Umowy jakościowe

Zapewnienie zgodności umów jakościowych

Szkolenia farmaceutyczne i kosmetyczne onlineotwartezamkniete

Szkolenie umowy jakościowe zapozna Państwa z wymaganiami Prawa Farmaceutycznego i wytycznych GMP dotyczące Umów jakościowych w firmie farmaceutycznej oraz z obowiązkami Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Celem szkolenia jest omówienie zasad przygotowywania umów jakościowych, umów pomiędzy Osobami Wykwalifikowanymi oraz wybranych aspektów audytów wytwórców jakościowych.

Dzięki uczestnictwie w szkoleniu poznacie Państwo wymagania Prawa Farmaceutycznego i wytycznych GMP dotyczące Umów jakościowych w firmie farmaceutycznej oraz zapoznacie się z obowiązkami Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy. Zostanie omówiona Rola Osoby Wykwalifikowanej Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy, a także zapisy w umowie dotyczące audytowania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Kadry Menadżerskiej Firm Farmaceutycznych
 • Osób Wykwalifikowanych
 • Kierowników i Pracowników Działu Zarządzania Jakością, Zapewnienia Jakości i Kontroli Jakości
 • Kierowników Produkcji – osób nadzorujących procesy produkcji
 • Audytorów
 • Kierowników Działów Handlowych

Zapraszamy na szkolenie umowy jakościowe!

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • KOMPUTER
 • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
 • MAKSYMALNA GRUPA UCZESTNIKÓW: 25 OSÓB
  (decyduje kolejność zgłoszeń) 

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Technologia typu „Streaming” umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo” dzięki czemu uczestnik otrzymuje pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza swojego biurka.

Celem szkolenia jest omówienie zasad przygotowywania umów kontraktowych, umów pomiędzy Osobami Wykwalifikowanymi oraz wybranych aspektów audytów wytwórców kontraktowych.

Dzięki uczestnictwie w szkoleniu poznacie Państwo wymagania Prawa Farmaceutycznego i wytycznych GMP dotyczące Umów Kontraktowych w firmie farmaceutycznej oraz zapoznacie się z obowiązkami Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy.

Zostanie omówiona Rola Osoby Wykwalifikowanej Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy, a także zapisy w umowie dotyczące audytowania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Kadry Menadżerskiej Firm Farmaceutycznych
 • Osób Wykwalifikowanych
 • Kierowników i Pracowników Działu Zarządzania Jakością, Zapewnienia Jakości i Kontroli Jakości
 • Kierowników Produkcji – osób nadzorujących procesy produkcji
 • Audytorów
 • Kierowników Działów Handlowych

Zapraszamy na szkolenie umowy kontraktowe!

Celem szkolenia jest omówienie zasad przygotowywania umów kontraktowych, umów pomiędzy Osobami Wykwalifikowanymi oraz wybranych aspektów audytów wytwórców kontraktowych.

Dzięki uczestnictwie w szkoleniu poznacie Państwo wymagania Prawa Farmaceutycznego i wytycznych GMP dotyczące Umów Kontraktowych w firmie farmaceutycznej oraz zapoznacie się z obowiązkami Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy.

Zostanie omówiona Rola Osoby Wykwalifikowanej Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy, a także zapisy w umowie dotyczące audytowania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Kadry Menadżerskiej Firm Farmaceutycznych
 • Osób Wykwalifikowanych
 • Kierowników i Pracowników Działu Zarządzania Jakością, Zapewnienia Jakości i Kontroli Jakości
 • Kierowników Produkcji – osób nadzorujących procesy produkcji
 • Audytorów
 • Kierowników Działów Handlowych

Zapraszamy na szkolenie umowy kontraktowe!

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Moduł 1.
Wymagania prawne

 • Umowy jakościowe w świetle wymagań Prawa Farmaceutycznego i Dobrej Praktyki Wytwarzania

Moduł 2.
Strony umowy

 • Obowiązki Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy

Moduł 3.
Zakres uzgodnień technicznych umowy

Moduł 4.
Rola Osoby Wykwalifikowanej Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy

 • Umowy pomiędzy Osobami Wykwalifikowanymi

Moduł 5.
Komunikacja pomiędzy stronami w zakresie umowy

 • Zasady komunikowania
 • Osoby wyznaczone do kontaktów

Moduł 6.
Audyt – jako narzędzie nadzorowania realizacji Umowy jakościowe

 • Zapisy w umowie dotyczące audytowania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę
 • Zakres i dokumentacja

Moduł 7.
Raport z audytu i działania poaudytowe

 • Wybrane aspekty i zagadnienia
 • Nadzór nad realizacją działań korygujących i naprawczych

Moduł 1.
Wymagania prawne

 • Umowy kontraktowe w świetle wymagań Prawa Farmaceutycznego i Dobrej Praktyki Wytwarzania

Moduł 2.
Strony umowy

 • Obowiązki Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy

Moduł 3.
Zakres uzgodnień technicznych umowy

Moduł 4.
Rola Osoby Wykwalifikowanej Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy

 • Umowy pomiędzy Osobami Wykwalifikowanymi

Moduł 5.
Komunikacja pomiędzy stronami w zakresie umowy

 • Zasady komunikowania
 • Osoby wyznaczone do kontaktów

Moduł 6.
Audyt – jako narzędzie nadzorowania realizacji Umowy kontraktowej

 • Zapisy w umowie dotyczące audytowania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę
 • Zakres i dokumentacja

Moduł 7.
Raport z audytu i działania poaudytowe

 • Wybrane aspekty i zagadnienia
 • Nadzór nad realizacją działań korygujących i naprawczych

Moduł 1.
Wymagania prawne

 • Umowy kontraktowe w świetle wymagań Prawa Farmaceutycznego i Dobrej Praktyki Wytwarzania

Moduł 2.
Strony umowy

 • Obowiązki Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy

Moduł 3.
Zakres uzgodnień technicznych umowy

Moduł 4.
Rola Osoby Wykwalifikowanej Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy

 • Umowy pomiędzy Osobami Wykwalifikowanymi

Moduł 5.
Komunikacja pomiędzy stronami w zakresie umowy

 • Zasady komunikowania
 • Osoby wyznaczone do kontaktów

Moduł 6.
Audyt – jako narzędzie nadzorowania realizacji Umowy kontraktowej

 • Zapisy w umowie dotyczące audytowania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę
 • Zakres i dokumentacja

Moduł 7.
Raport z audytu i działania poaudytowe

 • Wybrane aspekty i zagadnienia
 • Nadzór nad realizacją działań korygujących i naprawczych

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Romanowska


Business Development Manager
tel.: 696 047 561
fax: 22 266 08 51
m.romanowska@projektgamma.pl
Monika Romanowska

Monika Romanowska


Business Development Manager
tel.: 696 047 561
fax: 22 266 08 51
m.romanowska@projektgamma.pl
Monika Romanowska

Monika Romanowska


Business Development Manager
tel.: 696 047 561
fax: 22 266 08 51
m.romanowska@projektgamma.pl
Monika Romanowska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia farmaceutyczne i kosmetyczne

Procedura dotycząca identyfikacji, klasyfikacja drobnoustrojów. Identyfikacja mikroskopowa – problemy, które mogą nas spotkać z preparatami barwionymi metodą Grama. Identyfikacja makroskopowa – czy może się zmieniać wygląd kolonii i czy próbkowanie z każdego miejsca kolonii jest równocenne. Przeglądanie wyników identyfikacji i ich interpretacja – czy wynik identyfikacji jest zawsze prawidłowy.

2024-02-28
28 lutego 2024
2024-02-28
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Prawa i obowiązki producentów kosmetyków wynikające z obowiązujących przepisów

2024-03-01
01 marca 2024
2024-03-01
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zarządzanie Jakości Mikrobiologiczną - Rola laboratorium mikrobiologicznego w Wytwórni Farmaceutycznej. Metody mikrobiologiczne. Interpretacja wyników mikrobiologicznych. Ocena ryzyka.

2024-03-05
05 marca 2024 - 06 marca 2024
2024-03-06
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.