Zarządzanie procesami logistycznymi

Szkolenia - logistyka, transport, spedycja onlineotwartezamkniete
Mierniki zarządzania procesami w firmie i łańcuchach dostaw
Zarządzanie procesami logistycznymi szkolenie uzupełniane jest zadaniami do rozwiązania przez uczestników szkolenia, przykładami z praktyki gospodarczej polskiej oraz zagranicznej a także wymianą doświadczeń między uczestnikami szkolenia.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Cel szkolenia:

Szkolenie  „zarządzanie procesami logistycznymi” pozwoli uczestnikom poznać i utrwalić wiedzę na temat m.in. następujących zagadnień:

 • podstawowe procesy logistyczne realizowane w firmach i łańcuchach dostaw,
 • waga odpowiedniej struktury organizacyjnej logistyki w firmie dla realizowania strategii logistycznej firmy istotę integracji procesów informatycznych z przepływami rzeczowymi w łańcuchach dostaw
 • znaczenie relacji z klientami i dostawcami dla efektywnego i skutecznego zarządzania procesami w firmie,
 • wpływ dostępu do bieżącej informacji dotyczącej realizowanych procesów a poziom efektywnego zarządzania procesami w firmie i łańcuchach dostaw
 • mierniki efektywności i skuteczności zarządzania procesami logistycznymi.

Szkolenie zarządzanie procesami logistycznymi uzupełniane jest zadaniami do rozwiązania przez uczestników szkolenia, przykładami z praktyki gospodarczej polskiej oraz zagranicznej, a także wymianą doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia.

Grupa dedykowana:

Adresatami szkolenia są pracownicy działów logistyki (zaopatrzenia, planowania, dystrybucji itp.) oraz osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy związanej z funkcjonowaniem procesów logistycznych w firmie.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • KOMPUTER
 • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
 • MAKSYMALNA GRUPA UCZESTNIKÓW: 25 OSÓB
  (decyduje kolejność zgłoszeń)

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Technologia typu „Streaming” umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo” dzięki czemu uczestnik otrzymuje pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza swojego biurka.

Cel szkolenia:
Szkolenie  „zarządzanie procesami logistycznymi” pozwoli uczestnikom poznać i utrwalić wiedzę na temat m.in. następujących zagadnień:

 • podstawowe procesy logistyczne realizowane w firmach i łańcuchach dostaw,
 • waga odpowiedniej struktury organizacyjnej logistyki w firmie dla realizowania strategii logistycznej firmy istotę integracji procesów informatycznych z przepływami rzeczowymi w łańcuchach dostaw
 • znaczenie relacji z klientami i dostawcami dla efektywnego i skutecznego zarządzania procesami w firmie,
 • wpływ dostępu do bieżącej informacji dotyczącej realizowanych procesów a poziom efektywnego zarządzania procesami w firmie i łańcuchach dostaw
 • mierniki efektywności i skuteczności zarządzania procesami logistycznymi.

Szkolenie zarządzanie procesami logistycznymi uzupełniane jest zadaniami do rozwiązania przez uczestników szkolenia, przykładami z praktyki gospodarczej polskiej oraz zagranicznej, a także wymianą doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia.

Grupa dedykowana:
Adresatami szkolenia są pracownicy działów logistyki (zaopatrzenia, planowania, dystrybucji itp.) oraz osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy związanej z funkcjonowaniem procesów logistycznych w firmie.

Cel szkolenia:
Szkolenie  „zarządzanie procesami logistycznymi” pozwoli uczestnikom poznać i utrwalić wiedzę na temat m.in. następujących zagadnień:

 • podstawowe procesy logistyczne realizowane w firmach i łańcuchach dostaw,
 • waga odpowiedniej struktury organizacyjnej logistyki w firmie dla realizowania strategii logistycznej firmy istotę integracji procesów informatycznych z przepływami rzeczowymi w łańcuchach dostaw
 • znaczenie relacji z klientami i dostawcami dla efektywnego i skutecznego zarządzania procesami w firmie,
 • wpływ dostępu do bieżącej informacji dotyczącej realizowanych procesów a poziom efektywnego zarządzania procesami w firmie i łańcuchach dostaw
 • mierniki efektywności i skuteczności zarządzania procesami logistycznymi.

Szkolenie zarządzanie procesami logistycznymi uzupełniane jest zadaniami do rozwiązania przez uczestników szkolenia, przykładami z praktyki gospodarczej polskiej oraz zagranicznej, a także wymianą doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia.

Grupa dedykowana:
Adresatami szkolenia są pracownicy działów logistyki (zaopatrzenia, planowania, dystrybucji itp.) oraz osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy związanej z funkcjonowaniem procesów logistycznych w firmie.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Wprowadzenie do zarządzania procesami w firmie i łańcuchach dostaw (90min)

 • wybrane definicje procesów biznesowych – różne punkty widzenia na procesy realizowane w firmie
 • rodzaje procesów realizowanych w firmie – procesy zarządcze, wykonawcze i wspierające
 • poziomy realizacji procesów w firmie – strategiczny, taktyczny i operacyjny
 • struktura procesu biznesowego – właściciele procesów i ich charakterystyka
 • zasoby niezbędne dla realizacji procesu biznesowego
 • podstawowe cele zarządzania procesami w firmie

2. Logistyka a procesy logistyczne i ich miejsce w firmie (90min.)

 • różne spojrzenie na rolę logistyki  – podstawowe zadanie logistyki w firmie
 • zarządzanie logistyczne vs zarządzanie logistyką w firmie
 • podstawowe procesy logistyczne realizowane w firmie
 • zarządzanie procesami logistycznymi vs zarządzanie funkcjami logistycznymi w firmie
 • kryteria oceny procesów logistycznych w firmie

3. Procesy prognozowania i planowania w logistyce w firmie  (90min)

 • prognoza, plan, harmonogram i projekt w logistyce
 • horyzonty planowania logistycznego – planowanie strategiczne, średniookresowe i krótkoterminowe
 • proces planowania sprzedaży i operacji w firmie
 • planowanie zapotrzebowania materiałowego i potrzeb dystrybucji w firmie
 • relacje pomiędzy prognozą, planem i harmonogramem w logistyce

4. Procesy zarządzania zapasami w firmie (135min)

 • analiza zapasów w firmie ABC/XYZ
 • uzupełnianie zapasów w firmie – przesłanki racjonalnego zarządzania zapasami: kiedy i ile zamówić
 • podstawowe metody uzupełniania zapasów – wyznaczanie wielkości partii dostawy
  • ekonomiczna wielkość zamówienia (EOQ)
  • minimalna wielkość partii (MOQ)
  • metoda „partia na partię” (LFL)
  • metoda stałego cyklu zamawiania (POQ)
  • metoda zamawiania na stały okres (FOQ)
  • metoda dwuskrzynkowa (two-bin system)
 • koszty związane z uzupełnianiem i utrzymywaniem zapasów w firmie
 • dobre praktyki zarządzania zapasami w firmie

5. Procesy magazynowe „door-to-door” w firmie (135min.)

 • podstawowe strefy w systemie magazynowym – podstawowe procesy realizowane w poszczególnych strefach magazynowych
 • spiętrzenia dzienne, miesięczne i roczne przepływów w magazynie – elastyczność systemu magazynowego
 • proces kompletacji  w systemie magazynowym – cele, sposoby realizacji, wady, zalety, koszty i kierunki racjonalizacji procesu
 • mierniki oceny efektywności i skuteczności procesu kompletacji
 • roczne koszty eksploatacyjne systemu magazynowego – składowe kosztu eksploatacyjnego
 • koszt przejścia jednostki ładunkowej przez system magazynowy – praktyczny sposób kalkulacji

6. Procesy w łańcuchach dostaw (90min.)

 • SCOR – Supply Chain Operations Reference model – najpopularniejszy model procesów występujących w łańcuchach dostaw
 • konkurencyjny model procesów występujących w łańcuchach dostaw GSCF – Global Supply Chain Forum
 • integracja procesów w łańcuchach dostaw – od pojedynczej transakcji do aliansu strategicznego
 • czas, jakość, koszty – podstawowe kryteria oceny konkurencyjności firm i łańcuchów dostaw
 • Lean Management – strategia i zasady tworzenia wartości dla klienta vs. eliminacja strat i marnotrawstwa z procesów zarządczych, wykonawczych i wspierających w firmie i łańcuchach dostaw

7. Mierniki zarządzania procesami w firmie i łańcuchach dostaw (90min.)

 • wskaźnik rotacji zapasów – uniwersalny wskaźnik łączący procesy zaopatrzeniowe i sprzedażowe w firmie
 • wskaźnik pokrycia (wystarczalności zapasów) na określony czas
 • C2C – czas cyklu gotówka-gotówka – szybkość zwrotu pieniądza zainwestowanego w zapasy
 • mierniki jakościowe zarządzania zapasami – dostawa doskonała, mierniki oceny pracy menedżera logistyki w firmie

1. Wprowadzenie do zarządzania procesami w firmie i łańcuchach dostaw (90min)

 • wybrane definicje procesów biznesowych – różne punkty widzenia na procesy realizowane w firmie
 • rodzaje procesów realizowanych w firmie – procesy zarządcze, wykonawcze i wspierające
 • cpoziomy realizacji procesów w firmie – strategiczny, taktyczny i operacyjny
 • struktura procesu biznesowego – właściciele procesów i ich charakterystyka
 • zasoby niezbędne dla realizacji procesu biznesowego
 • podstawowe cele zarządzania procesami w firmie

2. Logistyka a procesy logistyczne i ich miejsce w firmie (90min.)

 • różne spojrzenie na rolę logistyki  – podstawowe zadanie logistyki w firmie
 • zarządzanie logistyczne vs zarządzanie logistyką w firmie
 • podstawowe procesy logistyczne realizowane w firmie
 • zarządzanie procesami logistycznymi vs zarządzanie funkcjami logistycznymi w firmie
 • kryteria oceny procesów logistycznych w firmie

3. Procesy prognozowania i planowania w logistyce w firmie  (90min)

 • prognoza, plan, harmonogram i projekt w logistyce
 • horyzonty planowania logistycznego – planowanie strategiczne, średniookresowe i krótkoterminowe
 • proces planowania sprzedaży i operacji w firmie
 • planowanie zapotrzebowania materiałowego i potrzeb dystrybucji w firmie
 • relacje pomiędzy prognozą, planem i harmonogramem w logistyce

4. Procesy zarządzania zapasami w firmie (135min)

 • analiza zapasów w firmie ABC/XYZ
 • uzupełnianie zapasów w firmie – przesłanki racjonalnego zarządzania zapasami: kiedy i ile zamówić
 • podstawowe metody uzupełniania zapasów – wyznaczanie wielkości partii dostawy
  • ekonomiczna wielkość zamówienia (EOQ)
  • minimalna wielkość partii (MOQ)
  • metoda „partia na partię” (LFL)
  • metoda stałego cyklu zamawiania (POQ)
  • metoda zamawiania na stały okres (FOQ)
  • metoda dwuskrzynkowa (two-bin system)
 • koszty związane z uzupełnianiem i utrzymywaniem zapasów w firmie
 • dobre praktyki zarządzania zapasami w firmie

5. Procesy magazynowe „door-to-door” w firmie (135min.)

 • podstawowe strefy w systemie magazynowym – podstawowe procesy realizowane w poszczególnych strefach magazynowych
 • spiętrzenia dzienne, miesięczne i roczne przepływów w magazynie – elastyczność systemu magazynowego
 • proces kompletacji  w systemie magazynowym – cele, sposoby realizacji, wady, zalety, koszty i kierunki racjonalizacji procesu
 • mierniki oceny efektywności i skuteczności procesu kompletacji
 • roczne koszty eksploatacyjne systemu magazynowego – składowe kosztu eksploatacyjnego
 • koszt przejścia jednostki ładunkowej przez system magazynowy – praktyczny sposób kalkulacji

6. Procesy w łańcuchach dostaw (90min.)

 • SCOR – Supply Chain Operations Reference model – najpopularniejszy model procesów występujących w łańcuchach dostaw
 • konkurencyjny model procesów występujących w łańcuchach dostaw GSCF – Global Supply Chain Forum
 • integracja procesów w łańcuchach dostaw – od pojedynczej transakcji do aliansu strategicznego
 • czas, jakość, koszty – podstawowe kryteria oceny konkurencyjności firm i łańcuchów dostaw
 • Lean Management – strategia i zasady tworzenia wartości dla klienta vs. eliminacja strat i marnotrawstwa z procesów zarządczych, wykonawczych i wspierających w firmie i łańcuchach dostaw

7. Mierniki zarządzania procesami w firmie i łańcuchach dostaw (90min.)

 • wskaźnik rotacji zapasów – uniwersalny wskaźnik łączący procesy zaopatrzeniowe i sprzedażowe w firmie
 • wskaźnik pokrycia (wystarczalności zapasów) na określony czas
 • C2C – czas cyklu gotówka-gotówka – szybkość zwrotu pieniądza zainwestowanego w zapasy
 • mierniki jakościowe zarządzania zapasami – dostawa doskonała, mierniki oceny pracy menedżera logistyki w firmie

1. Wprowadzenie do zarządzania procesami w firmie i łańcuchach dostaw (90min)

 • wybrane definicje procesów biznesowych – różne punkty widzenia na procesy realizowane w firmie
 • rodzaje procesów realizowanych w firmie – procesy zarządcze, wykonawcze i wspierające
 • cpoziomy realizacji procesów w firmie – strategiczny, taktyczny i operacyjny
 • struktura procesu biznesowego – właściciele procesów i ich charakterystyka
 • zasoby niezbędne dla realizacji procesu biznesowego
 • podstawowe cele zarządzania procesami w firmie

2. Logistyka a procesy logistyczne i ich miejsce w firmie (90min.)

 • różne spojrzenie na rolę logistyki – podstawowe zadanie logistyki w firmie
 • zarządzanie logistyczne vs zarządzanie logistyką w firmie
 • podstawowe procesy logistyczne realizowane w firmie
 • zarządzanie procesami logistycznymi vs zarządzanie funkcjami logistycznymi w firmie
 • kryteria oceny procesów logistycznych w firmie

3. Procesy prognozowania i planowania w logistyce w firmie (90min)

 • prognoza, plan, harmonogram i projekt w logistyce
 • horyzonty planowania logistycznego – planowanie strategiczne, średniookresowe i krótkoterminowe
 • proces planowania sprzedaży i operacji w firmie
 • planowanie zapotrzebowania materiałowego i potrzeb dystrybucji w firmie
 • relacje pomiędzy prognozą, planem i harmonogramem w logistyce

4. Procesy zarządzania zapasami w firmie (135min)

 • analiza zapasów w firmie ABC/XYZ
 • uzupełnianie zapasów w firmie – przesłanki racjonalnego zarządzania zapasami: kiedy i ile zamówić
 • podstawowe metody uzupełniania zapasów – wyznaczanie wielkości partii dostawy
  • ekonomiczna wielkość zamówienia (EOQ)
  • minimalna wielkość partii (MOQ)
  • metoda „partia na partię” (LFL)
  • metoda stałego cyklu zamawiania (POQ)
  • metoda zamawiania na stały okres (FOQ)
  • metoda dwuskrzynkowa (two-bin system)
 • koszty związane z uzupełnianiem i utrzymywaniem zapasów w firmie
 • dobre praktyki zarządzania zapasami w firmie

5. Procesy magazynowe „door-to-door” w firmie (135min.)

 • podstawowe strefy w systemie magazynowym – podstawowe procesy realizowane w poszczególnych strefach magazynowych
 • spiętrzenia dzienne, miesięczne i roczne przepływów w magazynie – elastyczność systemu magazynowego
 • proces kompletacji w systemie magazynowym – cele, sposoby realizacji, wady, zalety, koszty i kierunki racjonalizacji procesu
 • mierniki oceny efektywności i skuteczności procesu kompletacji
 • roczne koszty eksploatacyjne systemu magazynowego – składowe kosztu eksploatacyjnego
 • koszt przejścia jednostki ładunkowej przez system magazynowy – praktyczny sposób kalkulacji

6. Procesy w łańcuchach dostaw (90min.)

 • SCOR – Supply Chain Operations Reference model – najpopularniejszy model procesów występujących w łańcuchach dostaw
 • konkurencyjny model procesów występujących w łańcuchach dostaw GSCF – Global Supply Chain Forum
 • integracja procesów w łańcuchach dostaw – od pojedynczej transakcji do aliansu strategicznego
 • czas, jakość, koszty – podstawowe kryteria oceny konkurencyjności firm i łańcuchów dostaw
 • Lean Management – strategia i zasady tworzenia wartości dla klienta vs. eliminacja strat i marnotrawstwa z procesów zarządczych, wykonawczych i wspierających w firmie i łańcuchach dostaw

7. Mierniki zarządzania procesami w firmie i łańcuchach dostaw (90min.)

 • wskaźnik rotacji zapasów – uniwersalny wskaźnik łączący procesy zaopatrzeniowe i sprzedażowe w firmie
 • wskaźnik pokrycia (wystarczalności zapasów) na określony czas
 • C2C – czas cyklu gotówka-gotówka – szybkość zwrotu pieniądza zainwestowanego w zapasy
 • mierniki jakościowe zarządzania zapasami – dostawa doskonała, mierniki oceny pracy menedżera logistyki w firmie

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • łańcuch dostaw szkolenie
 • zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie
 • System logistyczny
 • Proces logistyczny schemat
 • Zadania logistyki
 • Proces logistyczny
 • Podział procesów logistycznych

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483tel.: 505 273 500
fax: (22) 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483tel.: 505 273 500
fax: (22) 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483tel.: 505 273 500
fax: (22) 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania produkcji i analizy procesów produkcyjnych zapoznanie się z nowoczesnymi modelami planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją, wykorzystywania modeli planistycznych MRP, MRPII i ERP, zapoznanie się z funkcjonalnościami narzędzi informatycznych klasy ERP i MES, wprowadzenie w nowoczesne metody harmonogramowania, zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania modelu ROP i Ekonomicznej Wielkości Partii Produkcyjnej.
2024-06-13
13 czerwca 2024 - 14 czerwca 2024
2024-06-14
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Jeśli chcesz poznać obowiązki podmiotu uczestniczącego w wymianie towarowej z zagranicą, procedury celne pozwalające na optymalizację czasowo-kosztową w wymianie towarowej z zagranicą i dowiedzieć się jak unikać błędów - zapraszamy na warsztaty IMPORT / EXPORT – AKTUALNY STAN PRAWNY.

2024-06-13
13 czerwca 2024 - 14 czerwca 2024
2024-06-14
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się profesjonalnie obrotem towarowym, kierowaniem i obsługą procesów celnych i logistycznych z wykorzystaniem klasyfikacji taryfowej towarów a także osoby dokonujące zgłoszeń celnych, osoby składające deklaracje INTRASTAT i osoby zaangażowane w dokumentowanie pochodzenia towarów.

2024-06-19
19 czerwca 2024
2024-06-19
Szkolenie online Szkolenie online
2024-09-19
19 września 2024
2024-09-19
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.