Gospodarka materiałowa

Organizacja i optymalizacja procesów zakupowo-zaopatrzeniowych i magazynowych

Szkolenia - logistyka, transport, spedycja onlineotwartezamkniete

Zasadniczym celem szkolenia jest analiza i ocena funkcjonowania gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie oraz nakreślenie rozwiązań prowadzących do optymalizacji procesów zakupowo – zaopatrzeniowych i magazynowych.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

CELE SZKOLENIA:

 • określenie zadań stawianych przed gospodarką materiałową przedsiębiorstwa,
 • zdefiniowanie gospodarki materiałowej i jej elementów składowych,
 • określenie uwarunkowań wpływających na sprawność procesów zaopatrzeniowych i magazynowych,
 • opracowanie zakresu zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych w gospodarce materiałowej,
 • określenie parametrów i normatywów planowania zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie,
 • określenie wielkości zapasów maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa,
 • określenie ekonomicznych wielkości dostaw, czasu składania zamówień i organizacji ich przepływu,
 • dokonanie podziału towarów według różnych kryteriów składowania,
 • zaplanowanie organizacji funkcjonowania magazynów,
 • określenie czynności operacyjnych poszczególnych procesów magazynowych,
 • dostosowanie metod składowania, manipulacji, kompletacji do właściwości składowanych zapasów,
 • kontrola i koordynacja działań w magazynach różnych branż,
 • podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania gospodarką magazynową,
 • zmodernizowanie i poprawa organizacji działania magazynów istniejących,
 • dokonanie kompleksowej oceny magazynów oraz określenie czynników powodujących przestoje i ograniczenia.

CELE SZKOLENIA:

 • określenie zadań stawianych przed gospodarką materiałową przedsiębiorstwa,
 • zdefiniowanie gospodarki materiałowej i jej elementów składowych,
 • określenie uwarunkowań wpływających na sprawność procesów zaopatrzeniowych i magazynowych,
 • opracowanie zakresu zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych w gospodarce materiałowej,
 • określenie parametrów i normatywów planowania zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie,
 • określenie wielkości zapasów maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa,
 • określenie ekonomicznych wielkości dostaw, czasu składania zamówień i organizacji ich przepływu,
 • dokonanie podziału towarów według różnych kryteriów składowania,
 • zaplanowanie organizacji funkcjonowania magazynów,
 • określenie czynności operacyjnych poszczególnych procesów magazynowych,
 • dostosowanie metod składowania, manipulacji, kompletacji do właściwości składowanych zapasów,
 • kontrola i koordynacja działań w magazynach różnych branż,
 • podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania gospodarką magazynową,
 • zmodernizowanie i poprawa organizacji działania magazynów istniejących,
 • dokonanie kompleksowej oceny magazynów oraz określenie czynników powodujących przestoje i ograniczenia.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 • rola i miejsce gospodarki materiałowej w strukturze przedsiębiorstwa i jego logistyki,
 • relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami odpowiedzialnymi za gospodarkę materiałową,
 • zakresy zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych,
 • uwarunkowania funkcjonowania,
 • struktura organizacyjna gospodarki magazynowej i materiałowej.

PODZIAŁ I ASORTYMENT ZAPASÓW

 • podział zapasów według kryterium ważności (metody ABC, XYZ),
 • charakterystyka zapasów oraz ich wpływ na zastosowane metody składowania.

ANALIZA POZIOMÓW (WIELKOŚCI) ZAPASÓW

 • czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
 • wielkość zapasów bieżących,
 • poziom zapasów bezpieczeństwa,
 • ustalenie i ocena punktu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?),
 • wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów magazynowych.

EKONOMIKA DOSTAW

 • ekonomiczna wielkość zamówienia (EWD)- optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić?),
 • wielkość zapasów maksymalnych.

ZAGOSPODAROWANIE ZAPASÓW ZALEGAJĄCYCH I NIEROTACYJNYCH

 • wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych,
 • sposoby zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych.

MIERNIKI I WSKAŹNIKI ZAPASÓW

 • podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów,
 • wskaźniki rotacji zapasów magazynowych, produkcyjnych i innych,
 • możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów.

ORGANIZACJA MAGAZYNÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE W REALIACH GOSPODARKI RYNKOWEJ

 • rola i miejsce magazynów w gospodarce materiałowej przedsiębiorstw,
 • zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw.

TECHNOLOGIA OPERACJI MAGAZYNOWYCH

 • charakterystyka technologicznego procesu magazynowania,
 • organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie,
 • dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW ZA POWIERZONE MIENIE

 • dokumenty normujące odpowiedzialność materialną,
 • uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
 • praktyczne rozwiązania dot. odpowiedzialności materialnej.

INWENTARYZACJA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ

 • rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej,
 • metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • realizacja procedur inwentaryzacyjnych,
 • błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych.

METODY ROZMIESZCZENIA I KOMPLETACJI ZAPASÓW

 • zasady rozmieszczenia zapasów w magazynach,
 • metoda stałych miejsc składowych,
 • metoda wolnych miejsc składowych,
 • metody mieszane,
 • metody kompletacji zapasów.

METODY SKŁADOWANIA ZAPASÓW

 • organizacja tradycyjnych metod składowania,
 • nowoczesne rozwiązania składowania zapasów,

SYSTEM ZNAKOWANIA I IDENTYFIKACJI MIEJSC SKŁADOWANIA ORAZ TOWARÓW W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH I ZBIORCZYCH

 • zasady znakowania ładunków w magazynach,
 • oznakowanie miejsc składowania zapasów,
 • organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem GS1 (EAN),
 • wykorzystanie kodów wewnętrznych dla usprawnienia przepływu zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie,
 • wykorzystanie fal radiowych do identyfikacji zapasów w gospodarce materiałowej – techniki RFID.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483tel.: 505 273 500
fax: (22) 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483tel.: 505 273 500
fax: (22) 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483tel.: 505 273 500
fax: (22) 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

Zapraszamy na szkolenie które ma na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką transportu i spedycji morskiej omówienie charakterystycznych dla transportu morskiego.

2024-04-23
23 kwietnia 2024
2024-04-23
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Rozporządzenie European Union Deforestation Regulation (EUDR) zakazuje wprowadzania na rynek Unii Europejskiej lub eksportowania produktów, które nie spełniają wymogów zrównoważonego rozwoju. Regulacje obejmują siedem grup towarów, m.in. drewno, olej palmowy, soja, kauczuk, bydło, kakao, kawa oraz produkty wytworzone lub zawierające w składzie powyższe wyroby, uzyskane poprzez np. karmienie zwierząt tymi towarami (zastosowanie w paszach).

2024-05-22
22 maja 2024
2024-05-22
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Na szkolenie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zawodowo zajmujące się obrotem międzynarodowym, osoby odpowiedzialne za rozliczenia importu towarów w firmie oraz za rozliczenia podatkowe.

2024-06-05
05 czerwca 2024
2024-06-05
Szkolenie online Szkolenie online
2024-04-19
19 kwietnia 2024
2024-04-19
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.