DROGA DO PRZYWÓDZTWA. 4 LEKCJE DLA LIDERÓW.

Krótkie formy szkoleniowe

Szkolenie Essence learning

Krótki, intensywny warsztat
2-4 godziny

Cykl czterech krótkich warsztatów. Rozwój przywództwa jest niezbędny, ponieważ organizacje nabierają osobowości swoich liderów. Przywódcy kształtują pozytywną kulturę firmy, są wzorcami zachowań, wpływają na przekonania i wierzenia panujące w firmie, tworzą ramy etyczne w pracy, promują właściwe wartości. W tym cyklu czterech warsztatów celem jest wsparcie menedżerów, przełożonych, szefów projektów w drodze do stawania się liderem dla innych. Lekcje służą samodzielnej pracy nad kształtowaniem własnego przywództwa.

IDEA SZKOLENIA

Cykl czterech krótkich warsztatów.

Rozwój przywództwa jest niezbędny, ponieważ organizacje nabierają osobowości swoich liderów. Przywódcy kształtują pozytywną kulturę firmy, są wzorcami zachowań, wpływają na przekonania i wierzenia panujące w firmie, tworzą ramy etyczne w pracy, promują właściwe wartości.

W tym cyklu czterech warsztatów celem jest wsparcie menedżerów, przełożonych, szefów projektów w drodze do stawania się liderem dla innych. Lekcje służą samodzielnej pracy nad kształtowaniem własnego przywództwa.
 

Lekcja 1.
Budowanie osobistej wiarygodności i zdobywanie zaufania innych

Każdy z nas ma umiejętność słyszenia „fałszywych nut” w zachowaniach innych ludzi.  Dlatego  w przywództwie nie ma ważniejszego słowa niż „zaufanie”. Zaufanie i osobista wiarygodność są fundamentami przywództwa. Bez prawdziwego zaufania nie ma prawdziwego działania.  W czasie warsztatów uczestnicy uświadomią sobie, co powinni robić lub czego nie powinni robić, aby zdobywać, utrzymywać lub odzyskiwać zaufanie w relacjach ze współpracownikami. Poruszone będą także zagadnienia dotyczące obdarzania zaufaniem innych, wszak trudno liczyć na zaufanie innych, gdy samemu przyjmuje się postawę nieufności. Ważnym aspektem warsztatów jest także to, w jaki sposób, obdarzając zaufaniem, nie wpaść w pułapkę ślepego zaufania, które jest tak naprawdę naiwnością.
 
Cele:

 • Poznanie filarów, na których oparta jest osobista wiarygodność lidera.
 • Uświadomienie postaw i przećwiczenie zachowań, dzięki którym inni obdarzają liderów swoim zaufaniem.
 • Nauczenie się tworzenia wizerunku osoby spójnej, na której można polegać.
 • Jak dzięki zaufaniu budować lojalność współpracowników?
 • Jak unikać ślepego obdarzania zaufaniem innych, bez popadania w nieufność?
 • W jaki sposób budować zaufanie w zespole pracowników?
 • Stworzenie osobistego planu wzrostu zaufania.

Lekcja 2
Jakim celom służysz? Zarządzanie wartościami, misja i wizja lidera

Wszyscy ludzie gdzieś idą, ale tylko przywódcy wiedzą, gdzie chcą dojść, jak chcą dojść i przede wszystkim dlaczego chcą tam dojść. Wybór kierunku oznacza odpowiedź na trzy pytania:

 1. Kto jest dla nas ważny w pracy i co jest dla niego najważniejsze?
 2. Co jest dla nas ważne i co stanowi nasz najważniejszy cel?
 3. Dokąd zmierzamy i jak tam dojdziemy?

Dzięki udziałowi w tych warsztatach uczestnicy nauczą się, w jaki sposób oprzeć swoje przywództwo na wyznawanych wartościach, ponieważ ludzie podążają nie tyle za osobą lidera, ile za wartościami, które on reprezentuje. Dowiedzą się, co mogą zrobić, aby wartości żyły w praktyce, a nie wyłącznie były wydrukowane złotą czcionką na błyszczącym papierze.

Podczas zajęć będzie okazja do uświadomienia sobie znaczenia misji i wizji lidera i ich wpływu na motywację pracowników i ich szczere zaangażowanie. Wartość misji i wizji nie jest mierzona poziomem patosu, lecz poziomem prawdy. Warsztaty pomogą uczestnikom w prosty i uczciwy sposób korzystać z tych atrybutów przywódcy.   

Cele:

 • Uświadomienie sobie, kim są najważniejsi interesariusze firmy (np. klienci, pracownicy, menedżerowie, społeczność lokalna).
 • Rozpoznawanie potrzeb interesariuszy i odpowiadanie na nie.
 • Zdobycie wiedzy, w jaki sposób zarządzać wartościami i przekładać je na codzienność zawodową.
 • Stworzenie misji, której służą lider, zespół i firma.
 • Zdobycie umiejętności kreowania inspirującej i wartościowej wizji przyszłości.

Lekcja 3.
Jak zdobywać zwolenników? Pociąganie innych, zarażanie wartościami, misją i wizją

Żaden, nawet najbardziej uzdolniony, przywódca w biznesie nie osiągnie niczego sam. Do realizacji ambitnych zamierzeń i aspiracji nieodzowni są szczerzy zwolennicy. Dlatego sprawny przywódca potrafi zjednywać sobie ludzi, integrować ich wokół głównych celów i angażować w realizację.

Podczas tych warsztatów poruszone są kwestie związane z umiejętnością wyzwalania u innych energii, mobilizowania do podejmowania wysiłków, aby dotrzeć do wspólnych celów zarówno indywidualnych, jak i firmowych.

Cele:

 • Zrozumienie powodów, dla których pracownicy decydują się zaangażować w realizację celów zespołowych.
 • Rozpoznawanie typów zwolenników.
 • Sugestywne komunikowanie wartości, misji, wizji i celów.
 • Rozwinięcie umiejętności stosowania transformacyjnego stylu przywództwa.
 • Stworzenie planu transformacji pracowników obojętnych w zwolenników.
 • Poznanie sposobów podejścia do pracowników, którzy zdecydowali się nie angażować.

Lekcja 4.
Patronowanie doskonałości. Wspieranie ludzi w osiąganiu mistrzostwa w tym, co robią.

Celem rozwoju pracowników jest osiągnięcie przez nich mistrzostwa w tym, co robią. Rozwój i mistrzowskie rezultaty są możliwe tylko wówczas, gdy pracownicy mają w swojej pracy okazję wznieść się na wyżyny swoich umiejętności.

Rolą przywódcy jest zbudowanie takiej kultury pracy, w której każdy pracownik ma chęć i możliwości uruchomienia i wykorzystania całego tkwiącego w nim potencjału.

W czasie warsztatów uczestnicy nauczą się, jak rozwijać w pracownikach to, co jest w nich najlepsze, czyli opierać rozwój innych na mocnych stronach. Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy opanują podstawowe narzędzia wspomagające rozwój pracowników. Ponadto uświadomią sobie, w jakiej roli występują, wspierając rozwój pracowników: coacha, mentora czy doradcy.

Cele:

 • Poznanie specyfiki podejścia lidera jako coacha, mentora i doradcy.
 • Zdobycie umiejętności elastycznej zmiany każdej z ról.
 • Rozpoznawanie pasji i zamiłowań pracowników.
 • Wspieranie rozwoju pracowników w oparciu o ich największe talenty.
 • Tworzenie środowiska pracy sprzyjającego uwidacznianiu się uzdolnień pracowników.
 • Lepsze zarządzanie potencjałem pracowników.

ZOBACZ W DZIALE: Krótkie formy szkoleniowe

Krótkie formy szkoleniowe

„Gwiezdne wojny” są niezwykłą filmową sagą, która od 40 lat podbija serca publiczności na całym świecie, bez względu na język, kulturę czy wiek. W „Gwiezdnych wojnach” – jak w każdej dobrej opowieści – przebrzmiewają pewne uniwersalne prawdy, które dotyczą każdego z nas (tego, jak żyjemy, jak pracujemy, jak działamy w relacjach z innymi ludźmi).

Krótkie formy szkoleniowe

Dlaczego wiele ludzi bardziej lubi gry komputerowe niż swoją pracę? Dlaczego ogrodnicy są bardziej zadowoleni ze swojej pracy niż prezesi banków? Dlaczego jedni ludzie są fanami swojej pracy, a dla innych ich praca jest źródłem frustracji lub nudy? Odpowiedź: gracze komputerowi, ogrodnicy i fani swojej pracy dużo częściej doświadczają stanu flow.

Krótkie formy szkoleniowe

Uczestnicy warsztatów poznają również techniki tzw. zdrowego myślenia, pozytywnej semantyki, budujące otwartość na zmiany i wspierające proaktywną postawę, sprzyjającą szukaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach, ale też wyciąganiu wartościowych wniosków z niepowodzeń, przy jednoczesnym budowaniu i wzmacnianiu zdrowego poczucia własnej wartości i zawodowej pewności siebie. Warsztaty obejmują pracę z metaforą (opowieść, film, obraz, symbole), pracę z wartościami i mocnymi stronami. Podczas warsztatów zostaną wykorzystane narzędzia coachingowe i mentoringowe.

Krótkie formy szkoleniowe

Badania obserwacyjne on the job, lean managementowe wskazują, że zwykle tylko 10-15% działań możemy obiektywnie uznać za pełen sukces. To oznacza, że pozostałe 85-90% można uznać za niepowodzenie. Dlatego tak ważne jest, aby energia, która wyzwala się podczas porażki (w postaci emocji, strumienia myśli, stresu), została spożytkowana w sposób efektywny.

Krótkie formy szkoleniowe

W trakcie warsztatów, wykorzystując ogólnie fabułę filmową, prześledzimy trajektorię zmian, charakterystyczną dla ludzkiego życia i naszej pracy. To będzie coś innego niż tradycyjne „zarządzanie zmianą” każdy lider będzie mógł dostrzec, jaką faktyczną zmianę do świata wnoszą jego działania i z czym to się wiąże dla niego i innych. Dzięki takiemu podejściu menedżerowie z większą świadomością mogą planować i skutecznie wdrażać swoje zamierzenia w życie, lepiej wykorzystywać własny potencjał i potencjał innych (zarówno sojuszników, jak i przeciwników projektów), łatwiej przewidywać i lepiej radzić sobie z przeciwnościami i trudnościami, sprawniej znajdować dla siebie wsparcie i efektywnie domykać projekty; ucząc się również, że naturalne i pożądane jest nagradzanie za osiągane wyniki i świętowanie sukcesu.

Krótkie formy szkoleniowe

Głównym celem warsztatów jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami u siebie i innych. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat emocji, uczuć i nastrojów, poznają koncepcję Paula Ekmana i jego metody badania i rozpoznawania emocji u ludzi, dowiedzą się, dlaczego błędny jest podział na emocje pozytywne i negatywne, poznają skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem, rozwiną umiejętność rozpoznawania emocji u siebie i innych oraz poznają odpowiedź na pytanie: dlaczego wiedza o inteligencji emocjonalnej zdobyła tak dużą popularność w praktyce zarządzania?

Krótkie formy szkoleniowe

Nasze warsztaty stworzą uczestnikom przestrzeń, dzięki której w kontekście swojego biznesu, swojej pracy i swojej firmy będą mogli sięgnąć do swojej indywidualnej mądrości życiowej, wyobraźni, intuicji, tzw. pierwszych skojarzeń – i skonfrontować je z dotychczasowymi metodami, aby wzbogacić swój warsztat menedżerski i zwiększyć liczbę stosowanych przez siebie narzędzi. W trakcie tych nietypowych, atrakcyjnych w formie i treści warsztatów uczestnicy dostaną konkretne techniki, będą pracować z wykorzystaniem nietuzinkowych metod, rekwizytów i oryginalnych gadżetów coachingowych.

Krótkie formy szkoleniowe

Uczestnikom proponujemy warsztaty w oparciu o koncepcję „Pstryk” Ch&D.Heath i możliwości jej zastosowania w biznesowej rzeczywistości klienta. W trakcie warsztatów wykorzystamy autorski model do zarządzania zmianą na różnych poziomach (od indywidualnego do organizacyjnego), elementy storytellingu i pracy z przestrzenią.

Krótkie formy szkoleniowe

Cykl czterech krótkich warsztatów. Rozwój przywództwa jest niezbędny, ponieważ organizacje nabierają osobowości swoich liderów. Przywódcy kształtują pozytywną kulturę firmy, są wzorcami zachowań, wpływają na przekonania i wierzenia panujące w firmie, tworzą ramy etyczne w pracy, promują właściwe wartości. W tym cyklu czterech warsztatów celem jest wsparcie menedżerów, przełożonych, szefów projektów w drodze do stawania się liderem dla innych. Lekcje służą samodzielnej pracy nad kształtowaniem własnego przywództwa.

Krótkie formy szkoleniowe

Żyjemy i pracujemy w drugiej dekadzie XXI wieku i firmy potrzebują liderów, którzy potrafią sprostać zmieniającym się warunkom biznesu: skracający się cykl życia produktu i coraz częściej usług, zmiany technologiczne, wpływ gospodarki globalnej na działania lokalne. Stare szkoły przywództwa utożsamiające liderów z osobowością samców alfa wypierane są przez nowe paradygmaty przywództwa służebnego, partnerskiego, współpracującego. Hierarchiczność, podległość i podporządkowanie są zastępowane przez struktury poziome, liniowość i współodpowiedzialność. Siła przywództwa oparta na formalnej władzy przypisanej do stanowiska jest zastępowana przez moc autorytetu i zaufania do osoby lidera.

Krótkie formy szkoleniowe

Udział w warsztatach pozwoli każdemu odnaleźć sposoby mobilizowania poprzez odnalezienie najskuteczniejszych dla siebie motywatorów. Uczestnicy zdobędą umiejętność lepszego radzenia sobie z własnymi nawykami, które stanowią barierę w skutecznym wyzwalaniu swojej motywacji. Uzyskanie zdolności do motywowania samego siebie pozwoli stać się bardziej niezależnym od zewnętrznych źródeł motywacji, takich jak pochwały przełożonych czy nagrody finansowe.

Krótkie formy szkoleniowe

Znane powiedzenie mówi: „ciągnie swój do swego”. Wynika z tego, że w naturalny sposób lepiej współpracuje się ludziom, którzy są do siebie podobni pod jakimś względem: wieku, wyznawanych wartości, zainteresowań czy kultury. Z kolei zespół złożony z ludzi o odmiennych osobowościach, charakterach, temperamentach i doświadczeniach stawia przed menedżerem wiele wyzwań wynikających właśnie ze zróżnicowania: konflikty, wzajemne uprzedzenia, stereotypy, podział na „my” i „oni” itd. Warsztaty wspierają menedżerów w zdobyciu wiedzy i umiejętności pozwalających na docenienie różnorodności i umiejętne jej wykorzystanie dla lepszych efektów pracy zespołu.

Krótkie formy szkoleniowe

Krótkie spotkanie na temat szczęścia i optymizmu o przyjemnej, rozwojowej tematyce jest prowadzone w oparciu o solidną i bardzo ciekawą merytorykę: poruszamy się wokół trzech najbardziej popularnych koncepcji psychologii pozytywnej (związanej z dobrostanem: poczuciem zadowolenia, satysfakcji, budowaniem optymizmu i dbaniem o dobry nastrój, zarówno w pracy, jak i poza nią) po to, aby dowiedzieć się, jak odnajdować w sobie pozytywy i jak je dla siebie wykorzystywać – zwłaszcza w pracy i biznesie.

Krótkie formy szkoleniowe

Współcześni pracownicy stale rozwijają swoje kompetencje – podnoszą kwalifikacje, zdobywają nową wiedzę, szlifują umiejętności. Bywa jednak, że coraz częściej, aby efektywniej pracować, potrzebują raczej motywacji i wiary w powodzenie własnych działań niż kolejnych narzędzi, sposobów czy technik działania. Liderzy pytają o budowanie autorytetu, menedżerowie o wzmocnienie pewności siebie, sprzedawcy o automotywację… Dlatego docieramy do źródła! Możemy zadbać o budowanie pewności i świadomości biznesowej. Ważne jest, aby ludzie mogli świadomie korzystać z własnego potencjału – dzięki temu lepiej rozumieją, jak podnosić swoje wyniki, co ich nakręca do pracy i jak to wykorzystać (z przyjemnością i satysfakcją!).

Krótkie formy szkoleniowe

Współczesne nauki społeczne wiedzą bardzo dużo o motywacji człowieka, a jednak jest to nadal obszar problematyczny dla biznesu. Jak angażować ludzi do pracy, zachęcać ich do proaktywności i większej samodzielności, jak motywować pracowników? – to najczęstsze potrzeby szkoleniowe, zgłaszane przez najróżniejsze organizacje. W trakcie szkoleń proponuje się przegląd teorii, różne ujęcia motywacji, rozumienie różnic związanych z motywacją… Tym razem na naszych warsztatach skupimy się wyłącznie na nowoczesnej psychologii biznesu i wdrożeniu jej założeń do biznesowej codzienności.

Krótkie formy szkoleniowe

Na naszych warsztatach przyjrzymy się, skąd i w jaki sposób każdy czerpie swoją energię i sam kreuje swój dobry nastrój, w jaki sposób można z nimi świadomie pracować i zadbać, aby były to źródła energii… odnawialnej Skorzystamy z doniesień współczesnej psychologii, narzędzi coachingowych oraz najlepszych porad i praktyk najbardziej aktywnych i zadowolonych ludzi biznesu.

Krótkie formy szkoleniowe

Świadoma praca z profesjonalnym wizerunkiem pozwala uczestnikom dowiedzieć się, jak zadbać o siebie, aby pokazać się z jak najlepszej strony, ujawnić światu swoją indywidualność, wyróżnić się i pracować na swoją pozycję. Większa świadomość siebie i rozumienie wagi wizerunku pozwalają nie tylko lepiej zarządzać swoją karierą, lecz także ułatwiają codzienne funkcjonowanie i wspierają w różnych nietypowych i wymagających sytuacjach.

Krótkie formy szkoleniowe

Kreatywność zapobiega poddaniu się automatyzmom i rutynie oraz pozwala czuć się bardziej użytecznym – kreatywne pomysły, które da się zastosować w praktyce, przyniosą pożytek firmie, klientom i samym pracownikom. Uczestnicy warsztatów poznają techniki pobudzające kreatywność, przeanalizują przykłady kreatywnych działań i wezmą udział w praktycznych ćwiczeniach, pomagających w rozwinięciu kreatywności.

Krótkie formy szkoleniowe

W perspektywie typowej dla współczesnej psychologii biznesu i zarządzania przedstawimy kontekst, w którym emocje są niczym innym jak dodatkowym źródłem informacji, sprzyjającym pracy menedżerów i ich zespołów. Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z doniesieniami na temat natury emocji, a następnie przećwiczyć parę technik związanych z rozwojem inteligencji emocjonalnej – w taki sposób, aby sprawniej móc korzystać z niej u siebie na co dzień.

Krótkie formy szkoleniowe

Turkus wyzwala pełnię talentów i potencjału pracowników, obszary niczyje zastępuje postawą współodpowiedzialności, łączy cele strategiczne z pracowniczymi nadając pracy sens. HR jest naturalnym ambasadorem idei turkusowej organizacji. Zapraszamy na krótką formę szkoleniową turkusowa organizacja.

OPINIE O SZKOLENIACH

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.