Power Map

Szkolenia komputerowe onlineotwartezamkniete
Prezentacja danych przy pomocy Power Map
Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z graficznego interfejsu Power Map aby móc samodzielnie tworzyć wykresy z uwzględnieniem geolokalizacji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Celem szkolenia jest poznanie dodatku Power Map. Na szkoleniu nauczysz się prezentować dane z uwzględnieniem glokalizacji przy pomocy Power Map.

 • Szkolenie jest tak przygotowane, aby podczas szkolenia ukazać w jaki sposób instalować i używać Power Map.
 • Na szkoleniu będą omówione najważniejsze funkcję z interfejsu graficznego Power Map.
 • Nauczysz się prezentować dane na mapie z uwzględnieniem ich geografii.
 • Poznasz narzędzia do zarządzania widokiem map.
 • Nauczysz się modyfikować i tworzyć sceny.
 • Poznasz w jaki sposób stworzyć przewodnik aby zaprezentować dane biznesowe.

Drugim punktem szkolenia po poznaniu narzędzi Power Map będzie rozwiązanie kilku przykładowych zadań.

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z graficznego interfejsu Power Map aby móc samodzielnie tworzyć wykresy z uwzględnieniem geolokalizacji.

GRUPA DOCELOWA – DLA KOGO SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać w jaki sposób zaprezentować wyniki biznesowe na mapie przy pomocy Power Map. Zakłada się, iż osoba pracuje już w Microsoft Excelu i zna dobrze działanie programu, potrafi także tworzyć proste tabele przestawne i potrafi tworzyć listy danych.

Dzięki szkoleniu osoba poszerzy wiedzy o nowe możliwości dzięki Power Map. Szkolenie to wymaga znajomości MS Excel na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym.

WSTĘPNA (POTRZEBNA) WIEDZA / DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Umiejętność obsługi komputera w stopniu pozwalającym swobodnie zarządzać plikami, zapisywanie, otwieranie dokumentów.
 • Umiejętność korzystania z programu Microsoft Excel w stopniu podstawowym lub średniozaawansowanym.
 • Sporadyczna praca z programem Microsoft Excel.
 • Umiejętność pracy z prostymi tabelami przestawnymi i tworzenie list danych.
 • Niewielkie doświadczenie z analizą danych.

KORZYŚCI JAKIE UZYSKA UCZESTNIK SZKOLENIA:

 • Umiejętność prezentacji danych za pomocą Power Map.
 • Poznanie nowego sposobu prezentacji danych z uwzględnieniem geolokalizacji.
 • Wiedza pozwalająca na swobodne korzystanie z graficznego interfejsu Power Map.
 • Tworzenie wykresów 3D.
 • Umiejętność tworzenia przewodników 3D.

Celem szkolenia jest poznanie dodatku Power Map. Na szkoleniu nauczysz się prezentować dane z uwzględnieniem glokalizacji przy pomocy Power Map.

 • Szkolenie jest tak przygotowane, aby podczas szkolenia ukazać w jaki sposób instalować i używać Power Map.
 • Na szkoleniu będą omówione najważniejsze funkcję z interfejsu graficznego Power Map.
 • Nauczysz się prezentować dane na mapie z uwzględnieniem ich geografii.
 • Poznasz narzędzia do zarządzania widokiem map.
 • Nauczysz się modyfikować i tworzyć sceny.
 • Poznasz w jaki sposób stworzyć przewodnik aby zaprezentować dane biznesowe.

Drugim punktem szkolenia po poznaniu narzędzi Power Map będzie rozwiązanie kilku przykładowych zadań.

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z graficznego interfejsu Power Map aby móc samodzielnie tworzyć wykresy z uwzględnieniem geolokalizacji.

GRUPA DOCELOWA – DLA KOGO SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać w jaki sposób zaprezentować wyniki biznesowe na mapie przy pomocy Power Map. Zakłada się, iż osoba pracuje już w Microsoft Excelu i zna dobrze działanie programu, potrafi także tworzyć proste tabele przestawne i potrafi tworzyć listy danych.

Dzięki szkoleniu osoba poszerzy wiedzy o nowe możliwości dzięki Power Map. Szkolenie to wymaga znajomości MS Excel na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym.

WSTĘPNA (POTRZEBNA) WIEDZA / DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Umiejętność obsługi komputera w stopniu pozwalającym swobodnie zarządzać plikami, zapisywanie, otwieranie dokumentów.
 • Umiejętność korzystania z programu Microsoft Excel w stopniu podstawowym lub średniozaawansowanym.
 • Sporadyczna praca z programem Microsoft Excel.
 • Umiejętność pracy z prostymi tabelami przestawnymi i tworzenie list danych.
 • Niewielkie doświadczenie z analizą danych.

KORZYŚCI JAKIE UZYSKA UCZESTNIK SZKOLENIA:

 • Umiejętność prezentacji danych za pomocą Power Map.
 • Poznanie nowego sposobu prezentacji danych z uwzględnieniem geolokalizacji.
 • Wiedza pozwalająca na swobodne korzystanie z graficznego interfejsu Power Map.
 • Tworzenie wykresów 3D.
 • Umiejętność tworzenia przewodników 3D.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Prezentacja uczestników i trenera.

Moduł 1:
Wprowadzenie do Power Map

 • Czym jest Power Map – wprowadzenie.
 • Instalacja dodatku.
 • Włączanie Power Map w zależności od wersji.
 • Nazewnictwo, budowa okna Power Map.
 • Model danych – dodawanie danych do modelu danych.
 • Geolokalizacja.

Moduł 2:
Pobieranie danych

 • z tabeli.
 • z zakresu.
 • z tekstu CSV, txt.

Moduł 3:
Wykresy

 • Wykresy w MS Excel – tworzenie i modyfikacja.
 • Wykresy przebiegu w czasie – tworzenie i modyfikacja.
 • Wykresy przestawne – tworzenie i modyfikacja.

Moduł 4:
Power Map – tworzenie

 • Tworzenie pierwszej sceny w Power Map.
 • Tworzenie wykresów na podstawie przykładowych baz.
 • Zarządzanie obszarami: lokalizacja, Wysokość, Kategoria, Czas, Filtry, Opcje warstwy.

Moduł 5:
Tworzenie i modyfikowanie scen

 • Dodawanie scen.
 • Zapisywanie scen.
 • Kasowanie scen.
 • Kopiowanie scen.
 • Stosowanie motywów do formatowania.
 • Etykiety mapy.
 • Znajdowanie miejsca na mapie.
 • Zmienianie wygląd Power map.
 • Zamiana kuli ziemskiej 3D na płaską mapę 2D.
 • Niestandardowe regiony.
 • Wstawianie legendy.
 • Wstawianie pola tekstowego.

Moduł 6:
Przewodnik

 • Odtwarzanie przewodnika.
 • Dodawanie scen do przewodnika.
 • Eksport przewodnika jako wideo.
 • Kopiowanie ekranów do innych aplikacji.

Moduł 7:
Zaawansowana modyfikacja scen

 • Dodawanie warstw.
 • Typy wykresów i kształtów.
 • Przełączanie się pomiędzy różnymi typami wykresów.
 • Zmiana kształtów wykresów.
 • Tworzenie własnych map.
 • Filtrowanie danych.
 • Oś czas w Power Map.
 • Zamiana długości sceny.
 • Pole daty i czasu.

Moduł 8:
Pytania i odpowiedzi

 • Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi na własne problemy.
 • Podsumowanie szkolenia.
 • Rozdanie certyfikatów i wypełnienie ankiet.

Prezentacja uczestników i trenera.

Moduł 1:
Wprowadzenie do Power Map

 • Czym jest Power Map – wprowadzenie.
 • Instalacja dodatku.
 • Włączanie Power Map w zależności od wersji.
 • Nazewnictwo, budowa okna Power Map.
 • Model danych – dodawanie danych do modelu danych.
 • Geolokalizacja.

Moduł 2:
Pobieranie danych

 • z tabeli.
 • z zakresu.
 • z tekstu CSV, txt.

Moduł 3:
Wykresy

 • Wykresy w MS Excel – tworzenie i modyfikacja.
 • Wykresy przebiegu w czasie – tworzenie i modyfikacja.
 • Wykresy przestawne – tworzenie i modyfikacja.

Moduł 4:
Power Map – tworzenie

 • Tworzenie pierwszej sceny w Power Map.
 • Tworzenie wykresów na podstawie przykładowych baz.
 • Zarządzanie obszarami: lokalizacja, Wysokość, Kategoria, Czas, Filtry, Opcje warstwy.

Moduł 5:
Tworzenie i modyfikowanie scen

 • Dodawanie scen.
 • Zapisywanie scen.
 • Kasowanie scen.
 • Kopiowanie scen.
 • Stosowanie motywów do formatowania.
 • Etykiety mapy.
 • Znajdowanie miejsca na mapie.
 • Zmienianie wygląd Power map.
 • Zamiana kuli ziemskiej 3D na płaską mapę 2D.
 • Niestandardowe regiony.
 • Wstawianie legendy.
 • Wstawianie pola tekstowego.

Moduł 6:
Przewodnik

 • Odtwarzanie przewodnika.
 • Dodawanie scen do przewodnika.
 • Eksport przewodnika jako wideo.
 • Kopiowanie ekranów do innych aplikacji.

Moduł 7:
Zaawansowana modyfikacja scen

 • Dodawanie warstw.
 • Typy wykresów i kształtów.
 • Przełączanie się pomiędzy różnymi typami wykresów.
 • Zmiana kształtów wykresów.
 • Tworzenie własnych map.
 • Filtrowanie danych.
 • Oś czas w Power Map.
 • Zamiana długości sceny.
 • Pole daty i czasu.

Moduł 8:
Pytania i odpowiedzi

 • Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi na własne problemy.
 • Podsumowanie szkolenia.
 • Rozdanie certyfikatów i wypełnienie ankiet.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Power Query
 • Power Map
 • Excel 2016
 • Tworzenie mapy
 • Analiza dancyh

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia komputerowe

Szkolenie Excel ma za zadanie zapoznanie uczestników z programem tak,  że po szkoleniu uczestnicy będą w stanie korzystać z programu Microsoft Excel na poziomie podstawowym i używać najbardziej podstawowych narzędzi w programie MS Excel.

2024-06-21
21 czerwca 2024
2024-06-21
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie powerpoint ma na celu doskonalenie umiejętności tworzenia prezentacji za pomocą aplikacji MS PowerPoint. Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących prezentacje w pracy zawodowej. Uczestnictwo w szkoleniu PowerPoint daje praktyczne umiejętności wykorzystywane przy tworzeniu wysokiej klasy prezentacji.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie MS Word - Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających już doświadczenie w pracy w edytorem teksu MS Word. Zakłada się, iż osoba pracowała w edytorze i chciałaby poznać nowe funkcjonalności i przyspieszyć pracę korzystając z nowych narzędzi i skrótów klawiszowych.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.