E-PR i social media w nowoczesnej administracji publicznej

Admin - Szkolenia z kompetencji miękkich onlineotwartezamkniete
Social Media to powrót do agory. Nie chodzi jedynie o występ, ale o dyskusję po nim
Wizerunek urzędu, PR urzędu w social media – to są wyzwania dla wszystkich urzędów. Wszystkie urzędy świadczą usługi dla ludności w sposób bezpośredni bądź pośredni. Od ich wizerunku zależy nastawienie potencjalnych klientów. Szkolenie budowanie wizerunku urzędu – zapraszamy!

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Omówione zostaną między innymi działania PR wewnętrznego i zewnętrznego, zasady profesjonalnej autoprezentacji pracownika urzędu oraz znaczenie dobrej komunikacji wewnętrznej, medialnej oraz z klientami urzędu. Głównymi adresatami szkolenia są osoby zajmujące stanowiska kierownicze, reprezentujące instytucję w mediach. Celem szkolenia jest ponadto uzyskanie umiejętności oraz praktycznych narzędzi skutecznej promocji oraz kreowania i ochrona nowoczesnego, dobrego wizerunku w przestrzeni publicznej za pośrednictwem Internetu i innych nowoczesnych metod komunikacji, modernizacja polityki komunikacji w administracji, przyjazny wizerunek urzędu on-line i off-line.

Omówione zostaną między innymi działania PR wewnętrznego i zewnętrznego, zasady profesjonalnej autoprezentacji pracownika urzędu oraz znaczenie dobrej komunikacji wewnętrznej, medialnej oraz z klientami urzędu. Głównymi adresatami szkolenia są osoby zajmujące stanowiska kierownicze, reprezentujące instytucję w mediach. Celem szkolenia jest ponadto uzyskanie umiejętności oraz praktycznych narzędzi skutecznej promocji oraz kreowania i ochrona nowoczesnego, dobrego wizerunku w przestrzeni publicznej za pośrednictwem Internetu i innych nowoczesnych metod komunikacji, modernizacja polityki komunikacji w administracji, przyjazny wizerunek urzędu on-line i off-line.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

DZIEŃ 1

1.Czym jest wizerunek urzędu

 • Tożsamość organizacji
 • Tożsamość organizacji a wizerunek
 • Obszary wizerunku organizacji
 • Misja i wizja urzędu w procesie kształtowania wizerunku
 • Dobry wizerunek urzędu – czyli?
 • Jak wykorzystać media społecznościowe do budowania wizerunku urzędu i dlaczego to takie ważne?

2.Promocja i rozwój urzędu – jak na bazie obowiązującej strategii dostosować działania do współczesnych trendów?

 • Skuteczne narzędzia promocji i informacji – media społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram)
 • Nowoczesne środki dystrybucji informacji i promocji urzędu przy wykorzystaniu serwisu youtube

3.Internet i media społecznościowe w ręku urzędnika

 • Zasady komunikacji w Internecie, w tym w mediach społecznościowych, język stosowany w Internecie a język urzędniczy – różnice między oficjalnym językiem urzędowym a językiem używanym w sieci
 • Zasady pisania do publikowania w sieci – tworzenie wyrazistych, lekkich i atrakcyjnych tekstów do Internetu
 • Wyrazy bliskoznaczne i synonimy dla języka projektów – lista najczęstszych zwrotów (np. beneficjent, alokacja) i ich odpowiedniki w mowie potocznej
 • Praktyczne wskazówki dotyczące podnoszenia atrakcyjności tekstu dla odbiorcy i robotów Google
 • Zasady ochrony wizerunku w mediach społecznościowych z zachowaniem zasad ochrony życia prywatnego
 • Praktyczne wskazówki samodzielnego korzystania z mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram)
 • Pułapki pisania tekstów do Internetu i ich publikacji, triki, sposoby samodzielnej weryfikacji i narzędzia wspomagające – prezentacja darmowych narzędzi ułatwiających pisanie (m. in. słownik synonimów, narzędzia antyplagiatowe itd.)

4.Skuteczna polityka promocyjna, jako uzupełnienie dokumentu strategii promocji

 • jak stworzyć skuteczną i aktualną politykę promocyjną oraz monitorować jej realizację?
 • rola mediów społecznościowych w aktywnych działaniach promocyjnych
 • aktualizacja zakresów czynności pracowników
 • dobre praktyki realizacji strategicznych działań polityki promocyjnej

5.Skuteczna polityka informacyjna, jako uzupełnienie dokumentu strategii promocji oraz polityki jakości

 • jak stworzyć skuteczną i aktualną politykę informacyjną oraz monitorować jej realizację?
 • rola mediów społecznościowych w aktywnych działaniach informacyjnych
 • aktualizacja zakresów czynności pracowników
 • dobre praktyki realizacji strategicznych działań polityki informacyjnej

6.Prezentacja i autoprezentacja pracownika urzędu

 • Praktyczny warsztat technik prezentacji i autoprezentacji
 • Savoir-vivre w kontakcie z klientem wewnętrznym i zewnętrznym urzędu, dziennikarzami
 • Mapowanie i klasyfikacja linii redakcyjnych oraz dobieranie treści komunikatów prasowych
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem kamery. Analiza sytuacyjna (tylko za zgodą Zamawiającego i uczestników szkolenia)

DZIEŃ 2

1.Ramy prawne polityki informacyjnej i promocyjnej realizowanej przez urząd  oraz prawna ochrona wizerunku

 • Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe
 • Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (oraz ustawy powiązane: o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o zawodach pielęgniarki i położnej, o państwowym ratownictwie medycznym, karta nauczyciela, o narodowym spisie powszechnym, o samorządzie gminnym, o ochronie osób i mienia)
 • Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
 • Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 • Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego

2.Przewagi konkurencyjne urzędu na tle innych urzędów

 • Jak i co komunikować, by być jeszcze lepszym?
 • Sposoby praktycznego wykorzystania social mediów, a zwłaszcza Facebooka – czyli jak prowadzić profesjonalny fanpage na Facebooku?

3.Marka urzędu i marka osobista

 • jak stworzyć markę urzędu i korelującą z nią markę osobistą?
 • przykłady korelacji marki urzędu i marki osobistej
 • marketing miejsca, city placement etc.

4.Kryzys i zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej

 • Wdrażania standardów komunikacji wewnętrznej
 • Scenariusze występowania sytuacji kryzysowej
 • Diagnoza sytuacji kryzysowej
 • Sztuka prowadzenia sporów (erystyka) w praktycznym warsztacie metod i technik.
 • Perswazja i skuteczne argumentowanie
 • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

5.Przykłady dobrych i złych praktyk

 • Przykłady dobrze i źle prowadzonych działań PR-owych w urzędach
 • Przykłady dobrze i źle zrealizowanych kampanii internetowych

DZIEŃ 1

1.Czym jest wizerunek urzędu

 • Tożsamość organizacji
 • Tożsamość organizacji a wizerunek
 • Obszary wizerunku organizacji
 • Misja i wizja urzędu w procesie kształtowania wizerunku
 • Dobry wizerunek urzędu – czyli?
 • Jak wykorzystać media społecznościowe do budowania wizerunku urzędu i dlaczego to takie ważne?

2.Promocja i rozwój urzędu – jak na bazie obowiązującej strategii dostosować działania do współczesnych trendów?

 • Skuteczne narzędzia promocji i informacji – media społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram)
 • Nowoczesne środki dystrybucji informacji i promocji urzędu przy wykorzystaniu serwisu youtube

3.Internet i media społecznościowe w ręku urzędnika

 • Zasady komunikacji w Internecie, w tym w mediach społecznościowych, język stosowany w Internecie a język urzędniczy – różnice między oficjalnym językiem urzędowym a językiem używanym w sieci
 • Zasady pisania do publikowania w sieci – tworzenie wyrazistych, lekkich i atrakcyjnych tekstów do Internetu
 • Wyrazy bliskoznaczne i synonimy dla języka projektów – lista najczęstszych zwrotów (np. beneficjent, alokacja) i ich odpowiedniki w mowie potocznej
 • Praktyczne wskazówki dotyczące podnoszenia atrakcyjności tekstu dla odbiorcy i robotów Google
 • Zasady ochrony wizerunku w mediach społecznościowych z zachowaniem zasad ochrony życia prywatnego
 • Praktyczne wskazówki samodzielnego korzystania z mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram)
 • Pułapki pisania tekstów do Internetu i ich publikacji, triki, sposoby samodzielnej weryfikacji i narzędzia wspomagające – prezentacja darmowych narzędzi ułatwiających pisanie (m. in. słownik synonimów, narzędzia antyplagiatowe itd.)

4.Skuteczna polityka promocyjna, jako uzupełnienie dokumentu strategii promocji

 • jak stworzyć skuteczną i aktualną politykę promocyjną oraz monitorować jej realizację?
 • rola mediów społecznościowych w aktywnych działaniach promocyjnych
 • aktualizacja zakresów czynności pracowników
 • dobre praktyki realizacji strategicznych działań polityki promocyjnej

5.Skuteczna polityka informacyjna, jako uzupełnienie dokumentu strategii promocji oraz polityki jakości

 • jak stworzyć skuteczną i aktualną politykę informacyjną oraz monitorować jej realizację?
 • rola mediów społecznościowych w aktywnych działaniach informacyjnych
 • aktualizacja zakresów czynności pracowników
 • dobre praktyki realizacji strategicznych działań polityki informacyjnej

6.Prezentacja i autoprezentacja pracownika urzędu

 • Praktyczny warsztat technik prezentacji i autoprezentacji
 • Savoir-vivre w kontakcie z klientem wewnętrznym i zewnętrznym urzędu, dziennikarzami
 • Mapowanie i klasyfikacja linii redakcyjnych oraz dobieranie treści komunikatów prasowych
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem kamery. Analiza sytuacyjna (tylko za zgodą Zamawiającego i uczestników szkolenia)

DZIEŃ 2

1.Ramy prawne polityki informacyjnej i promocyjnej realizowanej przez urząd oraz prawna ochrona wizerunku

 • Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe
 • Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (oraz ustawy powiązane: o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o zawodach pielęgniarki i położnej, o państwowym ratownictwie medycznym, karta nauczyciela, o narodowym spisie powszechnym, o samorządzie gminnym, o ochronie osób i mienia)
 • Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
 • Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 • Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego

2.Przewagi konkurencyjne urzędu na tle innych urzędów

 • Jak i co komunikować, by być jeszcze lepszym?
 • Sposoby praktycznego wykorzystania social mediów, a zwłaszcza Facebooka – czyli jak prowadzić profesjonalny fanpage na Facebooku?

3.Marka urzędu i marka osobista

 • jak stworzyć markę urzędu i korelującą z nią markę osobistą?
 • przykłady korelacji marki urzędu i marki osobistej
 • marketing miejsca, city placement etc.

4.Kryzys i zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej

 • Wdrażania standardów komunikacji wewnętrznej
 • Scenariusze występowania sytuacji kryzysowej
 • Diagnoza sytuacji kryzysowej
 • Sztuka prowadzenia sporów (erystyka) w praktycznym warsztacie metod i technik.
 • Perswazja i skuteczne argumentowanie
 • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

5.Przykłady dobrych i złych praktyk

 • Przykłady dobrze i źle prowadzonych działań PR-owych w urzędach
 • Przykłady dobrze i źle zrealizowanych kampanii internetowych

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Magdalena Wasilewska


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485
magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
Magdalena Wasilewska

Magdalena Wasilewska


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485
magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
Magdalena Wasilewska

Magdalena Wasilewska


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485
magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
Magdalena Wasilewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Admin - Szkolenia z kompetencji miękkich

Praca w administracji, życie prywatne - obie sfery wymagają równowagi między sobą. Work-life balanced przeciwdziała wypaleniu zawodowemu, Szkolenie dostarcza pracownikom urzędu praktycznych rozwiązań, które pozwalają od razu wpływać na work-life balance.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Ocena efektywności szkoleń, ewaluacja firmy szkoleniowej pozwala zdobyć argumenty do prowadzenia dalszych działań rozwojowych, pozwala wyciągać wnioski, poprawiać obecne praktyki. Szkolenie dla administracji ponieważ uwzględnia charakterystykę szkoleń w urzędach.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wizerunek urzędu, PR urzędu w social media - to są wyzwania dla wszystkich urzędów. Wszystkie urzędy świadczą usługi dla ludności w sposób bezpośredni bądź pośredni. Od ich wizerunku zależy nastawienie potencjalnych klientów. Szkolenie budowanie wizerunku urzędu - zapraszamy!
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.