Controlling finansowy w firmie

Szkolenia finansowe onlineotwartezamkniete
Szkolenia controlling finansowy pozwalają usystematyzować wiedzę z obszaru controllingu finansowego oraz sprawdzić ją w praktyce działalności przedsiębiorstwa.
Szkolenia controlling finansowy – Jak interpretować sprawozdania finansowe? Jak czytać bilans? Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Jak prawidłowo przygotować rachunek przepływów pieniężnych? Jak prawidłowo przeprowadzić analizę wskaźnikową? Jak identyfikować koszty i zarządzać nimi w przedsiębiorstwie?

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Szkolenie controlling finansowy – controlling to system wspierający proces zarządzania przedsiębiorstwem. Zasadniczym zadaniem systemu jest dostarczanie informacji niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji w przedsiębiorstwach.

Controlling finansowy wiąże się z obszarem finansowym przedsiębiorstwa, tj. z dostarczaniem danych i informacji o stanie finansowym. W tym celu konieczne jest opanowanie podstawowych narzędzi niezbędnych do gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji informacji.

Controlling finansowy szkolenie daje możliwość usystematyzowania wiedzy z obszaru controllingu finansowego oraz sprawdzenia jej w praktyce działalności przedsiębiorstwa.

Pokażemy:

 • jak interpretować sprawozdania finansowe?
 • jak czytać bilans?
 • jak sporządzić rachunek zysków i strat?
 • jak prawidłowo przygotować rachunek przepływów pieniężnych?
 • jak prawidłowo przeprowadzić analizę wskaźnikową?
 • jak identyfikować koszty i zarządzać nimi w przedsiębiorstwie?

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu controlling finansowy:

 • Pogłębienie wiedzy z zakresu controllingu finansowego i budżetowania, która pozwoli na ocenę możliwości jego zastosowania w firmie oraz na przygotowanie jej do wdrożenia
 • Nabycie umiejętności doboru wskaźników finansowych do badania centrów odpowiedzialności
 • Poznanie praktycznych rozwiązań związanych z wdrażaniem controllingu finansowego do polskich firm
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu finansów i rachunku kosztów
 • Możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć

Grupa dedykowana:

 • kadra zarządzająca od najwyższego do operacyjnego szczebla;
 • controllerzy i finansiści;
 • pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie danych ekonomicznych

 

Szkolenie controlling finansowy – controlling to system wspierający proces zarządzania przedsiębiorstwem. Zasadniczym zadaniem systemu jest dostarczanie informacji niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji w przedsiębiorstwach.

Controlling finansowy wiąże się z obszarem finansowym przedsiębiorstwa, tj. z dostarczaniem danych i informacji o stanie finansowym. W tym celu konieczne jest opanowanie podstawowych narzędzi niezbędnych do gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji informacji.

Controlling finansowy szkolenie daje możliwość usystematyzowania wiedzy z obszaru controllingu finansowego oraz sprawdzenia jej w praktyce działalności przedsiębiorstwa.

Pokażemy:

 • jak interpretować sprawozdania finansowe?
 • jak czytać bilans?
 • jak sporządzić rachunek zysków i strat?
 • jak prawidłowo przygotować rachunek przepływów pieniężnych?
 • jak prawidłowo przeprowadzić analizę wskaźnikową?
 • jak identyfikować koszty i zarządzać nimi w przedsiębiorstwie?

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu controlling finansowy:

 • Pogłębienie wiedzy z zakresu controllingu finansowego i budżetowania, która pozwoli na ocenę możliwości jego zastosowania w firmie oraz na przygotowanie jej do wdrożenia
 • Nabycie umiejętności doboru wskaźników finansowych do badania centrów odpowiedzialności
 • Poznanie praktycznych rozwiązań związanych z wdrażaniem controllingu finansowego do polskich firm
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu finansów i rachunku kosztów
 • Możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć

Grupa dedykowana:

 • kadra zarządzająca od najwyższego do operacyjnego szczebla;
 • controllerzy i finansiści;
 • pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie danych ekonomicznych

 

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

09.30 : REJESTRACJA, PORANNA KAWA

10.00 -11.30: CONTROLLING – CHARAKTERYSTYKA

 • Rola rachunkowości w sterowaniu ekonomicznym
 • Controlling w działalności przedsiębiorstwa
 • Organizacja controllingu
 • Kto to jest Controller

11.30 -11.45: PRZERWA KAWOWA

11.45 –13.00: PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA.

 • Budżetowanie – krok po kroku

13.00 –13.45: LUNCH

13.45 – 15.15: ANALIZA BUDŻETU – ODCHYLEŃ
INSTRUMENTY CONTROLLINGU:

 • Controlling sprzedaży (marketingu)
 • Controlling inwestycji
 • Controlling finansowy

15.15 -15.30: PRZERWA KAWOWA

15.30 – 17.00: CONTROLLING – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY.
KOSZTY JAKO NAJTRUDNIEJSZY ELEMENT BUDŻETOWANIA.
BUDŻETOWANIE – PRAKTYCZNY PRZYKŁAD

09.00 : PORANNA KAWA

09.30 -10.30: ANALIZA DANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

 • Analiza bilansu
 • Analiza rachunku zysków i strat
 • Analiza rachunku przepływów pieniężnych – skąd czerpać więcej informacji?

10.30 -10.45: PRZERWA KAWOWA

10.45 – 12.15: ANALIZA WYNIKÓW FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE WSKAŹNIKÓW:

 • Wskaźniki płynności
 • Wskaźniki rentowności
 • Wskaźniki zadłużenia
 • Wskaźniki obrotowości
 • Jak samemu zbudować wskaźnik
 • Ograniczenia analizy wskaźnikowej

12.15 -13.00: LUNCH

13.00 -14.15: JAK SZYBKO ZDIAGNOZOWAĆ PROBLEM?
RACHUNKOWOŚĆ KREATYWNA – CO TO TAKIEGO?

14.15 -14.30: PRZERWA KAWOWA

14.30 -16.00: ANALIZA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA PRZYKŁADACH (CASE STUDY)
KONSULTACJE

16.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA I WRĘCZĘNIE CERTYFIKATÓW

 

5 października 2016 r.

09.30 : REJESTRACJA, PORANNA KAWA

10.00 -11.30: CONTROLLING – CHARAKTERYSTYKA

 • Rola rachunkowości w sterowaniu ekonomicznym
 • Controlling w działalności przedsiębiorstwa
 • Organizacja controllingu
 • Kto to jest Controller

11.30 -11.45: PRZERWA KAWOWA

11.45 –13.00: PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA.

 • Budżetowanie – krok po kroku

13.00 –13.45: LUNCH

13.45 – 15.15: ANALIZA BUDŻETU – ODCHYLEŃ
INSTRUMENTY CONTROLLINGU:

 • Controlling sprzedaży (marketingu)
 • Controlling inwestycji
 • Controlling finansowy

15.15 -15.30: PRZERWA KAWOWA

15.30 – 17.00: CONTROLLING – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY.
KOSZTY JAKO NAJTRUDNIEJSZY ELEMENT BUDŻETOWANIA.
BUDŻETOWANIE – PRAKTYCZNY PRZYKŁAD

6 października 2016 r.

09.00 : PORANNA KAWA

09.30 -10.30: ANALIZA DANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

 • Analiza bilansu
 • Analiza rachunku zysków i strat
 • Analiza rachunku przepływów pieniężnych – skąd czerpać więcej informacji?

10.30 -10.45: PRZERWA KAWOWA

10.45 – 12.15: ANALIZA WYNIKÓW FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE WSKAŹNIKÓW:

 • Wskaźniki płynności
 • Wskaźniki rentowności
 • Wskaźniki zadłużenia
 • Wskaźniki obrotowości
 • Jak samemu zbudować wskaźnik
 • Ograniczenia analizy wskaźnikowej

12.15 -13.00: LUNCH

13.00 -14.15: JAK SZYBKO ZDIAGNOZOWAĆ PROBLEM?
RACHUNKOWOŚĆ KREATYWNA – CO TO TAKIEGO?

14.15 -14.30: PRZERWA KAWOWA

14.30 -16.00: ANALIZA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA PRZYKŁADACH (CASE STUDY)
KONSULTACJE

16.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA I WRĘCZĘNIE CERTYFIKATÓW

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Szkolenia controlling
 • Controlling finansowy

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia finansowe

Celem zarządzania ryzykiem w projekcie jest zwiększenie prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia ryzyk korzystnych oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia ryzyk niekorzystnych. Szkolenie zarządzanie ryzykiem w projekcie przygotowuje do tego.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Kluczowe techniki controllingu ze szczególnym uwzględnieniem budżetowania. Szkolenie prowadzi doświadczony ekspert, autor licznych publikacji i wdrożeń w wielu organizacjach. Zapraszamy na praktyczne szkolenie controlling finansowy.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Obecnie obowiązujący porządek prawny dotyczący cen transferowych oraz przygotowanie do nadchodzących zmian w tym obszarze. Szkolenie ceny transferowe wskaże obszar ryzyka w zakresie transakcji powiązanych i przygotowanie do sporządzenia dokumentacji za rok bieżący i lata ubiegłe.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.