ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI - ŁAŃCUCH DOSTAW

Szkolenia - logistyka, transport, spedycja onlineotwartezamkniete

Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie: tworzenia strategii w obszarze łańcucha dostaw, analizy, standaryzowania i doskonalenia procesów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania przepływem materiałów, produktów i informacji w przedsiębiorstwie – dzięki tym umiejętnościom uczestnicy będą mogli zwiększyć efektywność kosztową w obszarze łańcucha dostaw.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
27.05.2024 - 28.05.2024
9.00-15.30
Szkolenie online
1600 zł netto/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Cele szkolenia:

 • Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie: tworzenia strategii w obszarze łańcucha dostaw, analizy, standaryzowania i doskonalenia procesów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania przepływem materiałów, produktów i informacji w przedsiębiorstwie – dzięki tym umiejętnościom uczestnicy będą mogli zwiększyć efektywność kosztową w obszarze łańcucha dostaw,
 • Zapoznanie się z nowoczesnymi metodami sterowania przepływem materiałów, produktów i informacji w obszarze łańcucha dostaw: wykorzystaniem metod prognozowania i planowania MRP i MRPII, a także typowymi, kluczowymi wskaźnikami efektywności KPI (Key Performance Indicators) stosowanymi dla obszaru zarządzania łańcuchem dostaw (w ramach modelu SCOR – Supply Chain Operations ReferenceModel) – celem tego modułu jest rzetelna ocena efektywności firmy w obszarze SCM,
 • Wprowadzenie w nowoczesne metody planowania i harmonogramowania: wykorzystanie tych metod umożliwia precyzyjne dostosowanie poziomu obciążenia zasobów firmy (technicznych iosobowych), do wymagań wynikających z zamówień klientów i prognoz popytu dystrybuowanych dóbr.

Szacunkowy udział części praktycznej szkolenia: 40%

Adresaci:

 • Specjaliści ds. logistyki,
 • Specjaliści ds. zaopatrzenia,
 • Kierownicy działów logistyki średniego szczebla,
 • Kierownicy działów zaopatrzenia średniego szczebla,
 • Planiści MRP.

Uczestnik uczy się:

 • Prognozować popyt i zużycie materiałów z wykorzystaniem formalnych metod prognozowania i arkusza Excel,
 • Dopasowywać metody prognozowania do danych o zużyciu we własnej organizacji,
 • Mierzyć jakość tworzonych prognoz,
 • Planować potrzeby materiałowe i zasoby produkcji zgodnie z modelem procesu MRP, MRPII i wykorzystaniem narzędzi informatycznych klasy ERP,

Uczestnik dowiaduje się:

 • Skąd pozyskiwać dane do podstawowych analiz umożliwiających prognozowanie i zarządzanie zapasem.
 • Jak planować i harmonogramować realizację potrzeb materiałowych z wykorzystaniem metody MRP.

Cele szkolenia:

 • Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie: tworzenia strategii w obszarze łańcucha dostaw, analizy, standaryzowania i doskonalenia procesów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania przepływem materiałów, produktów i informacji w przedsiębiorstwie – dzięki tym umiejętnościom uczestnicy będą mogli zwiększyć efektywność kosztową w obszarze łańcucha dostaw,
 • Zapoznanie się z nowoczesnymi metodami sterowania przepływem materiałów, produktów i informacji w obszarze łańcucha dostaw: wykorzystaniem metod prognozowania i planowania MRP i MRPII, a także typowymi, kluczowymi wskaźnikami efektywności KPI (Key Performance Indicators) stosowanymi dla obszaru zarządzania łańcuchem dostaw (w ramach modelu SCOR – Supply Chain Operations ReferenceModel) – celem tego modułu jest rzetelna ocena efektywności firmy w obszarze SCM,
 • Wprowadzenie w nowoczesne metody planowania i harmonogramowania: wykorzystanie tych metod umożliwia precyzyjne dostosowanie poziomu obciążenia zasobów firmy (technicznych iosobowych), do wymagań wynikających z zamówień klientów i prognoz popytu dystrybuowanych dóbr.

Szacunkowy udział części praktycznej szkolenia: 40%

Adresaci:

 • Specjaliści ds. logistyki,
 • Specjaliści ds. zaopatrzenia,
 • Kierownicy działów logistyki średniego szczebla,
 • Kierownicy działów zaopatrzenia średniego szczebla,
 • Planiści MRP.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Moduł 1
Zarządzanie Popytem

 • Składniki Zarządzania Popytem.
 • Prognozowanie popytu.
 • Priorytetyzacja popytu.
 • Odpowiedzialność funkcjonalna i interfejsy komunikacji dla Zarządzania Popytem.

Moduł 2
Planowanie i kontrola w łańcuchu dostaw

 • Poziomy taktyczny i operacyjny w planowaniu, planowanie główne (MPS) i planowanie zasobów.
 • Planowanie Sprzedaży I Działalności (Sales and Operations Planning).
 • Główne harmonogramowanie (Master Scheduling).
 • Materiały i zapasy.
 • Zarządzanie zdolnościami w łańcuchu dostaw, planowanie i kontrola.

Moduł 3
Zapasy

 • Podstawy zarządzania zapasami.
 • Zarządzanie zapasami zagregowane i dla pozycji.
 • Koszty i rachunkowość zapasów.
 • Planowanie zapasów.
 • Kontrola zapasów.

Moduł 4
Zakupy i Zaopatrzenie

 • Całkowity koszt własności (Total Cost of Ownership -TCO).
 • Analiza Make-Versus-Buy.
 • Zarządzanie relacjami z Dostawcami.
 • Planowanie Zaopatrzenia

Moduł 5: Logistyka.

 • Wprowadzenie do logistyki.
 • Dostawcy usług logistycznych.
 • Ekspediowanie.
 • Architektura dystrybucji.

Moduł 6: Zarządzanie Magazynem.

 • Cele i planowanie działalności magazynu.
 • Możliwości magazynowe.
 • Operacje magazynowe.

Moduł 7: Transport.

 • Cele i uwarunkowania transportu.
 • Rodzaje transportu.
 • Kupowanie usług transportowych i wybór przewoźników.

Moduł 1
Zarządzanie Popytem

 • Składniki Zarządzania Popytem.
 • Prognozowanie popytu.
 • Priorytetyzacja popytu.
 • Odpowiedzialność funkcjonalna i interfejsy komunikacji dla Zarządzania Popytem.

Moduł 2
Planowanie i kontrola w łańcuchu dostaw

 • Poziomy taktyczny i operacyjny w planowaniu, planowanie główne (MPS) i planowanie zasobów.
 • Planowanie Sprzedaży I Działalności (Sales and Operations Planning).
 • Główne harmonogramowanie (Master Scheduling).
 • Materiały i zapasy.
 • Zarządzanie zdolnościami w łańcuchu dostaw, planowanie i kontrola.

Moduł 3
Zapasy

 • Podstawy zarządzania zapasami.
 • Zarządzanie zapasami zagregowane i dla pozycji.
 • Koszty i rachunkowość zapasów.
 • Planowanie zapasów.
 • Kontrola zapasów.

Moduł 4
Zakupy i Zaopatrzenie

 • Całkowity koszt własności (Total Cost of Ownership -TCO).
 • Analiza Make-Versus-Buy.
 • Zarządzanie relacjami z Dostawcami.
 • Planowanie Zaopatrzenia

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483tel.: 505 273 500
fax: (22) 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483tel.: 505 273 500
fax: (22) 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483tel.: 505 273 500
fax: (22) 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

Zapraszamy na szkolenie które ma na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką transportu i spedycji morskiej omówienie charakterystycznych dla transportu morskiego.

2024-04-23
23 kwietnia 2024
2024-04-23
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Rozporządzenie European Union Deforestation Regulation (EUDR) zakazuje wprowadzania na rynek Unii Europejskiej lub eksportowania produktów, które nie spełniają wymogów zrównoważonego rozwoju. Regulacje obejmują siedem grup towarów, m.in. drewno, olej palmowy, soja, kauczuk, bydło, kakao, kawa oraz produkty wytworzone lub zawierające w składzie powyższe wyroby, uzyskane poprzez np. karmienie zwierząt tymi towarami (zastosowanie w paszach).

2024-05-22
22 maja 2024
2024-05-22
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Na szkolenie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zawodowo zajmujące się obrotem międzynarodowym, osoby odpowiedzialne za rozliczenia importu towarów w firmie oraz za rozliczenia podatkowe.

2024-06-05
05 czerwca 2024
2024-06-05
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.