Power Pivot

Szkolenia komputerowe onlineotwartezamkniete

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z graficznego interfejsu Power Pivot aby móc analizować dane z wielu źródeł.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Celem szkolenia jest poznanie dodatku Power Pivot. Na szkoleniu nauczysz się łączyć dane z różnych źródeł i przeprowadzać na nich analizę przy pomocy Power Pivot.

 • Szkolenie jest tak przygotowane, aby podczas szkolenia ukazać w jaki sposób instalować i używać Power Pivot.
 • Na szkoleniu będą omówione najważniejsze funkcję z interfejsu graficznego Power Pivot.
 • Dowiesz się w jaki sposób łączyć wiele tabel
 • Nauczysz się definiować wskaźniki wydajności KPI
 • Dowiesz się co to jest funkcja RELATED
 • Nauczysz się pobierać dane z różnych źródeł
 • Pogłębisz wiedzę na temat tabel przestawnych oraz wykresów przestawnych

Drugim punktem szkolenia po poznaniu narzędziami Power Pivot będzie rozwiązanie kilku przykładowych zadań wymagających znajomości wcześniej poznanych narzędzi Power Pivot. Zadania będą przeplatane z poznawaniem nowych narzędzi.

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z graficznego interfejsu Power Pivot aby móc analizować dane z wielu źródeł.

GRUPA DOCELOWA – DLA KOGO SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać nowy sposób łączenia i analizowania danych przy pomocy Power Pivot. Zakłada się, iż osoba pracuje już często w Microsoft Excelu i zna dobrze działanie programu, potrafi także tworzyć proste tabele przestawne. Dzięki szkoleniu osoba poszerzy wiedzy o nowe możliwości dzięki Power Pivot. Szkolenie to wymaga znajomości MS Excel na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym.

WSTĘPNA (POTRZEBNA) WIEDZA / DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Umiejętność obsługi komputera w stopniu pozwalającym swobodnie zarządzać plikami, zapisywanie, otwieranie dokumentów.
 • Umiejętność korzystania z programu Microsoft Excel w stopniu średniozaawansowanym lub zaawansowanym.
 • Codzienna lub bardzo częsta praca z programem Microsoft Excel.
 • Umiejętność pracy z prostymi tabelami przestawnymi
 • Niewielkie doświadczenie z analizą danych

KORZYŚCI JAKIE UZYSKA UCZESTNIK SZKOLENIA:

 • Umiejętność analizy danych za pomocą Power Pivot
 • Poznanie nowego sposobu łączenia danych.
 • Wiedza pozwalająca na swobodne korzystanie z graficznego interfejsu Power Pivot.
 • Umiejętność pobierania danych z różnych źródeł.
 • Poznanie różnych sposobów łączenia danych.
 • Umiejętność tworzenia wskaźników KPI
 • Tworzenie wykresów przestawnych

Celem szkolenia jest poznanie dodatku Power Pivot. Na szkoleniu nauczysz się łączyć dane z różnych źródeł i przeprowadzać na nich analizę przy pomocy Power Pivot.

 • Szkolenie jest tak przygotowane, aby podczas szkolenia ukazać w jaki sposób instalować i używać Power Pivot.
 • Na szkoleniu będą omówione najważniejsze funkcję z interfejsu graficznego Power Pivot.
 • Dowiesz się w jaki sposób łączyć wiele tabel
 • Nauczysz się definiować wskaźniki wydajności KPI
 • Dowiesz się co to jest funkcja RELATED
 • Nauczysz się pobierać dane z różnych źródeł
 • Pogłębisz wiedzę na temat tabel przestawnych oraz wykresów przestawnych

Drugim punktem szkolenia po poznaniu narzędziami Power Pivot będzie rozwiązanie kilku przykładowych zadań wymagających znajomości wcześniej poznanych narzędzi Power Pivot. Zadania będą przeplatane z poznawaniem nowych narzędzi.

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z graficznego interfejsu Power Pivot aby móc analizować dane z wielu źródeł.

GRUPA DOCELOWA – DLA KOGO SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać nowy sposób łączenia i analizowania danych przy pomocy Power Pivot. Zakłada się, iż osoba pracuje już często w Microsoft Excelu i zna dobrze działanie programu, potrafi także tworzyć proste tabele przestawne. Dzięki szkoleniu osoba poszerzy wiedzy o nowe możliwości dzięki Power Pivot. Szkolenie to wymaga znajomości MS Excel na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym.

WSTĘPNA (POTRZEBNA) WIEDZA / DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Umiejętność obsługi komputera w stopniu pozwalającym swobodnie zarządzać plikami, zapisywanie, otwieranie dokumentów.
 • Umiejętność korzystania z programu Microsoft Excel w stopniu średniozaawansowanym lub zaawansowanym.
 • Codzienna lub bardzo częsta praca z programem Microsoft Excel.
 • Umiejętność pracy z prostymi tabelami przestawnymi
 • Niewielkie doświadczenie z analizą danych

KORZYŚCI JAKIE UZYSKA UCZESTNIK SZKOLENIA:

 • Umiejętność analizy danych za pomocą Power Pivot
 • Poznanie nowego sposobu łączenia danych.
 • Wiedza pozwalająca na swobodne korzystanie z graficznego interfejsu Power Pivot.
 • Umiejętność pobierania danych z różnych źródeł.
 • Poznanie różnych sposobów łączenia danych.
 • Umiejętność tworzenia wskaźników KPI
 • Tworzenie wykresów przestawnych

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Powitanie – Prezentacja uczestników i trenera.

Moduł 1:
Wprowadzenie do Power Pivot

 • Czym jest Power Pivot – wprowadzenie
 • Instalacja dodatku
 • Włączanie Power Pivot w zależności od wersji
 • Nazewnictwo, budowa okna Power Pivot
 • Tryb zgodności i zależności w Power Pivot
 • Model danych – tworzenie
 • Power Pivot a Tabela przestawna
 • Listy danych
 • Hierarchia i perspektywy

Moduł 2:
Pobieranie danych:

 • z tabeli
 • z zakresu
 • z tekstu CSV, txt
 • z SQL SERVER
 • z MySQL
 • z folderu
 • pobieranie ponad milionowego zbioru danych

Moduł 3:
Relacje

 • Tworzenie relacji w widok diagramu,
 • Relacje aktywne,
 • Relacje nieaktywne,
 • Relacja jeden do wielu
 • Relacje między wieloma tabelami

Moduł 4:
Przechowywanie danych

 • Przechowywanie danych w skoroszycie Excel
 • Przechowywanie danych w skoroszycie Power Pivot

Moduł 5:
Pola obliczeniowe

 • Tworzenie pól obliczeniowych
 • Pola jawne
 • Pola niejawne

Moduł 6:
Tworzenie miar

 • Dodawanie miar wyliczanych na różnych przykładach

Moduł 7:
Wskaźniki KPI

 • Tworzenie wskaźników KPI,
 • Formatowanie wskaźników KPI,

Moduł 8:
Tabele przestawne

 • Tworzenie tabel przestawnych – podsumowanie wiedzy
 • Zmian funkcji – ustawienie pola wartości
 • Formatowanie danych
 • Prezentacja wyników jako udział %, różnica, procent z, ranking, narastająco
 • Grupowanie pól
 • Filtrowanie danych

Moduł 9:
Wykresy przestawne – wizualizacja danych

 • Tworzenie wykresów przestawnych
 • Modyfikacja wykresów przestawnych
 • Formatowanie wykresów przestawnych
 • Dodawanie fragmentatorów
 • Dodawanie osi czasu

Moduł 10:
Funkcje DAX

 • Wprowadzenie do funkcji DAX
 • Funkcja RELATED

Moduł 11:
Pytania i odpowiedzi

 • Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi na własne problemy.
 • Podsumowanie szkolenia.
 • Rozdanie certyfikatów i wypełnienie ankiet.

Powitanie – Prezentacja uczestników i trenera.

Moduł 1:
Wprowadzenie do Power Pivot

 • Czym jest Power Pivot – wprowadzenie
 • Instalacja dodatku
 • Włączanie Power Pivot w zależności od wersji
 • Nazewnictwo, budowa okna Power Pivot
 • Tryb zgodności i zależności w Power Pivot
 • Model danych – tworzenie
 • Power Pivot a Tabela przestawna
 • Listy danych
 • Hierarchia i perspektywy

Moduł 2:
Pobieranie danych:

 • z tabeli
 • z zakresu
 • z tekstu CSV, txt
 • z SQL SERVER
 • z MySQL
 • z folderu
 • pobieranie ponad milionowego zbioru danych

Moduł 3:
Relacje

 • Tworzenie relacji w widok diagramu,
 • Relacje aktywne,
 • Relacje nieaktywne,
 • Relacja jeden do wielu
 • Relacje między wieloma tabelami

Moduł 4:
Przechowywanie danych

 • Przechowywanie danych w skoroszycie Excel
 • Przechowywanie danych w skoroszycie Power Pivot

Moduł 5:
Pola obliczeniowe

 • Tworzenie pól obliczeniowych
 • Pola jawne
 • Pola niejawne

Moduł 6:
Tworzenie miar

 • Dodawanie miar wyliczanych na różnych przykładach

Moduł 7:
Wskaźniki KPI

 • Tworzenie wskaźników KPI,
 • Formatowanie wskaźników KPI,

Moduł 8:
Tabele przestawne

 • Tworzenie tabel przestawnych – podsumowanie wiedzy
 • Zmian funkcji – ustawienie pola wartości
 • Formatowanie danych
 • Prezentacja wyników jako udział %, różnica, procent z, ranking, narastająco
 • Grupowanie pól
 • Filtrowanie danych

Moduł 9:
Wykresy przestawne – wizualizacja danych

 • Tworzenie wykresów przestawnych
 • Modyfikacja wykresów przestawnych
 • Formatowanie wykresów przestawnych
 • Dodawanie fragmentatorów
 • Dodawanie osi czasu

Moduł 10:
Funkcje DAX

 • Wprowadzenie do funkcji DAX
 • Funkcja RELATED

Moduł 11:
Pytania i odpowiedzi

 • Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi na własne problemy.
 • Podsumowanie szkolenia.
 • Rozdanie certyfikatów i wypełnienie ankiet.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Power Query
 • Power Pivot
 • Analiza dancyh
 • Power Pivot Excel 2016
 • Power Pivot Excel 2013
 • Pzetwarzanie danych

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia komputerowe

Wizualizacja danych szkolenie przeznaczone jest dla co najmniej średnio zaawansowanych użytkowników MS Excel, gdyż podczas szkolenia będziemy tworzyć zarówno proste jak i skomplikowane wykresy, które będą wymagały wykonywania dodatkowych, czasami dosyć skomplikowanych obliczeń.

2024-09-20
20 września 2024
2024-09-20
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie powerpoint ma na celu doskonalenie umiejętności tworzenia prezentacji za pomocą aplikacji MS PowerPoint. Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących prezentacje w pracy zawodowej. Uczestnictwo w szkoleniu PowerPoint daje praktyczne umiejętności wykorzystywane przy tworzeniu wysokiej klasy prezentacji.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie MS Word - Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających już doświadczenie w pracy w edytorem teksu MS Word. Zakłada się, iż osoba pracowała w edytorze i chciałaby poznać nowe funkcjonalności i przyspieszyć pracę korzystając z nowych narzędzi i skrótów klawiszowych.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.