Gamma sp. j.

Pewność siebie i skuteczność w realizacji zadań

Korzyści ze szkolenia

Rozwiń

Korzyści dla organizacji

 • zwiększenie efektywności realizacji zadań przez pracowników ZUS biorących udział
 • w szkoleniu;
 • wybieranie przez pracowników ZUS biorących udział w szkoleniu postaw nastawionych na rozwiązanie, a nie na problem;
 • zwiększenie poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników;
 • wzrost efektywności i gotowości do podejmowania się ambitnych wyzwań oraz szukania rozwiązań sytuacji trudnych w obsłudze Klienta;
 • budowanie kultury ciągłego doskonalenia się.

Korzyści dla pracownika

 • umiejętność wykorzystania w praktyce narzędzi i metod wzmacniających odporność psychiczną i skuteczność realizacji zadań;
 • nauczenie się sposobów wykorzystania reakcji stresowych jako zasobu i siły do działania i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w obsłudze Klienta;
 • uświadomienie sobie znaczenia empatii, dojrzałości emocjonalnej i pozytywnego nastawienia w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi w obsłudze Klienta;
 • częstsze podejmowanie wyzwań i wiara we własne siły;
 • nauczenie się jak budować pozytywne nastawienie do pracy oraz zwiększać swoje zaangażowanie i automotywację;
 • uświadomienie sobie swoich mocnych stron i obszarów wymagających rozwoju
 • w zakresie budowania odporności psychicznej i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w obsłudze Klienta.

Korzyści wspólne

 • efektywna komunikacja i budowanie dobrych relacji z Klientami;
 • poprawa jakości pracy pracowników ZUS biorących udział w szkoleniu;
 • większa skuteczność w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Idea szkolenia

Rozwiń
CELEM SZKOLENIA jest zwiększenie efektywności zawodowej poprzez rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w obsłudze Klienta, zwiększenia skuteczności realizacji zadań i wzmacniania odporności psychicznej. Odporność psychiczna jest cechą elastyczną i dzięki temu możemy ją wzmacniać i rozwijać.

Badania pokazują, że osoby odporne psychicznie częściej i efektywniej realizują założone cele, osiągają sukcesy w życiu osobistym i zawodowym, szybciej wracają do równowagi po porażce, co przekłada się m.in. na zwiększenie poziomu odczuwania przez nich szczęścia, satysfakcji i zadowolenia.

Program szkolenia

Rozwiń
„Jak stresować się lepiej?” – przełom w myśleniu o stresie i jego wpływie na pewność siebie oraz skuteczność w realizacji zadań:
 • Czym stresują się ludzie i jaki to ma wpływ na ich pewność siebie i skuteczność
 • w realizacji zadań?;
 • Moje nastawienie do stresu – autodiagnoza;
 • Wyniki najnowszych badań naukowych na temat stresu – zmiana podejścia;
 • „Siła stresu” – jak przekuwać napięcie w energię do działania;
 • Wykorzystanie siły 5 reakcji stresowych w budowaniu pewności siebie i zwiększeniu skuteczności realizacji zadań.


 „Wielka siła radzenia sobie z trudnościami” - czym jest odporność psychiczna?
 • Wyniki najnowszych badań i rozwianie mitów na temat odporności psychicznej – cecha stała czy elastyczna?;
 • Mity na temat wrażliwości i wstydu (koncepcja Brene Brown) – budowanie „wielkiej odwagi”, pewności siebie i znaczenie empatii w budowaniu odporności psychicznej;
 • Model „4c” i jego znaczenie we wzmacnianiu odporności psychicznej i zwiększaniu skuteczności w realizacji zadań;
 • Zaangażowanie, poczucie wpływu, pewność siebie oraz otwartość na wyzwania
 • i zmiany – po czym poznajemy osoby odporne psychicznie?;
 • „Projekt dobre życie” - psychologia pozytywna – skuteczność i efektywność pozytywnych interwencji we wzmacnianiu odporności psychicznej i budowaniu skuteczności w realizacji zadań związanych z obsługą Klientów.

Metody i narzędzia wzmacniające odporność psychiczną i skuteczność w realizacji zadań
– ZAANGAŻOWANIE:
 • Wartości i ich znaczenie w radzeniu sobie w sytuacjach potencjalnie trudnych;
 • „Dawcy dwuinteresowni” – koncepcja Adama Granta;
 • Wyznaczanie celów w budowaniu efektywności osobistej i podejmowaniu ambitnych zadań;
 • Czynniki wpływające na poziom motywacji wewnętrznej – sposoby wzmacniania automotywacji do działania i budowania pozytywnego nastawienia do pracy;
 • Daniel Pink – Kompletnie nowe spojrzenie na motywację i zaangażowanie w pracę;
 • Koncepcja motywacyjnego DNA i jej wykorzystanie w budowaniu zaangażowania i pozytywnego nastawienia do pracy i obsługi Klienta.

Metody i narzędzia wzmacniające odporność psychiczną i skuteczność w realizacji zadań
– POCZUCIE KONTROLI:
 • Czym jest inteligencja emocjonalna i jak z niej korzystać na co dzień w pracy oraz
 • w bieżącej obsłudze Klienta?
 • „Emocje ujawnione” – koncepcja Paula Ekmana;
 • Sposoby wywoływania emocji – generator pozytywnych emocji;
 • Życie emocjonalne mózgu i sześć wymiarów stylów emocjonalnych Richarda Davidsona;
 • Dojrzałość emocjonalna = AMBIWALENCJA - pakiet podstawowych emocji i strategie radzenia sobie;
 • „EMO SAPIENS” – przyjaźń emocji i rozumu;
 • Życie z doskonałością w tle – perfekcjonizm i prokrastynacja a skuteczność w realizacji zadań.

Metody i narzędzia wzmacniające odporność psychiczną i skuteczność w realizacji zadań
– PEWNOŚĆ SIEBIE:
 • Jak budować pewność siebie i zdrowe poczucie własnej wartości – 6 filarów Nathaniela Brandena;
 • Samoocena – moje mocne strony i obszary wymagające rozwoju;
 • Diagnoza poczucia własnej wartości oraz poznanie elementów mających wpływ na budowanie harmonijnego i zdrowego poczucia własnej wartości;
 • Moja mapa zachowań asertywnych wobec siebie i innych  – mocne strony
 • i obszary wymagające rozwoju;
 • Wpływ blokujących przekonań na eskalację emocji i reakcji stresowych w codziennej pracy i obsłudze Klienta – tworzenie zdrowych przekonań w oparciu o RTZ (okiem kamery) i arkusz racjonalnej samoanalizy;
 • Błędy w myśleniu i metody radzenia sobie z negatywnymi przekonaniami;
 • Coachingowe metody radzenia sobie z negatywnymi przekonaniami na temat podejmowanych przez siebie decyzji i działań;
 • „Jak nie złapać trującej przynęty” – trójkąt dramatyczny Karpmana a budowanie pewności siebie.

Metody i narzędzia wzmacniające odporność psychiczną i skuteczność w realizacji zadań
– WYZWANIE:
 • Otwartość na zmiany – autodiagnoza (test);
 • Etapy wdrażania zmian w pracy i we współpracy z innymi;
 • Jak ograć nawyki i wprowadzić skuteczne i efektywne zmiany mające wpływ na zwiększenie skuteczności w realizacji zadań;
 • Czarna piątka porażki – co obniża skuteczność realizacji zadań.

PODSUMOWANIE:
 • Mind Body Bridging (MBB), wizualizacja, trening autogenny Schulza, ćwiczenia oddechowe – metody zarządzania sytuacją stresogenną, radzenia sobie z napięciem, zwiększania własnej efektywności i skuteczności realizacji zadań poprzez pracę z ciałem i umysłem;
 • KOŁO ZMIANY – co chcę utrzymać, stworzyć, wyeliminować i zaakceptować - mój indywidualny plan działania – action plan.

Trenerzy

Rozwiń

Case studies

Rozwiń

Szkolenie było dedykowane dla grupy specjalistów, menedżerów oraz przedstawicieli działu sprzedaży. Pracownicy firmy zostali dedykowani na szkolenie w oparciu o analizę luk kompetencyjnych oraz rekomendację przełożonych. Przed szkoleniem został postawiony ogólny cel poprawy efektywności prezentacji. W związku z tym szkolenie zawierało moduł mierzący efektywność na poziomie emocjonalnym, informacyjnym i motywacyjnym. Każdy z uczestników otrzymał informację zwrotną dla każdego z trzech obszarów oraz wskazówki rozwojowe. Dalszy przebieg szkolenia uwzględniał potrzeby indywidualne uczestników. Wszyscy mieli możliwość wielokrotnego przećwiczenia technik i narzędzi prezentacyjnych i autoprezentacyjnych. W rezultacie poza wzrostem kompetencji w tych obszarach nastąpił również wzrost pewność pewności siebie osób szkolonych.

 


Uczestnikami intensywnego treningu z obszaru prowadzenia trudnych spotkań i prezentacji biznesowych byli eksperci z pionu strategii. Treści i formuła treningu zostały przygotowane w oparciu o wywiady behawioralne z przełożonym i uczestnikami. Przed szkoleniem zostały postawione trzy najważniejsze cele: rozwój umiejętności przekazywania kluczowych i ważnych z perspektywy odbiorcy informacji (struktura i treść prezentacji), moderacji pracy grupy oraz umiejętności działania w trudnych sytuacjach na spotkaniu (np.: w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowych). W związku z tym każdy z uczestników na początku treningu miał możliwość poprowadzenia krótkiego spotkania z przygotowaną wcześniej prezentacją biznesową i otrzymania feedbacku od trenera. Następnie grupowo i indywidualnie trener pracował z uczestnikami nad rozwinięciem tych umiejętności, które pozwolą im jak najszybciej osiągnąć zamierzone cele. Ponadto każdy uczestnik opracował na zajęciach indywidualny action plan mający na celu wdrożenie nabytych umiejętności w codziennej pracy. Wdrożenie wszystkich action planów nadzorowane było przez przełożonego. W rezultacie wzrosła pewność siebie uczestników, umiejętność prezentowania oraz radzenia sobie nawet w bardzo trudnych sytuacjach biznesowych.
 

Szkolenie dla specjalistów związanych z realizacją programów unijnych MKiDN dotyczyło obszaru wystąpień publicznych i tworzenia prezentacji Power Point. Uczestnicy mieli możliwość przejścia przez cały proces zaplanowania, stworzenia prezentacji i realizacji wystąpienia publicznego. Głównym celem szkolenia było nabycie przez grupę umiejętności tworzenia przejrzystych i przedstawiających kluczowe informacje w efektywny sposób prezentacji oraz umiejętności prowadzenia utrzymującego uwagę odbiorców wystąpienia. W związku z tym każdy z uczestników na początku treningu miał możliwość poprowadzenia krótkiej prezentacji dot. niezobowiązującego tematu i otrzymania informacji zwrotnej od trenera i grupy. Następnie uczestnicy przeszli serię ćwiczeń przeplatanych wykładami merytorycznymi z obszaru planowania wystąpienia, zarządzania stresem, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, radzenia sobie z trudnymi uczestnikami, a przede wszystkim wykorzystania większości opcji programu Power Point. Efektem szkolenia były stworzone w trakcie zajęć i przedstawione na forum prezentacje. Zweryfikowano, że odbiorcy zapamiętali 98% informacji zawartych w prezentacjach i ocenili wystąpienia jako interesujące i skupiające uwagę.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

O_asmet_bre-bank_4f_lionbridge_impel_dalkia.jpg|O_atlantic-fund-services_dct-gdansk_hbo_amerigas_pge_wydawnictwo-wiedza-i-praktyka.jpg|O_roche_energia.jpg|O_tvn_rossman_edc_windcor-nixdorf_pandora_tom-tom.jpg
1583pewnosc_siebie_i_skutecznosc_w_realizacji_zadan.jpg
Fakt
1
Przeprowadziliśmy ponad 2600 dni szkoleniowych z obszaru efektywności osobistej.
Fakt
2
Na naszych szkoleniach rozwijamy kompetencje przydatne w życiu zawodowym i prywatnym (life-work balanced).
Fakt
3
Nasi trenerzy łączą dbanie o dobrą atmosferę warsztatów z orientacją na rezultaty. Jest bezpiecznie i efektywnie.
Badania
4/10 pracowników w firmach powyżej 250 pracowników ma realną potrzebę szkolenia z obszaru rozwoju osobistego (badania PARP).
Formaty szkoleniowe:

Konsultacje szkoleniowe: 1-3 os.

Trening kompetencji: 4–12 os.

Format wykładowo-szkoleniowy: 8-25 os.

Essence learning: 12–60 os.

Szkolenie otwarte: od 1 os.
Pomożemy wybrać optymalny format szkoleniowy. Zapraszamy do kontaktu.

KONSULTANT SZKOLENIA

Dawid Didiuk
Dyrektor działu sprzedaży
tel.: +48 (22) 112 08 82 biuro@projektgamma.pl
Zostaw swój nr. telefonu. Skontaktujemy się szybko.

Poprzednie szkolenie
Obecne szkolenie
Pewność siebie i skuteczność w realizacji zadań

Szkolenia zamknięte: Efektywność osobista

...
Innowacyjność i kreatywność

Innowacyjność i kreatywność rozumiana jako gotowość do dostrzegania nowych zagadnień jako szans, przeformułowania niespodziewanych problemów w sukcesy, gotowość do akceptowania i wdrażania zmian. Wyzwania życia codziennego wymagają ciągłego poszukiwania i dostosowywania rozwiązań. Uczestnicy szkolenia poznają techniki kreatywnego myślenia i przełamywania schematów oraz metody wdrażania innowacyjności.

...
Efektywne ząrzadzanie sobą w czasie

Uwolnij umysł - szkolenie z zarządzania czasem pozwoli na przemyślane zaplanowanie i efektywną realizację zadań. To coś więcej niż codzienna  organizacja. Najlepsze rozwiązanie to efektywne działanie. Zadbaj o swój komfort i organizację pracy dzięki wypracowaniu najlepszych metod zarządzania sobą w czasie.

...
Zarządzanie stresem i techniki relaksacyjne

Szkolenie uczy jak obniżać stres kiedy sytuacja tego wymaga oraz jak mobilizować się uzyskując stres optymalny. Dzięki szkoleniu uczestnicy nauczą się stosować techniki na „tu i teraz” jak i działające długofalowo. Celem szkolenia jest przećwiczenie technik antystresowych – na poziomie emocjonalnym, poznawczym i bodywork.

...
Profesjonalny sekretariat

Profesjonalnie prowadzony sekretariat to jeden z kluczowych elementów prawidłowego funkcjonowania firmy. Nabiera to szczególnego znaczenia, gdyż utrata klienta spowodowana złą organizacją biura/sekretariatu może być szczególnie dotkliwa. Proponowane szkolenie rozwija szereg umiejętności u asystentem/sekretarek, które zagwarantuję profesjonalne zarządzanie biurem.

...
Techniki prezentacji i autoprezentacji powered by Chunking

Szkolenie rozwinie umiejętności w zakresie dopasowania treści merytorycznych, opanowania tremy, dostosowania ubioru i zachowania odpowiednio do miejsca. Ponad to Uczestnicy szkolenia poznają narzędzia i metody, które pomogą nabierać pewności siebie, interesująco i przekonująco prezentować, wzbudzać uwagę słuchaczy oraz dowiedzą się jak radzić sobie z nieprzewidzianymi i trudnymi reakcjami podczas prezentacji.

...
Asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Szkolenie pozwoli  wypracować własne asertywne sposoby zachowania się w trudnych sytuacjach. Poznasz również mechanizmy powstawania konfliktów oraz dowiesz się, jak je rozwiązywać by budować pozytywne relacje w życiu zawodowym i prywatnym. Postaw na człowieka, konflikt nie musi być destrukcyjny, konflikt może być twórczy.

...
Efektywność osobista w oparciu o model R. Diltsa

Szkolenie pozwoli uczestnikom rozpoznać osobiste bariery obniżające efektywność. Każdy z uczestników będzie miał na szkoleniu przestrzeń, aby bariery zniwelować i wypracowań nowe przekonania proefektywnościowe.

...
Umiejętności komunikacji interpersonalnej w pracy

Komunikacja to fundament wszystkich kompetencji. Doskonalenie tych umiejętności podnosi skuteczność menedżerską, sprzedażową czy w kontaktach ze współpracownikami. Szkolenie daje zestaw technik oraz motywację do stosowania ich w praktyce.

...
Zarządzanie własnymi przekonaniami – sztuka automotywacji

Co pozwala menedżerom czy handlowcom, pomimo trudności i niepowodzeń zachować energię i inicjatywę konieczną do kolejnych prób, kontaktów z klientem? Okazuje się, że decydująca nie jest ilość przeciwności, odmów czy porażek, ale to jak osoba myśli o swoich problemach czy porażkach. Udział w szkoleniu pozwoli na wzrost automotywacji do realizacji długofalowych celów oraz na lepsze radzenie sobie z wyzwaniami.

...
Sztuka savoir vivre

Celem szkolenia jest przedstawienie oraz przepracowanie kluczowych zasad savoir vivre przy jednoczesnym uwzględnieniu etykiety towarzyskiej jak i biznesowej. Profesjonalny wizerunek to przede wszystkim znajomość i umiejętne wykorzystywanie zasad savoir vivre. Szkolenie obejmuje normy obowiązujące w etykiecie towarzyskiej oraz biznesowej, co stanowi unikalne rozwiązanie na współczesnym rynku szkoleniowym.

...
Pewność siebie i skuteczność w realizacji zadań

Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności zawodowej poprzez rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w obsłudze Klienta, zwiększenia skuteczności realizacji zadań i wzmacniania odporności psychicznej. Odporność psychiczna jest cechą elastyczną  i dzięki temu możemy ją wzmacniać i rozwijać.

Dlaczego Gamma

Misja naszej firmy to „bierzemy odpowiedzialność za rezultaty” . Według nas szkolenia handlowe są inwestycją w rozwój firmy, i jak każda inwestycja, powinna prowadzić do jasno określonych rezultatów biznesowych. Projekty, w których określamy, mierzymy i realizujemy cele biznesowe postawione przed projektem szkoleniowym dają nam i Klientom największą satysfakcję. Proponujemy realizację szkoleń poprzez zaspokojenie potrzeb trzech grup odbiorców projektu szkoleniowego: działu HR, uczestników oraz ich przełożonych. Projektując szkolenia ze sprzedaży uwzględniamy perspektywę biznesową.

Raport HR 2018 Zarządzanie multigeneracyjne „Millenialsi kontra organizacje”3525
Raport HR 2018 Zarządzanie mu ...

Rynek pracy staje się rynkiem pracownika, rotacja pracowników stale rośnie. Stare ...

Edutainment rozwoju kompetencji i integracji3541
Edutainment rozwoju kompetencj ...

Usiądźmy wygodnie w fotelu, popatrzmy w niebo za oknem i zobaczmy dział HR za ...

Profil motywacyjny Reissa3569
Profil motywacyjny Reissa ...

Profil motywacyjny RMP opracowany został w 1998 roku przez Stevena Reissa i jego ...

...

Dariusz Wiśniewski

Zastępca dyrektora Centrum rozwoju zawodowego MSZ
...
Projekty szkoleniowe Gammy zawierają moduły mierzące efektywność szkolenia. Pozwalają ocenić firmę szkoleniową oraz rozwój poszczególnych uczestników.
...
...

Katarzyna Krzemińska

HR Manager, Syngenta
...
Wreszcie trenerzy, którzy sami potrafią sprzedawać.
...
...

Bartosz Łuczak

Dział szkoleń, Decathlon
...
Ich siłą są trenerzy – mają doświadczenie, wiedzę, umiejętności. Widać, że lubią to, co robią i że są w tym bardzo dobrzy.
...
...

Iwona Matysiak

Dyrektor ds. badań i analiz, Radio Eska
...
Ich szkolenia menadżerskie były bodźcem do wprowadzenia nowych narzędzi zarządczych
...
...

Łukasz Kawęcki

Dyrektor biura reklamy, Wydawnictwo Murator
...
Potrafią rozwiązywać problemy na bieżąco. Nie pozostawiają żadnych kwestii niewyjaśnionych.
...
...

Elżbieta Wolniak

Unit Manager, ING Nationale Nederlanden
...
Ich szkolenia są spektakularne – zarówno pod względem proponowanych narzędzi, jak i atmosfery.
...
...

Joanna Dutkowska

Dział personalny, Infosys BPO
...
Gammę cenimy za innowacyjność – ich autorskie ćwiczenia i symulacje potrafią zaangażować nawet bardzo wymagających pracowników.
...
...

Katarzyna Koltarska

Dyrektor personalny Samsung Electronics
...
Gamma to znakomici trenerzy, autorskie know-how oraz duży nacisk na efektywność proponowanych rozwiązań.
...
...

Beata Olszewska

Dział personalny, Polska Grupa Farmaceutyczna
...
Ankiet i testy szkoleniowe mówią jedno – pracownicy nie tylko zyskują wiedzę i nowe techniki, ale także świetnie się bawią – dla nas to cenna wartość.
...
...

Marek Noster

Dyrektor ds. szkoleń i rozwoju, Alior Bank
...
Mocnym punktem Gammy są na pewno trenerzy – przygotowani, mający świetny kontakt z grupą oraz posiadający bogate doświadczenie biznesowe.
...
...

Łukasz Sowiński

Kierownik Działy Szkoleń, Real
...
Doświadczenie, elastyczność i zrozumienie dla procesów, które przebiegają w naszej organizacji, to powody dla których warto korzystać ze szkoleń Gammy.
...

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o twoich potrzebach
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550, biuro@projektgamma.pl
*wymagane
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone