Coaching biznesowy

Coaching

COACHING BIZNESOWY uważamy za skuteczną metodę rozwoju kadry kierowniczej. Coaching ten jest partnerską relacją mającą na celu inspirację i rozwój potencjału oraz wsparcie w osiąganiu ważnych celów zawodowych i rezultatów biznesowych.

IDEA SZKOLENIA


Niezwykła skuteczność coachingu wynika nie tylko z indywidualnego podejścia, całkowicie dostosowanego do potrzeb i oczekiwań uczestnika, ale także z pogłębionej pracy nad motywacją do wprowadzania zmian, przezwyciężaniem osobistych barier i trudności w drodze do realizacji celów.

Coaching biznesowy to trójstronny układ partnerski pomiędzy coachem, klientem i jego organizacją. Każda ze stron jest zaangażowana i odpowiedzialna za przyczynianie się do powodzenia całego procesu. Chociaż główną pracę wykonują klient i coach, coaching jest zawsze interwencją o charakterze systemowym i jako taka, powinien być przeprowadzany w kontekście celów i strategii organizacji.

Kluczowym czynnikiem sukcesu coachingu jest jakość relacji, pomiędzy coachem a klientem. Coach tworzy bezpieczne środowisko, w którym klient czuje się na tyle swobodnie, by otwarcie się komunikować i podejmować niezbędne ryzyko zmiany.

Ten warunek odzwierciedlają ogólnie przyjęte zasady coachingu:

 • Udział w Coachingu zawsze jest dobrowolnym wyborem. Nawet jeśli inicjatywa coachingu powstała bez udziału uczestnika, to musi on wyrazić zgodę i naprawdę chcieć podjąć tego typu działania rozwojowe.
 • Uczestnik musi także zaakceptować swojego coacha i chcieć pracować z tą konkretną osobą, obdarzając ją zaufaniem. Jeśli tak nie jest, uczestnik ma prawo poprosić o współpracę innego coacha.
 • Coach jest zobowiązany do zachowania absolutnej poufności, nie może ujawniać żadnych informacji na temat przebiegu coachingu bez zgody uczestnika.

W naszym podejściu do efektywnego coachingu kadry kierowniczej łamiemy kanon „czystej formy” coachingu i proponujemy zintegrowane podejście, elastycznie wykorzystując także elementy mentoringu / doradztwa i treningu rozwoju kompetencji. jest to możliwe dzięki wysokim kwalifikacjom naszych coachów, którzy oprócz certyfikatów wiodących szkół coachingu posiadają także doświadczenie trenerskie oraz doświadczenie w zarządzaniu.

Poniżej podajemy przykładowe obszary rozwoju kompetencji przywódczych i menedżerskich, które doskonalimy metodą indywidualnego coachingu:

 • Kreowanie i komunikowanie wizji
 • Budowanie relacji opartych na współpracy
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie wynikami
 • Motywowanie i rozwój pracowników
 • Wywieranie wpływu i pozyskiwanie wsparcia
 • Przygotowywanie i prowadzenie prezentacji, zebrań

CZAS I FORMA REALIZACJI PROJEKTÓW COACHINGU

Na proces coachingu składają się 1,5 godzinne spotkania organizowane w odstępach od trzech do czterech  tygodni. Najczęściej coaching prowadzony jest w ramach 6 – 10 sesji. Harmonogram każdego prowadzonego procesu ustalany jest na bieżąco. Dodatkowo, po trzech miesiącach od ostatniej sesji, proponujemy 1 dodatkowe spotkanie, którego celem jest przegląd i omówienie dokonanych zmian.

Forma przebiegu procesu coachingowego zależy od wielu czynników:

 • Struktury organizacyjnej
 • Strategii i celów organizacji
 • Kultury organizacyjnej
 • Istniejących w organizacji procesów diagnozy i rozwoju kompetencji pracowników
 • Diagnozy potrzeb coachingowych

ZOBACZ W DZIALE: Coaching

Coaching

COACHING BIZNESOWY uważamy za skuteczną metodę rozwoju kadry kierowniczej. Coaching ten jest partnerską relacją mającą na celu inspirację i rozwój potencjału oraz wsparcie w osiąganiu ważnych celów zawodowych i rezultatów biznesowych.

Coaching

COACHING BIZNESOWY uważamy za skuteczną metodę rozwoju kadry kierowniczej. Coaching ten jest partnerską relacją mającą na celu inspirację i rozwój potencjału oraz wsparcie w osiąganiu ważnych celów zawodowych i rezultatów biznesowych.

OPINIE O SZKOLENIACH

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.