Zmiany w zakresie zasad ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie nowego pakietu unijnych rozwiązań legislacyjnych -RODO/GDPR (25.05.2018r.)

Szkolenia: Administracja Publiczna

Ochrona danych osobowych to nie tylko RODO, ABI, IODO. Systematyzujemy wiedzę na temat najnowszych przepisów,  praktyczne rekomendacje. Nasz ekspert  może sprofilować szkolenie do wymagania danego urzędu. Szkolenie z ochrony danych osobowych uwzględnia specyfikę administracji publicznej.

IDEA SZKOLENIA

Podczas szkolenia zapoznamy uczestników z unijnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi aktualną ustawę o ochronie danych osobowych; omówienie pod kątem wprowadzanych zmian oraz wskazanie, jak i kiedy wdrażać nowe obowiązki wynikające z RODO.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!
   

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Od kiedy rozporządzenie stanie się wiążące i jak się do tego przygotować.

  2. Przetwarzanie danych osobowych- co ulegnie zmianie
  • ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, zgoda ( brak obowiązku pozyskiwania zgody na piśmie-przypadki, brak obowiązku pozyskiwania zgody- przypadki), warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych prywatnych,
  • zasady przetwarzania danych osobowych w zależności od ich kategorii
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dzieci,
  • podstawy przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem danych wrażliwych ,
  • wyłączenie przesłanki legalności prawnie usprawiedliwionego celu w odniesieniu do administracji
  • nowe pojęcia wprowadzone rozporządzeniem przy przetwarzaniu danych osobowych: profilowanie, pseudonimizacja, dane biometryczne, identyfikatory sieciowe.

  3. ADO- obowiązki w świetle regulacji RODO:
  • rejestracja i aktualizacja baz danych  przyszłe wymagania:
  • obowiązek zgłaszania uchybień w ochronie danych osobowych w treści nowego Rozporządzenia,
  • obowiązek rejestracji czynności przetwarzania danych osobowych,
  • obowiązek dopełnienia zachowania nowych elementów przewidzianych w RODO dla umów powierzenia i podpowierzenia, zmiana w odpowiedzialności procesora współodpowiedzialność
  • obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w jednostce ( dawnego ABI),
  • obowiązek konsultowania przetwarzania danych osobowych z GIODO, w tym w kontekście zwrócenie uwagi na konieczność weryfikacji zapisów w ustawach branżowych,  związanych z ochroną danych osobowych i dostosowania ich do RODO
  • obowiązek oceny skutków w zakresie ochrony danych osobowych
  • obowiązek uwzględnienia ochrony danych osobowych fazie projektowania
  • zmiana w konstrukcji obowiązków informacyjnych - rozbudowane obowiązki informacyjne (konieczność w tym zakresie ze strony kierownictwa ich weryfikacji) .

  4. Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych w świetle regulacji RODO:
  • wyznaczenie- kiedy jest obowiązkowe
  • status, podstawa współpracy, zadania, obowiązki i uprawnienia.

  5. Uprawnienia właścicieli danych osobowych:
  • prawo to tzw. " śmierci internetowej",
  • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego usługodawcy,
  • prawo do niepodlegania profilowaniu,
  • zasada przejrzystości przy przetwarzaniu danych osobowych.

  6. Ułatwienia dla ADO związane z RODO:
  • brak obowiązku uzyskiwania zgody na piśmie
  • brak rejestracji zbiorów danych
  • uprawnienie do współadministrowania zbiorami danych,brak szczegółowych rozwiązań technicznych wymaganych od systemów teleinformatycznych

  7. Bezpieczeństwo danych i analiza ryzyka- ćwiczenia z zakresu podstaw przygotowania nowej dokumentacji odo.
  • analiza ryzyka, wyjaśnienie pojęć (zasób, wpływ, zagrożenie, incydent, prawdopodobieństwo, zdarzenia pewne)
  • Minimalny zestaw dokumentacji wymagany w celu utrzymania systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych

  8. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę,
  • Przekazywanie danych do państw trzecich: zasady przekazywania danych.
  • Kodeksy postępowania i certyfikacja: rola funkcjonowania kodeksów postępowań, określenie procedur certyfikacji podmiotów dokonujących operacji przetwarzania przez podmioty certyfikujące, które uzyskały uprzednio akredytację w trybie art. 43 rozporządzenia.


  9. Organ nadzorczy- GIODO i jego nowa rola, uprawnienia

  VOUCHER SZKOLENIOWY
  NA 2019 R.

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Justyna Baryła-Rychert

  Project Manager
  tel. +48 (22) 266 08 47
  fax: (22) 266 08 51

  j.baryla@projektgamma.pl
  Justyna Baryła-Rychert

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.