NOWOCZESNE PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI

Szkolenia - logistyka, transport, spedycja onlineotwartezamkniete

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania produkcji i analizy procesów produkcyjnych zapoznanie się z nowoczesnymi modelami planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją, wykorzystywania modeli planistycznych MRP, MRPII i ERP, zapoznanie się z funkcjonalnościami narzędzi informatycznych klasy ERP i MES, wprowadzenie w nowoczesne metody harmonogramowania, zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania modelu ROP i Ekonomicznej Wielkości Partii Produkcyjnej.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
21.11.2024 - 22.11.2024
9.00 - 16.00
Szkolenie online
1600 zł netto/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

CEL SZKOLENIA:

 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania produkcji i analizy procesów produkcyjnych dla potrzeb planowania materiałowego i obciążania zasobów,
 • zapoznanie się z nowoczesnymi modelami planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją: wykorzystywania modeli planistycznych MRP, MRPII i ERP,
 • zapoznanie się z funkcjonalnościami narzędzi informatycznych klasy ERP i MES dla wsparcia planowania i harmonogramowania produkcji,
 • wprowadzenie w nowoczesne metody harmonogramowania: identyfikację kryteriów wyboru metody harmonogramowania, identyfikację głównych uwarunkowań procesu harmonogramowania (tj. poziomu harmonogramowania, podziałki harmonogramu, horyzontu czasowego harmonogramu, reguł sekwencjonowania, „wąskich gardeł” w procesie produkcji), identyfikację głównych celów harmonogramowania dla organizacji Uczestników i sposobu pomiaru efektywności w ich realizacji.
 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania modelu ROP i Ekonomicznej Wielkości Partii Produkcyjnej do kształtowania zapasów – dzięki tym umiejętnościom Uczestnicy będą mogli nie zwiększyć efektywność kosztową w obszarze produkcji, ale również zwiększyć wskaźnik poziomu obsługi Klienta.

Korzyści dla Uczestnika:

 • dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnicy będą mogli zwiększyć efektywność kosztową w obszarze produkcji,
 • będą potrafili planować przepływy materiałów i produktów dla poprawy produktywności i efektywności wykorzystania organizacji,
 • będą umieli precyzyjnie dostosować poziom obciążenia zasobów organizacji (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z zamówień klientów i prognoz popytu.

Adresaci:

 • Menedżerowie produkcji.
 • Planiści produkcji MPS
 • Planiści potrzeb materiałowych MRP
 • Specjaliści ds. Zakupów/Zaopatrzenia
 • Specjaliści ds. Logistyki

CEL SZKOLENIA:

 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania produkcji i analizy procesów produkcyjnych dla potrzeb planowania materiałowego i obciążania zasobów,
 • zapoznanie się z nowoczesnymi modelami planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją: wykorzystywania modeli planistycznych MRP, MRPII i ERP,
 • zapoznanie się z funkcjonalnościami narzędzi informatycznych klasy ERP i MES dla wsparcia planowania i harmonogramowania produkcji,
 • wprowadzenie w nowoczesne metody harmonogramowania: identyfikację kryteriów wyboru metody harmonogramowania, identyfikację głównych uwarunkowań procesu harmonogramowania (tj. poziomu harmonogramowania, podziałki harmonogramu, horyzontu czasowego harmonogramu, reguł sekwencjonowania, „wąskich gardeł” w procesie produkcji), identyfikację głównych celów harmonogramowania dla organizacji Uczestników i sposobu pomiaru efektywności w ich realizacji.
 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania modelu ROP i Ekonomicznej Wielkości Partii Produkcyjnej do kształtowania zapasów – dzięki tym umiejętnościom Uczestnicy będą mogli nie zwiększyć efektywność kosztową w obszarze produkcji, ale również zwiększyć wskaźnik poziomu obsługi Klienta.

Korzyści dla Uczestnika:

 • dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnicy będą mogli zwiększyć efektywność kosztową w obszarze produkcji,
 • będą potrafili planować przepływy materiałów i produktów dla poprawy produktywności i efektywności wykorzystania organizacji,
 • będą umieli precyzyjnie dostosować poziom obciążenia zasobów organizacji (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z zamówień klientów i prognoz popytu.

Adresaci:

 • Menedżerowie produkcji.
 • Planiści produkcji MPS
 • Planiści potrzeb materiałowych MRP
 • Specjaliści ds. Zakupów/Zaopatrzenia
 • Specjaliści ds. Logistyki

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Popyt i zdolności produkcyjne

 • Proces SOP (Sales & Operations Planning), SIOP (Sales, Inventories & Operations Planning) i planowanie zasobów
  produkcyjnych (RCCP – ocena zdolności produkcyjnych, rachunek Dowiedzionych Zdolności Produkcyjnych), określenie Kalendarzy Produkcyjnych.

Planowanie produkcji z wykorzystaniem modelu MRPII/ERP

 • Przepływy informacyjne zgodnie ze zintegrowanym modelem planowania MRPII/ERP,
 • Planowania i harmonogramowania w narzędziach informatycznych klasy ERP – planowanie w łańcuchu dostaw oparte o tzw. „Master Schedule” – tj. hierarchię harmonogramów,
 • Elementy baz danych systemów ERP (Material Master, Client Master),
 • Struktura technicznej normy czasu operacji (czasy Tpz i Tj),
 • Normowanie i standaryzacja – wyznaczanie planistycznych charakterystyk zasobów produkcji.

Planowanie potrzeb materiałowych MRP.

 • BOM – drzewo materiałowe dla indeksu,
 • Normowanie zużycia materiałów – wpływ na planowanie MRP,
 • Zarządzanie magazynem/gospodarka magazynowa, funkcjonalności narzędzi informatycznych WMS – wpływ na planowanie MRP.

Sterowanie i kontrola przepływu w obszarze produkcji PAC.

 • Systemy MES (Manufacturing Execution Systems) dla potrzeb sterowania i kontroli produkcji,
 • Kontrola realizacji planów materiałowych i zadań produkcyjnych,
 • Wyrównywanie obciążeń komórek produkcyjnych – optymalizacja wydajności procesów produkcyjnych, poprawa efektywności,
 • Sterowanie procesami towarzyszącymi: Kontrola Jakości i Utrzymanie Ruchu – produktywne utrzymanie ruchu TPM, optymalizacja współczynnika średniej efektywności maszyn OEE, redukcja czasu przezbrojeń – technika SMED.

Metody harmonogramowania.

 • Główne cele harmonogramowania – czas (cykl) realizacji zleceń i koszt realizacji,
 • Czynniki decydujące o wyborze modelu harmonogramowania
  (konfiguracja systemu produkcyjnego, zasady wprowadzanie zleceń do harmonogramu, sposób pomiaru efektywności, kryteria oceny jakości harmonogramów),
 • Popularne algorytmy harmonogramowania (reguła Johnsona),
 • Wpływ decyzji o wielkości partii produkcyjnej („lot sizing”) na harmonogramowanie,
 • Sekwencjonowanie zleceń i długość kolejek – prawo Little’a,
 • Wybór i stosowanie reguł sekwencjonowania, wpływ reguł sekwencjonowania na konstrukcję harmonogramu – ćwiczenia w tworzeniu harmonogramów w oparciu o popularne reguły sekwencjonowania (FCFS, EDD, SPT),
 • Harmonogramowanie techniką DBR (dla systemów produkcyjnych z „wąskim gardłem”),
 • Wizualizacja harmonogramów – metody diagramowe (diagram Gantta).

Zapasy jako składnik planowania produkcji.

 • Charakterystyka procesu produkcyjnego:
  − przezbrojenia i przygotowanie produkcji
  − sprawność i stabilność procesu produkcyjnego
 • Obliczanie optymalnych parametrów uzupełnienia zapasu,
 • Zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa – minimalne i maksymalne poziomy zapasów,
 • Zarządzanie Punktem Odnowienia Zapasu ROP („reordering point”)
 • Model Ekonomicznej Wielkości Partii Produkcyjnej EOQ.

Ćwiczenia:

 • Tworzenie struktury danych planistycznych dla procesu planowania – BOM materiałowy i planistyczny, ścieżki produkcyjne, charakterystyki zasobów.
 • Tworzenie MPS – konwertowanie zamówień, dezagregacja zleceń.
 • Tworzenie planu MRP.
 • Obliczanie ekonomicznej wielkości partii EOQ.
 • Tworzenie harmonogramu technikami „w przód”, „od tyłu” i DBR.
 • Ustalanie sekwencji realizacji z wykorzystaniem różnych reguł sekwencjonowania.
 • Obliczanie ROP, zapasu cyklicznego i zapasu bezpieczeństwa

Popyt i zdolności produkcyjne

 • Proces SOP (Sales & Operations Planning), SIOP (Sales, Inventories & Operations Planning) i planowanie zasobów
  produkcyjnych (RCCP – ocena zdolności produkcyjnych, rachunek Dowiedzionych Zdolności Produkcyjnych), określenie Kalendarzy Produkcyjnych.

Planowanie produkcji z wykorzystaniem modelu MRPII/ERP

 • Przepływy informacyjne zgodnie ze zintegrowanym modelem planowania MRPII/ERP,
 • Planowania i harmonogramowania w narzędziach informatycznych klasy ERP – planowanie w łańcuchu dostaw oparte o tzw. „Master Schedule” – tj. hierarchię harmonogramów,
 • Elementy baz danych systemów ERP (Material Master, Client Master),
 • Struktura technicznej normy czasu operacji (czasy Tpz i Tj),
 • Normowanie i standaryzacja – wyznaczanie planistycznych charakterystyk zasobów produkcji.

Planowanie potrzeb materiałowych MRP.

 • BOM – drzewo materiałowe dla indeksu,
 • Normowanie zużycia materiałów – wpływ na planowanie MRP,
 • Zarządzanie magazynem/gospodarka magazynowa, funkcjonalności narzędzi informatycznych WMS – wpływ na planowanie MRP.

Sterowanie i kontrola przepływu w obszarze produkcji PAC.

 • Systemy MES (Manufacturing Execution Systems) dla potrzeb sterowania i kontroli produkcji,
 • Kontrola realizacji planów materiałowych i zadań produkcyjnych,
 • Wyrównywanie obciążeń komórek produkcyjnych – optymalizacja wydajności procesów produkcyjnych, poprawa efektywności,
 • Sterowanie procesami towarzyszącymi: Kontrola Jakości i Utrzymanie Ruchu – produktywne utrzymanie ruchu TPM, optymalizacja współczynnika średniej efektywności maszyn OEE, redukcja czasu przezbrojeń – technika SMED.

Metody harmonogramowania.

 • Główne cele harmonogramowania – czas (cykl) realizacji zleceń i koszt realizacji,
 • Czynniki decydujące o wyborze modelu harmonogramowania
  (konfiguracja systemu produkcyjnego, zasady wprowadzanie zleceń do harmonogramu, sposób pomiaru efektywności, kryteria oceny jakości harmonogramów),
 • Popularne algorytmy harmonogramowania (reguła Johnsona),
 • Wpływ decyzji o wielkości partii produkcyjnej („lot sizing”) na harmonogramowanie,
 • Sekwencjonowanie zleceń i długość kolejek – prawo Little’a,
 • Wybór i stosowanie reguł sekwencjonowania, wpływ reguł sekwencjonowania na konstrukcję harmonogramu – ćwiczenia w tworzeniu harmonogramów w oparciu o popularne reguły sekwencjonowania (FCFS, EDD, SPT),
 • Harmonogramowanie techniką DBR (dla systemów produkcyjnych z „wąskim gardłem”),
 • Wizualizacja harmonogramów – metody diagramowe (diagram Gantta).

Zapasy jako składnik planowania produkcji.

 • Charakterystyka procesu produkcyjnego:
  − przezbrojenia i przygotowanie produkcji
  − sprawność i stabilność procesu produkcyjnego
 • Obliczanie optymalnych parametrów uzupełnienia zapasu,
 • Zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa – minimalne i maksymalne poziomy zapasów,
 • Zarządzanie Punktem Odnowienia Zapasu ROP („reordering point”)
 • Model Ekonomicznej Wielkości Partii Produkcyjnej EOQ.

Ćwiczenia:

 • Tworzenie struktury danych planistycznych dla procesu planowania – BOM materiałowy i planistyczny, ścieżki produkcyjne, charakterystyki zasobów.
 • Tworzenie MPS – konwertowanie zamówień, dezagregacja zleceń.
 • Tworzenie planu MRP.
 • Obliczanie ekonomicznej wielkości partii EOQ.
 • Tworzenie harmonogramu technikami „w przód”, „od tyłu” i DBR.
 • Ustalanie sekwencji realizacji z wykorzystaniem różnych reguł sekwencjonowania.
 • Obliczanie ROP, zapasu cyklicznego i zapasu bezpieczeństwa

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się profesjonalnie obrotem towarowym, kierowaniem i obsługą procesów celnych i logistycznych z wykorzystaniem klasyfikacji taryfowej towarów a także osoby dokonujące zgłoszeń celnych, osoby składające deklaracje INTRASTAT i osoby zaangażowane w dokumentowanie pochodzenia towarów.

2024-06-19
19 czerwca 2024
2024-06-19
Szkolenie online Szkolenie online
2024-09-19
19 września 2024
2024-09-19
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Uczestnicy szkolenia poznają reguły ustalania pochodzenia towarów, konsekwencje błędnej klasyfikacji oraz najczęściej popełniane błędy.

2024-06-20
20 czerwca 2024
2024-06-20
Szkolenie online Szkolenie online
2024-09-24
24 września 2024
2024-09-24
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu możliwości stosowania optymalnych procedur celnych, najczęściej popełnianym błędom oraz wskazaniem ich rozwiązywania/unikania.

2024-06-28
28 czerwca 2024
2024-06-28
Szkolenie online Szkolenie online
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.