Trzeba być uczciwym i nie podawać swego braku odwagi za pokorę

Etyka i przeciwdziałanie korupcji

Szkolenia: Administracja Publiczna
Proponowane szkolenie obejmuje główne zasady i wartości etyki urzędniczej oraz uświadamia znaczenie etyki w budowaniu pozytywnego wizerunku urzędu.

IDEA SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje główne zasady i wartości etyki urzędniczej oraz uświadamia znaczenie etyki w budowaniu pozytywnego wizerunku urzędu. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę na temat radzenia sobie w sytuacjach wywołujących wątpliwości etyczne oraz nauczą się, jak unikać zachowań mogących rodzić podejrzenia o nieetyczne postepowanie. Omówione zostaną również przyczyny i konsekwencje działań wbrew etyce w urzędzie, w ramach których uczestnicy szkolenia zapoznają się z projektem zarządzenia Prezesa Rady  Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad
70 tys. handlowców.
2
Średni wzrost sprzedaży / parametrów sprzedaży naszych szkoleń wynosi 12%.
3
Trenerzy Gammy są skuteczni łącząc bogate doświadczenie na stanowiskach sprzedażowych z wysokimi umiejętnościami trenerskimi.
tylko 30% handlowców sprzedaje w sposób świadomy dobierając najbardziej efektywne metody do sytuacji i klienta* (Forbes 2017). 70% sprzedaje nieświadomie i nieefektywnie

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Uregulowania prawne z zakresu etyki służby publicznej w Polsce
 • Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Europejski Kodeks Dobrej Administracji z dnia 6 września 2001 r.
 • Regulacje prawne w sprawie etyki w życiu publicznym

2. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • podział zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział na zasady tradycyjne i wynikające z nowoczesnego modelu administracji publicznej)
 • zasady etyki korpusu służby cywilnej
  • zasada godnego zachowania 
  • zasada służby publicznej 
  • zasada lojalności 
  • zasada neutralności politycznej 
  • zasada bezstronności 
  • zasada rzetelności

3. Wybrane zasady Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji z dnia 6 września 2001 r.
 • praworządność
 • niedyskryminowanie
 • niezależność
 • obiektywizm
 • zakaz nadużywania uprawnień
 • uczciwość
 • uprzejmość
 • ochrona danych osobowych

4. Normy i wartości etyczne
 • omówienie roli wartości etycznych w funkcjonowaniu urzędu – dyskusja
 • relacja przełożony i pracownicy w odniesieniu do zasad i zasad etyki korpusu służby cywilnej

5. Naruszenie norm etycznych w służbie publicznej
 • korupcja
 • klientyzm
 • nepotyzm
 • patologiczna partyjność

6. Dylematy etyczne członków służby cywilnej
 • rodzaje dylematów etycznych
 • konflikt interesów
 • konflikt lojalności

7. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej
 • przepisy i procedury prawne
 • odpowiedzialność za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej, w tym za naruszenie zasad etyki korpusu służy cywilnej i zasad służby cywilnej

8. Podsumowanie i wnioski końcowe
 
Cena szkolenia:
Miejsce szkolenia:

Termin szkolenia:

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Zniwelowanie możliwych nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędu
 • Przejrzyste działanie urzędu
 • Wzrost satysfakcji klientów z usług urzędu dzięki uczciwej pracy i jasnym zasadom
 • Funkcjonowanie w sposób uczciwy, jasny i przyjazny dla lokalnej społeczności

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Znajomość standardów postępowania oraz dobrych praktyk
 • Uwrażliwienie na normy moralne, które następnie każdy pracownik przekłada na sposób codziennej pracy
 • Umiejętność identyfikowania zagrożeń korupcyjnych, radzenia sobie w sytuacjach mogacych wywoływać wątpliwości etyczne, umiejętność niedopuszczania do sytuacji mogących rodzić podejrzenia o nieetyczne postępowanie, zdolność odpowiedniego zachowania się, reagowania w sytuacjach trudnych
 • Zmniejszenie poziomu stresu na wypadek pojawienia się zagrożenia sytuacją nieetyczną

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Większa świadomość pracowników znaczenia etyki w budowaniu pozytywnego wizerunku urzędu

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Paulina Riss

Specjalista ds. szkoleń
tel.: +48 (22) 266 08 52 p.riss@projektgamma.pl
Paulina Riss

Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Przypomnij mi:
Preferuję kotakt:

WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.