Reklama produktów leczniczych

Szkolenia farmaceutyczne i kosmetyczne onlineotwartezamkniete

Reklama produktów leczniczych – jak prowadzić aktywności marketingowe w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa? Przykłady praktyczne prowadzenia reklam leków Rx oraz leków OTC, w różnych kanałach komunikacji (case studies). Reklama wyrobów medycznych zgodna z wymogami prawnymi – blisko rok od wejścia w życie nowych zasad prowadzenia reklamy wyrobów medycznych w Polsce. Przykłady praktyczne prowadzenia reklam wyrobów medycznych, w różnych kanałach komunikacji (case studies).

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
19.06.2024
10.00 - 12.30
Szkolenie online
450 zł netto/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Cel szkolenia:

Przekazanie praktycznej wiedzy na temat kluczowych zagadnień związanych z reklamą produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.

Proponowane warsztaty zakładają formę dyskusji oraz case studies, będzie to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń.

Warsztaty są dedykowane przede wszystkim dla tych osób, które w swojej codziennej pracy mają do czynienia z działaniami marketingowymi i reklamowymi produktów leczniczych czy wyrobów medycznych.

Na warsztaty zapraszamy przedstawicieli firmy z branży farmaceutycznej oraz wyrobów medycznych, w szczególności:

 • Kadrę Menedżerską
 • Dyrektorów Działów Marketingu / Specjalistów ds. marketingu
 • Product Managerów i Przedstawicieli Medycznych firm farmaceutycznych (produkty lecznicze, wyroby medyczne)
 • Kierowników i pracowników działów rejestracji
 • Pracowników działów ds. informacji naukowej
 • Osób odpowiedzialnych za strategiczne decyzje odnośnie produktów
 • Pracowników odpowiedzialnych za planowanie działań PR dotyczących produktów i marek

Cel szkolenia:

Przekazanie praktycznej wiedzy na temat kluczowych zagadnień związanych z reklamą produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.

Proponowane warsztaty zakładają formę dyskusji oraz case studies, będzie to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń.

Warsztaty są dedykowane przede wszystkim dla tych osób, które w swojej codziennej pracy mają do
czynienia z działaniami marketingowymi i reklamowymi produktów leczniczych czy wyrobów medycznych.

Na warsztaty zapraszamy przedstawicieli firmy z branży farmaceutycznej oraz wyrobów medycznych, w szczególności:

 • Kadrę Menedżerską
 • Dyrektorów Działów Marketingu / Specjalistów ds. marketingu
 • Product Managerów i Przedstawicieli Medycznych firm farmaceutycznych (produkty lecznicze, wyroby medyczne)
 • Kierowników i pracowników działów rejestracji
 • Pracowników działów ds. informacji naukowej
 • Osób odpowiedzialnych za strategiczne decyzje odnośnie produktów
 • Pracowników odpowiedzialnych za planowanie działań PR dotyczących produktów i marek

Cel szkolenia:

Przekazanie praktycznej wiedzy na temat kluczowych zagadnień związanych z reklamą produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.

Proponowane warsztaty zakładają formę dyskusji oraz case studies, będzie to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń.

Warsztaty są dedykowane przede wszystkim dla tych osób, które w swojej codziennej pracy mają do
czynienia z działaniami marketingowymi i reklamowymi produktów leczniczych czy wyrobów medycznych.

Na warsztaty zapraszamy przedstawicieli firmy z branży farmaceutycznej oraz wyrobów medycznych, w szczególności:

 • Kadrę Menedżerską
 • Dyrektorów Działów Marketingu / Specjalistów ds. marketingu
 • Product Managerów i Przedstawicieli Medycznych firm farmaceutycznych (produkty lecznicze, wyroby medyczne)
 • Kierowników i pracowników działów rejestracji
 • Pracowników działów ds. informacji naukowej
 • Osób odpowiedzialnych za strategiczne decyzje odnośnie produktów
 • Pracowników odpowiedzialnych za planowanie działań PR dotyczących produktów i marek

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

I. Część teoretyczna

Moduł 1.
Zakres pojęcia „reklama”, czyli co jest, a co nie jest reklamą leku.

 • podstawy prawne i kodeksy etyczne
 • definicje legalne, orzecznictwo
 • przykłady praktyczne

Moduł 2.
Zasady prowadzenia reklamy otwartej – kierowanej do publicznej wiadomości

Moduł 3.
Zasady prowadzenia reklamy zamkniętej – kierowanej do tzw. profesjonalistów

Moduł 4.
Zakaz reklamy aptek i placówek pozaaptecznego

 • Kiedy reklama leku jest równocześnie (zakazaną)
  reklamą placówki obrotu pozaaptecznego?

Moduł 5.
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących reklamy, stanowiska organów nadzoru, Rekomendacje Prezesa UOKiK, orzeczenia sądowe, trendy orzecznicze, sankcje karne.

II. Część warsztatowa

Moduł 1.
Przykłady praktyczne prowadzenia reklam leków Rx oraz leków OTC, w różnych kanałach komunikacji
(case studies)

Moduł 2.
Sesja pytań i odpowiedzi

Reklama produktów leczniczych – jak prowadzić aktywności marketingowe w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa? 

I. Część teoretyczna

1. Zakres pojęcia „reklama”, czyli co jest, a co nie jest reklamą leku

 • podstawy prawne i kodeksy etyczne
 • definicje legalne, orzecznictwo
 • przykłady praktyczne

2. Zasady prowadzenia reklamy otwartej – kierowanej do publicznej wiadomości

3. Zasady prowadzenia reklamy zamkniętej – kierowanej do tzw. profesjonalistów

4. Zakaz reklamy aptek i placówek pozaaptecznego. Kiedy reklama leku jest równocześnie (zakazaną) reklamą placówki obrotu pozaaptecznego?

5. Nowe formy reklamy

 • reklama w mediach społecznościowych, digital marketing, tzw. influencer marketing
 • przykłady praktyczne

6. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących reklamy, stanowiska organów nadzoru, Rekomendacje Prezesa UOKiK, orzeczenia sądowe, trendy orzecznicze, sankcje karne

II. Część warsztatowa

1. Przykłady praktyczne prowadzenia reklam leków Rx oraz leków OTC, w różnych kanałach komunikacji (case studies)

2. Quiz dla uczestników szkolenia

3. Sesja pytań i odpowiedzi

 

Reklama wyrobów medycznych zgodna z wymogami prawnymi – blisko rok od wejścia w życie nowych zasad prowadzenia reklamy wyrobów medycznych w Polsce.

I. Część teoretyczna

1. Prowadzenie reklamy wyrobów medycznych przed wprowadzeniem rozporządzeń unijnych: MDR i IVDR, ustawy o wyrobach medycznych i rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy wyrobów medycznych – krótki rys historyczny

2. Reklama wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro – obecny stan prawny

 • podstawy prawne i kodeksy etyczne
 • zakres pojęcia „reklama”, wyłączenia z definicji reklamy wyrobu medycznego
 • przykłady praktyczne

3. Zasady prowadzenia reklamy zamkniętej

4. Zasady prowadzenia reklamy do laików

5. Zakaz reklamy aptek i placówek pozaaptecznego. Kiedy reklama wyrobu medycznego jest równocześnie (zakazaną) reklamą placówki obrotu pozaaptecznego?

6. Nowe formy reklamy

 • reklama w mediach społecznościowych, digital marketing, tzw. influencer marketing
 • przykłady praktyczne

7. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących reklamy, Rekomendacje Prezesa UOKiK

II. Część warsztatowa

1. Przykłady praktyczne prowadzenia wyrobów medycznych, w różnych kanałach komunikacji (case studies)

2. Podobieństwa i różnice pomiędzy reklamą leków a reklamą wyrobów medycznych

3. Quiz dla uczestników szkolenia

4. Sesja pytań i odpowiedzi

Reklama produktów leczniczych – jak prowadzić aktywności marketingowe w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa? 

I. Część teoretyczna

1. Zakres pojęcia „reklama”, czyli co jest, a co nie jest reklamą leku

 • podstawy prawne i kodeksy etyczne
 • definicje legalne, orzecznictwo
 • przykłady praktyczne

2. Zasady prowadzenia reklamy otwartej – kierowanej do publicznej wiadomości

3. Zasady prowadzenia reklamy zamkniętej – kierowanej do tzw. profesjonalistów

4. Zakaz reklamy aptek i placówek pozaaptecznego. Kiedy reklama leku jest równocześnie (zakazaną) reklamą placówki obrotu pozaaptecznego?

5. Nowe formy reklamy

 • reklama w mediach społecznościowych, digital marketing, tzw. influencer marketing
 • przykłady praktyczne

6. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących reklamy, stanowiska organów nadzoru, Rekomendacje Prezesa UOKiK, orzeczenia sądowe, trendy orzecznicze, sankcje karne

II. Część warsztatowa

1. Przykłady praktyczne prowadzenia reklam leków Rx oraz leków OTC, w różnych kanałach komunikacji (case studies)

2. Quiz dla uczestników szkolenia

3. Sesja pytań i odpowiedzi

Reklama wyrobów medycznych zgodna z wymogami prawnymi – blisko rok od wejścia w życie nowych zasad prowadzenia reklamy wyrobów medycznych w Polsce.

I. Część teoretyczna

1. Prowadzenie reklamy wyrobów medycznych przed wprowadzeniem rozporządzeń unijnych: MDR i IVDR, ustawy o wyrobach medycznych i rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy wyrobów medycznych – krótki rys historyczny

2. Reklama wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro – obecny stan prawny

 • podstawy prawne i kodeksy etyczne
 • zakres pojęcia „reklama”, wyłączenia z definicji reklamy wyrobu medycznego
 • przykłady praktyczne

3. Zasady prowadzenia reklamy zamkniętej

4. Zasady prowadzenia reklamy do laików

5. Zakaz reklamy aptek i placówek pozaaptecznego. Kiedy reklama wyrobu medycznego jest równocześnie (zakazaną) reklamą placówki obrotu pozaaptecznego?

6. Nowe formy reklamy

 • reklama w mediach społecznościowych, digital marketing, tzw. influencer marketing
 • przykłady praktyczne

7. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących reklamy, Rekomendacje Prezesa UOKiK

II. Część warsztatowa

1. Przykłady praktyczne prowadzenia wyrobów medycznych, w różnych kanałach komunikacji (case studies)

2. Podobieństwa i różnice pomiędzy reklamą leków a reklamą wyrobów medycznych

3. Quiz dla uczestników szkolenia

4. Sesja pytań i odpowiedzi

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Romanowska


Business Development Manager
tel.: 696 047 561
fax: 22 266 08 51
m.romanowska@projektgamma.pl
Monika Romanowska

Monika Romanowska


Business Development Manager
tel.: 696 047 561
fax: 22 266 08 51
m.romanowska@projektgamma.pl
Monika Romanowska

Monika Romanowska


Business Development Manager
tel.: 696 047 561
fax: 22 266 08 51
m.romanowska@projektgamma.pl
Monika Romanowska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia farmaceutyczne i kosmetyczne

Zarządzanie Jakości Mikrobiologiczną - Rola laboratorium mikrobiologicznego w Wytwórni Farmaceutycznej. Metody mikrobiologiczne. Interpretacja wyników mikrobiologicznych. Ocena ryzyka.

2024-06-11
11 czerwca 2024 - 12 czerwca 2024
2024-06-12
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Cykl życia arkuszy Excel. Case study – omówienie walidacji na przykładzie. Warsztaty – samodzielna walidacja przykładowego arkusza. Arkusze Excel a kategoria oprogramowania wg GAMP 5.

2024-06-12
12 czerwca 2024
2024-06-12
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zdobycie wiedzy jak wprowadzić markę własną kosmetyków. Ważne aspekty przy zleceniu produkcji zarówno dla osób, które planują zlecenie produkcji swojej marki własnej firmie zewnętrznej, ale także dla firm prowadzących lub planujących rozpoczęcie produkcji kosmetyków pod markami własnymi klientów.

2024-10-29
29 października 2024
2024-10-29
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.