Organizacja i optymalizacja procesów zakupowo-zaopatrzeniowych i magazynowych

Szkolenia - logistyka, transport, spedycja onlineotwartezamkniete

Zasadniczym celem szkolenia jest analiza i ocena funkcjonowania gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie oraz nakreślenie rozwiązań prowadzących do optymalizacji procesów zakupowo – zaopatrzeniowych i magazynowych.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

CELE SZKOLENIA:

 • określenie zadań stawianych przed gospodarką materiałową przedsiębiorstwa,
 • zdefiniowanie gospodarki materiałowej i jej elementów składowych,
 • określenie uwarunkowań wpływających na sprawność procesów zaopatrzeniowych i magazynowych,
 • opracowanie zakresu zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych w gospodarce materiałowej,
 • określenie parametrów i normatywów planowania zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie,
 • określenie wielkości zapasów maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa,
 • określenie ekonomicznych wielkości dostaw, czasu składania zamówień i organizacji ich przepływu,
 • dokonanie podziału towarów według różnych kryteriów składowania,
 • zaplanowanie organizacji funkcjonowania magazynów,
 • określenie czynności operacyjnych poszczególnych procesów magazynowych,
 • dostosowanie metod składowania, manipulacji, kompletacji do właściwości składowanych zapasów,
 • kontrola i koordynacja działań w magazynach różnych branż,
 • podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania gospodarką magazynową,
 • zmodernizowanie i poprawa organizacji działania magazynów istniejących,
 • dokonanie kompleksowej oceny magazynów oraz określenie czynników powodujących przestoje i ograniczenia.

CELE SZKOLENIA:

 • określenie zadań stawianych przed gospodarką materiałową przedsiębiorstwa,
 • zdefiniowanie gospodarki materiałowej i jej elementów składowych,
 • określenie uwarunkowań wpływających na sprawność procesów zaopatrzeniowych i magazynowych,
 • opracowanie zakresu zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych w gospodarce materiałowej,
 • określenie parametrów i normatywów planowania zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie,
 • określenie wielkości zapasów maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa,
 • określenie ekonomicznych wielkości dostaw, czasu składania zamówień i organizacji ich przepływu,
 • dokonanie podziału towarów według różnych kryteriów składowania,
 • zaplanowanie organizacji funkcjonowania magazynów,
 • określenie czynności operacyjnych poszczególnych procesów magazynowych,
 • dostosowanie metod składowania, manipulacji, kompletacji do właściwości składowanych zapasów,
 • kontrola i koordynacja działań w magazynach różnych branż,
 • podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania gospodarką magazynową,
 • zmodernizowanie i poprawa organizacji działania magazynów istniejących,
 • dokonanie kompleksowej oceny magazynów oraz określenie czynników powodujących przestoje i ograniczenia.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 • rola i miejsce gospodarki materiałowej w strukturze przedsiębiorstwa i jego logistyki,
 • relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami odpowiedzialnymi za gospodarkę materiałową,
 • zakresy zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych,
 • uwarunkowania funkcjonowania,
 • struktura organizacyjna gospodarki magazynowej i materiałowej.

PODZIAŁ I ASORTYMENT ZAPASÓW

 • podział zapasów według kryterium ważności (metody ABC, XYZ),
 • charakterystyka zapasów oraz ich wpływ na zastosowane metody składowania.

ANALIZA POZIOMÓW (WIELKOŚCI) ZAPASÓW

 • czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
 • wielkość zapasów bieżących,
 • poziom zapasów bezpieczeństwa,
 • ustalenie i ocena punktu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?),
 • wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów magazynowych.

EKONOMIKA DOSTAW

 • ekonomiczna wielkość zamówienia (EWD)- optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić?),
 • wielkość zapasów maksymalnych.

ZAGOSPODAROWANIE ZAPASÓW ZALEGAJĄCYCH I NIEROTACYJNYCH

 • wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych,
 • sposoby zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych.

MIERNIKI I WSKAŹNIKI ZAPASÓW

 • podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów,
 • wskaźniki rotacji zapasów magazynowych, produkcyjnych i innych,
 • możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów.

ORGANIZACJA MAGAZYNÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE W REALIACH GOSPODARKI RYNKOWEJ

 • rola i miejsce magazynów w gospodarce materiałowej przedsiębiorstw,
 • zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw.

TECHNOLOGIA OPERACJI MAGAZYNOWYCH

 • charakterystyka technologicznego procesu magazynowania,
 • organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie,
 • dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW ZA POWIERZONE MIENIE

 • dokumenty normujące odpowiedzialność materialną,
 • uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
 • praktyczne rozwiązania dot. odpowiedzialności materialnej.

INWENTARYZACJA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ

 • rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej,
 • metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • realizacja procedur inwentaryzacyjnych,
 • błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych.

METODY ROZMIESZCZENIA I KOMPLETACJI ZAPASÓW

 • zasady rozmieszczenia zapasów w magazynach,
 • metoda stałych miejsc składowych,
 • metoda wolnych miejsc składowych,
 • metody mieszane,
 • metody kompletacji zapasów.

METODY SKŁADOWANIA ZAPASÓW

 • organizacja tradycyjnych metod składowania,
 • nowoczesne rozwiązania składowania zapasów,

SYSTEM ZNAKOWANIA I IDENTYFIKACJI MIEJSC SKŁADOWANIA ORAZ TOWARÓW W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH I ZBIORCZYCH

 • zasady znakowania ładunków w magazynach,
 • oznakowanie miejsc składowania zapasów,
 • organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem GS1 (EAN),
 • wykorzystanie kodów wewnętrznych dla usprawnienia przepływu zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie,
 • wykorzystanie fal radiowych do identyfikacji zapasów w gospodarce materiałowej – techniki RFID.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA::

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. kom.: +48 505 273 483

fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. kom.: +48 505 273 483

fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. kom.: +48 505 273 483

fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom zawierającym/obsługującym transakcje w obrocie towarowym.

2023-03-29
29 marca 2023
2023-03-29
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zapraszamy na szkolenie które ma na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką transportu i spedycji morskiej omówienie charakterystycznych dla transportu morskiego.

2023-04-04
04 kwietnia 2023
2023-04-04
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie incoterms 2020 nauczy Uczestnika dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach  eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

2023-04-12
12 kwietnia 2023
2023-04-12
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.