Windykacja należności

Szkolenia - logistyka, transport, spedycja onlineotwartezamkniete

Klient, który nie płaci zwykle ma wiele długów. Od doboru właściwych technik zależy komu zapłaci najpierw. Warto wybrać się na szkolenie windykacja należności by je poznać. Nauczymy Cię technik z najwyższej półki perswazyjnej – od relacyjnych po mocno egzekwujące.  Skuteczność technik zwielokrotnimy poprzez dopasowanie strategii działania do typologii dłużników. Szkolenia z zakresu windykacji zorientowane są na wyniki!

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Zatory płatnicze i problem z nielojalnymi kontrahentami stanowi jeden z kluczowych problemów dotykających każdego przedsiębiorcę. Zapewnienie płynności przepływu gotówki w przedsiębiorstwie jest istotnym czynnikiem wpływającym na jego prawidłowe funkcjonowanie. Stąd też temat właściwej windykacji należności powinien być elementem branym pod uwagę przy tworzeniu strategii finansowej przedsiębiorstwa. Umiejętność właściwego postępowania z dłużnikami i skuteczne odzyskiwanie należności stanowić może jeden z czynników sukcesu biznesowego każdej firmy. Pomóc w tym mogą szkolenia z zakresu windykacji.

Na szkolenie windykacja należności zapraszamy Działy finansowe i wewnętrzne działy windykacyjne przedsiębiorstw.

Zatory płatnicze i problem z nielojalnymi kontrahentami stanowi jeden z kluczowych problemów dotykających każdego przedsiębiorcę. Zapewnienie płynności przepływu gotówki w przedsiębiorstwie jest istotnym czynnikiem wpływającym na jego prawidłowe funkcjonowanie. Stąd też temat właściwej windykacji należności powinien być elementem branym pod uwagę przy tworzeniu strategii finansowej przedsiębiorstwa. Umiejętność właściwego postępowania z dłużnikami i skuteczne odzyskiwanie należności stanowić może jeden z czynników sukcesu biznesowego każdej firmy. Pomóc w tym mogą szkolenia z zakresu windykacji.

Na szkolenie windykacja należności zapraszamy Działy finansowe i wewnętrzne działy windykacyjne przedsiębiorstw.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

I. WPOROWADZENIE DO TEMATYKI WINDYKACJI – czyli dlaczego dłużnik płaci innym a nie mnie
1. Jak i dlaczego dłużnik tworzy hierarchie płatność w swoim przedsiębiorstwie?
2. Czy warto nie płacić długów? – moralność płatnicza społeczeństwa i przedsiębiorstw.

II. „MĄDRY POLAK PRZED SZKODĄ” – czyli minimalizacja ryzyka późniejszych problemów z płatnościami
1.Jak sprawdzić rzetelność płatniczą przyszłego klienta?
2.Jak zabezpieczyć umowy?
3.Jak uniknąć problemów w późniejszej relacji z klientem w kwestiach ewentualnego zadłużenia? (ustalenie kontaktów w firmie dłużnika)

III. DZIAŁANIA JAKIE POWINIEN PODJĄĆ PRZEDSIĘBIORCA W RAMACH WSPÓŁPRACY BY SAMEMU NIE DAĆ KLIENTOWI POWODU DO OPÓŹNIENIA PŁATNOŚCI
1.Jakiej staranności należy dołożyć we współpracy z klientem?
-polityka kredytowa

IV. RZETELNY KLIENT STAJE SIĘ DŁUŻNIKIEM
1. Po czym poznać że możemy się spodziewać przyszłych kłopotów z płatnościami?

V. ORGANIZACJA PROCESU WINDYKACJI
1.Jak prawidłowo prowadzić działania windykacyjne?
2.Co trzeba wiedzieć i jak postępować by zmaksymalizować skuteczność windykacji?

VI. WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA JAKO SPOSÓB POLUBOWNEGO DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI –
PSYCHOLOGICZNY I PROCEDURALNY ASPEKT WINDYKACJI
1.Z jakimi typami dłużników mamy do czynienie , jak ich rozpoznać i z nimi postępować?

 • kategorie dłużników,
 • sposoby zachowań dłużników w rozmowach z wierzycielami.

2.Jak przygotować prawidłowe formalnie przesądowe wezwanie do zapłaty?
3.Jak powinien postępować przedsiębiorca by doprowadzić do skutecznej windykacji należności?

 • sposoby kontaktu z dłużnikiem
 • pułapki psychologiczne w kontaktach z dłużnikiem
 • przygotowanie do pierwszej rozmowy z dłużnikiem
 • etapy rozmowy z dłużnikiem
 • błędy popełniane w czasu rozmowy z dłużnikiem
 • zasady prowadzenie rozmów windykacyjnych
 • zasada skutecznej komunikacji
 • sposoby właściwego zadawania pytań dłużnikowi w trakcie rozmowy windykacyjnej

4.Strategie przełamywania impasów czyli jak rozmawiać z dłużnikiem gdy przedstawia liczne wymówki i usprawiedliwienia w kwestii niepłacenia należności?

 • Udawanie biednego
 • Zwodzenie kontrahenta, gra na czas
 • Udawanie uciskanego przez instytucje państwowe
 • Zasłanianie się brakiem płatności od kontrahentów
 • Zasłanianie się roztargnieniem i niepamięcią
 • Zasłanianie się nieobecnością w pracy, urlopem, wyjazdem służbowym
 • Zasłanianie się reklamacjami i brakiem spełnienia wymogów
 • Bagatelizowanie sprawy, zasłanianie się wypadkami losowymi, chorobami, nieszczęściami
 • Udawanie „głupiego” i przeczenie faktom
 • Robienie „z kogoś idioty i wody z mózgu”
 • Niedostępność i brak kontaktu
 • Kontrataki dłużników

5.Jak negocjować z dłużnikiem by zmaksymalizować skuteczność prowadzonej windykacji?

 • taktyki negocjacyjne
 • strategie negocjacyjne
 • stosowanie sankcji

VII. JAKIE UPRAWNIENIA I OGRANICZENIA POSIADA WIERZYCIEL WZGLĘDEM DŁUŻNKA CZYLI PRAWNE ASPEKTY WINDYKACJI
1.Jak uniknąć prowadzenia windykacji niezgodnie z prawem i na jakie konsekwencje prawno-karne można narazić się poprzez niewłaściwe prowadzenie windykacji?
2.Kiedy niespłacanie długów jest przestępstwem karnym?
3.Jak ustalić katalog działań windykacyjnych które nie naruszają prawa?

VIII.PRZELEW WIERZYTELNOŚCI JAKO SPOSÓB NA ODZYSKIWANIA ZADŁUŻENIA
1.Jak dokonać skutecznego prawnie przelewu wierzytelności?

IX.PREWENCYJNE ZAPOBEGANIE TRUDNOŚCIOM Z UDOKMENTOWANIEM ZADŁUŻENIA WYKRYTYM W TOKU WINDYKACJI
1.Jak zidentyfikować zagrożenia formalne procesu windykacji i jak im przeciwdziałać?

X.KIEDY POLUBOWNIE SIĘ JUŻ NIE DA CZYLI JAK PROWADZIĆ WINDYKACJE NA ETAPIE SĄDOWYM
1.W jakim zakresie i jakim majątkiem dłużnik opowiada za swoje zobowiązania względem naszej firmy?-zakres odpowiedzialności i jej ograniczenia związane z formą prawną prowadzenia działalności.
2.Jak przygotować prawidłowe formalnie przesądowe wezwanie do zapłaty?
3.Jak prawidłowo przygotować pozew sądowy

 • ustalenie właściwego sądu
 • właściwe oznaczenie stron w pozwie
 • właściwe oznaczenie wartości przedmiotu spor
 • właściwe umocowanie pełnomocnika procesowe
 • obliczanie opłaty sądowej i wniosek o zwolnienie z kosztów
 • uzasadnienie pozwu i materiał dowodowy na poparcie roszczenia
 • rodzaj postępowania sądowego i wymogi formalne z nim związane
 • pisma procesowe, sposoby ich formułowania i wypełniania, korespondencja z sądem w toku procesu
 • zarzuty procesowe i ich rodzaje
 • uzyskanie wyroku i postępowanie klauzulowe

4.Jak prowadzić egzekucję komorniczą?

 • koszty egzekucji
 • wybór właściwego komornik
 • wniosek egzekucyjny i wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika
 • jak współpracować z komornikiem by zwiększyć skuteczność prowadzonej egzekucji
 • wniosek o wyjawienie majątku w przypadku nieskuteczności egzekucji

XI. JAK ODZYSKAĆ CHOĆ CZĘŚĆ PIENIĘDZY GDY NAWET SĄD I KOMORNIK NIE POMOGĄ,CZYLI PODATKOWE ASPEKTY WINDYKACJI
1.Kiedy nieściągnięte należności mogą zaliczone jako wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu?

 • kiedy nieściągnięta należność zaliczana jest w koszty uzyskania przychodu
 • udokumentowanie nieściągalności
 • protokół z art. 16 ust. 2 CIT

I. WPOROWADZENIE DO TEMATYKI WINDYKACJI – czyli dlaczego dłużnik płaci innym a nie mnie
1. Jak i dlaczego dłużnik tworzy hierarchie płatność w swoim przedsiębiorstwie?
2. Czy warto nie płacić długów? – moralność płatnicza społeczeństwa i przedsiębiorstw.

II. „MĄDRY POLAK PRZED SZKODĄ” – czyli minimalizacja ryzyka późniejszych problemów z płatnościami
1.Jak sprawdzić rzetelność płatniczą przyszłego klienta?
2.Jak zabezpieczyć umowy?
3.Jak uniknąć problemów w późniejszej relacji z klientem w kwestiach ewentualnego zadłużenia? (ustalenie kontaktów w firmie dłużnika)

III. DZIAŁANIA JAKIE POWINIEN PODJĄĆ PRZEDSIĘBIORCA W RAMACH WSPÓŁPRACY BY SAMEMU NIE DAĆ KLIENTOWI POWODU DO OPÓŹNIENIA PŁATNOŚCI
1.Jakiej staranności należy dołożyć we współpracy z klientem?
-polityka kredytowa

IV. RZETELNY KLIENT STAJE SIĘ DŁUŻNIKIEM
1. Po czym poznać że możemy się spodziewać przyszłych kłopotów z płatnościami?

V. ORGANIZACJA PROCESU WINDYKACJI
1.Jak prawidłowo prowadzić działania windykacyjne?
2.Co trzeba wiedzieć i jak postępować by zmaksymalizować skuteczność windykacji?

VI. WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA JAKO SPOSÓB POLUBOWNEGO DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI –
PSYCHOLOGICZNY I PROCEDURALNY ASPEKT WINDYKACJI
1.Z jakimi typami dłużników mamy do czynienie , jak ich rozpoznać i z nimi postępować?

 • kategorie dłużników,
 • sposoby zachowań dłużników w rozmowach z wierzycielami.

2.Jak przygotować prawidłowe formalnie przesądowe wezwanie do zapłaty?
3.Jak powinien postępować przedsiębiorca by doprowadzić do skutecznej windykacji należności?

 • sposoby kontaktu z dłużnikiem
 • pułapki psychologiczne w kontaktach z dłużnikiem
 • przygotowanie do pierwszej rozmowy z dłużnikiem
 • etapy rozmowy z dłużnikiem
 • błędy popełniane w czasu rozmowy z dłużnikiem
 • zasady prowadzenie rozmów windykacyjnych
 • zasada skutecznej komunikacji
 • sposoby właściwego zadawania pytań dłużnikowi w trakcie rozmowy windykacyjnej

4.Strategie przełamywania impasów czyli jak rozmawiać z dłużnikiem gdy przedstawia liczne wymówki i usprawiedliwienia w kwestii niepłacenia należności?

 • Udawanie biednego
 • Zwodzenie kontrahenta, gra na czas
 • Udawanie uciskanego przez instytucje państwowe
 • Zasłanianie się brakiem płatności od kontrahentów
 • Zasłanianie się roztargnieniem i niepamięcią
 • Zasłanianie się nieobecnością w pracy, urlopem, wyjazdem służbowym
 • Zasłanianie się reklamacjami i brakiem spełnienia wymogów
 • Bagatelizowanie sprawy, zasłanianie się wypadkami losowymi, chorobami, nieszczęściami
 • Udawanie „głupiego” i przeczenie faktom
 • Robienie „z kogoś idioty i wody z mózgu”
 • Niedostępność i brak kontaktu
 • Kontrataki dłużników

5.Jak negocjować z dłużnikiem by zmaksymalizować skuteczność prowadzonej windykacji?

 • taktyki negocjacyjne
 • strategie negocjacyjne
 • stosowanie sankcji

VII. JAKIE UPRAWNIENIA I OGRANICZENIA POSIADA WIERZYCIEL WZGLĘDEM DŁUŻNKA CZYLI PRAWNE ASPEKTY WINDYKACJI
1.Jak uniknąć prowadzenia windykacji niezgodnie z prawem i na jakie konsekwencje prawno-karne można narazić się poprzez niewłaściwe prowadzenie windykacji?
2.Kiedy niespłacanie długów jest przestępstwem karnym?
3.Jak ustalić katalog działań windykacyjnych które nie naruszają prawa?

VIII.PRZELEW WIERZYTELNOŚCI JAKO SPOSÓB NA ODZYSKIWANIA ZADŁUŻENIA
1.Jak dokonać skutecznego prawnie przelewu wierzytelności?

IX.PREWENCYJNE ZAPOBEGANIE TRUDNOŚCIOM Z UDOKMENTOWANIEM ZADŁUŻENIA WYKRYTYM W TOKU WINDYKACJI
1.Jak zidentyfikować zagrożenia formalne procesu windykacji i jak im przeciwdziałać?

X.KIEDY POLUBOWNIE SIĘ JUŻ NIE DA CZYLI JAK PROWADZIĆ WINDYKACJE NA ETAPIE SĄDOWYM
1.W jakim zakresie i jakim majątkiem dłużnik opowiada za swoje zobowiązania względem naszej firmy?-zakres odpowiedzialności i jej ograniczenia związane z formą prawną prowadzenia działalności.
2.Jak przygotować prawidłowe formalnie przesądowe wezwanie do zapłaty?
3.Jak prawidłowo przygotować pozew sądowy

 • ustalenie właściwego sądu
 • właściwe oznaczenie stron w pozwie
 • właściwe oznaczenie wartości przedmiotu spor
 • właściwe umocowanie pełnomocnika procesowe
 • obliczanie opłaty sądowej i wniosek o zwolnienie z kosztów
 • uzasadnienie pozwu i materiał dowodowy na poparcie roszczenia
 • rodzaj postępowania sądowego i wymogi formalne z nim związane
 • pisma procesowe, sposoby ich formułowania i wypełniania, korespondencja z sądem w toku procesu
 • zarzuty procesowe i ich rodzaje
 • uzyskanie wyroku i postępowanie klauzulowe

4.Jak prowadzić egzekucję komorniczą?

 • koszty egzekucji
 • wybór właściwego komornik
 • wniosek egzekucyjny i wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika
 • jak współpracować z komornikiem by zwiększyć skuteczność prowadzonej egzekucji
 • wniosek o wyjawienie majątku w przypadku nieskuteczności egzekucji

XI. JAK ODZYSKAĆ CHOĆ CZĘŚĆ PIENIĘDZY GDY NAWET SĄD I KOMORNIK NIE POMOGĄ,CZYLI PODATKOWE ASPEKTY WINDYKACJI
1.Kiedy nieściągnięte należności mogą zaliczone jako wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu?

 • kiedy nieściągnięta należność zaliczana jest w koszty uzyskania przychodu
 • udokumentowanie nieściągalności
 • protokół z art. 16 ust. 2 CIT

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Windykacja należności
 • Skuteczna windykacja
 • Windykacja przedsądowa
 • Rozmowy windykacyjne

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu możliwości stosowania optymalnych procedur celnych, najczęściej popełnianym błędom oraz wskazaniem ich rozwiązywania/unikania.

2024-06-28
28 czerwca 2024
2024-06-28
Szkolenie online Szkolenie online

Na szkolenie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zawodowo zajmujące się obrotem międzynarodowym, pragnące nabyć kompleksową i pełną wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie obrotu międzynarodowego towarami podwójnego zastosowania.

2024-07-11
11 lipca 2024
2024-07-11
Szkolenie online Szkolenie online
2024-09-25
25 września 2024
2024-09-25
Szkolenie online Szkolenie online

Jeśli chcesz poznać obowiązki podmiotu uczestniczącego w wymianie towarowej z zagranicą, procedury celne pozwalające na optymalizację czasowo-kosztową w wymianie towarowej z zagranicą i dowiedzieć się jak unikać błędów - zapraszamy na warsztaty IMPORT / EXPORT – AKTUALNY STAN PRAWNY.

2024-08-27
27 sierpnia 2024 - 28 sierpnia 2024
2024-08-28
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.