Osoba odpowiedzialna w hurtowni farmaceutycznej – obowiązki i wyzwania

Szkolenia farmaceutyczne i kosmetyczne onlineotwartezamkniete

Najnowsze wytyczne związane z pandemią COVID-19. Farmaceutyczny System Jakości w Hurtowni – elementy. Zasady realizacji obowiązków Osoby Odpowiedzialnej. Odpowiedzialność przedsiębiorcy i Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie online.

Podczas szkolenia online uczestnik ma możliwość zadawania pytań trenerowi przy pomocy czatu lub mikrofonu.

Szkolenie online odbywa się poprzez platformę ClickMeeting. Dla optymalnej pracy na platformie najlepiej korzystać z aktualnej przeglądarki Chrome.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • KOMPUTER z głośnikami
 • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi w zakresie realizacji obowiązków Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej.

Szkolenie adresowane jest do Osób Odpowiedzialnych – Kierowników Hurtowni Farmaceutycznych, osób odpowiedzialnych za system jakości oraz nadzorowanie procesów DPD.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi w zakresie realizacji obowiązków Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej.

Szkolenie adresowane jest do Osób Odpowiedzialnych – Kierowników Hurtowni Farmaceutycznych, osób odpowiedzialnych za system jakości oraz nadzorowanie procesów DPD.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Moduł 1.
Wymagania prawne – Ustawa PF oraz Rozporządzenie MZ w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Moduł 2.
Najnowsze wytyczne związane z pandemią COVID-19

Moduł 3.
Odpowiedzialność przedsiębiorcy i Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej

 • Osoba Odpowiedzialna – obowiązki i uprawnienia
 • Praca zdalna Osoby Odpowiedzialnej

Moduł 4.
Najważniejsze elementy Farmaceutycznego Systemu Jakości w Hurtowni

 • Dokumentacja – DGH oraz procedury i instrukcje
 • Personel, szkolenia
 • Zarządzanie ryzykiem jakości
 • Kwalifikacja dostawców produktów i usług, kwalifikacja odbiorców
 • Audyty, w tym audyty zdalne
 • Umowy jakościowe i nadzór nad
 • Zleceniobiorcami

Moduł 5.
Praktyczne aspekty realizacji obowiązków Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej

 • Nadzór nad procesami w hurtowni
 • Reklamacje, zwroty, produkty podejrzane o sfałszowanie, wstrzymania i wycofania produktów leczniczych
 • Nadzór nad odchyleniami w warunkach przechowywania i podczas transportu – analiza odchyleń i reklamacji w transporcie
 • Wykorzystanie analizy ryzyka w procesie podejmowania decyzji

Moduł 1.
Wymagania prawne – Ustawa PF oraz Rozporządzenie MZ w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Moduł 2.
Najnowsze wytyczne związane z pandemią COVID-19

Moduł 3.
Odpowiedzialność przedsiębiorcy i Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej

 • Osoba Odpowiedzialna – obowiązki i uprawnienia
 • Praca zdalna Osoby Odpowiedzialnej

Moduł 4.
Najważniejsze elementy Farmaceutycznego Systemu Jakości w Hurtowni

 • Dokumentacja – DGH oraz procedury i instrukcje
 • Personel, szkolenia
 • Zarządzanie ryzykiem jakości
 • Kwalifikacja dostawców produktów i usług, kwalifikacja odbiorców
 • Audyty, w tym audyty zdalne
 • Umowy jakościowe i nadzór nad
 • Zleceniobiorcami

Moduł 5.
Praktyczne aspekty realizacji obowiązków Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej

 • Nadzór nad procesami w hurtowni
 • Reklamacje, zwroty, produkty podejrzane o sfałszowanie, wstrzymania i wycofania produktów leczniczych
 • Nadzór nad odchyleniami w warunkach przechowywania i podczas transportu – analiza odchyleń i reklamacji w transporcie
 • Wykorzystanie analizy ryzyka w procesie podejmowania decyzji

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA::

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Romanowska

Business Development Manager

tel. kom. +48 696 047 561

fax.: +48 (22) 266 08 51

m.romanowska@projektgamma.pl
Monika Romanowska

Monika Romanowska

Business Development Manager

tel. kom. +48 696 047 561

fax.: +48 (22) 266 08 51

m.romanowska@projektgamma.pl
Monika Romanowska

Monika Romanowska

Business Development Manager

tel. kom. +48 696 047 561

fax.: +48 (22) 266 08 51

m.romanowska@projektgamma.pl
Monika Romanowska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia farmaceutyczne i kosmetyczne

Uregulowania prawne dla surowców kosmetycznych. Charakterystyka surowców kosmetycznych w zależności od ich struktury i działania. Zasady bezpiecznego użycia w produktach kosmetycznych. Surowce kosmetyczne a deklaracje marketingowe produktów kosmetycznych.

2023-02-23
23 lutego 2023
2023-02-23
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Różnice w definicji „produktu kosmetycznego” w wybranych krajach poza UE. Wymagania prawne wybranych krajów pozaeuropejskich w zakresie wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu na dany rynek. Ćwiczenia z opracowania etykiety produktu na wybrane kraje oraz z przygotowania certyfikatu zgodności na wybrany kraj poza UE.

2023-02-24
24 lutego 2023
2023-02-24
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zarządzanie Jakości Mikrobiologiczną - Rola laboratorium mikrobiologicznego w Wytwórni Farmaceutycznej. Metody mikrobiologiczne. Interpretacja wyników mikrobiologicznych. Ocena ryzyka.

2023-02-28
28 lutego 2023 - 01 marca 2023
2023-03-01
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.