Power Query - obróbka i przekształcanie danych

Power Query - obróbka i przekształcanie danych

Power Query - obróbka i przekształcanie danych

Szkolenia komputerowe

Szkolenie power query - celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z używania programu Microsoft Excel w zakresie obróbki i przekształcania danych za pomocą Power Query.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia otwartego. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia online. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Szkolenie power query - celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z używania programu Microsoft Excel w zakresie obróbki i przekształcania danych za pomocą Power Query.

 • Szkolenie jest tak przygotowane, aby podczas szkolenia ukazać w jaki sposób instalować i używać dodatku do obróbki i przekształcania danych Power Query.
 • Na szkoleniu będą omówione najważniejsze funkcję z interfejsu graficznego Power Query, narzędzia do przekształcania danych.
 • Zostaną omówione prawie wszystkie narzędzia z interfejsu użytkownika (UI).
 • Omówiona będzie kolumna warunkowa, kolumna indexu, funkcje tekstu, daty i godziny, liczb.
 • Zapoznasz się z interfejsem graficznym Power Query.
 • Dowiesz się co oznaczają narzędzia ETL.
 • Zapoznasz się z wieloma praktycznymi przykładami obróbki danych.
 • Dowiesz się jak łączyć i scalać zapytania.

Drugim punktem szkolenia po poznaniu narzędziami Power Query będzie rozwiązanie kilku trudniejszych automatyzacji wymagających znajomości wcześniej poznanych narzędzi Power Query. Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z graficznego interfejsu Power Query.

GRUPA DOCELOWA - DLA KOGO SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać nowe możliwości obróbki i przekształcania danych za pomocą Power Query. Zakłada się, iż osoba pracuje już często w Microsoft Excelu i zna dobrze działanie programu jednak pragnie poszerzenia wiedzy o nowe możliwości dzięki Power Query.

Szkolenie power query wymaga znajomości MS Excel na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym.

WSTĘPNA (POTRZEBNA) WIEDZA / DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Umiejętność obsługi komputera w stopniu pozwalającym swobodnie zarządzać plikami, zapisywanie, otwieranie dokumentów.
 • Umiejętność korzystania z programu Microsoft Excel w stopniu średniozaawansowanym lub zaawansowanym.
 • Codzienna lub bardzo częsta praca z programem Microsoft Excel.

KORZYŚCI JAKIE UZYSKA UCZESTNIK SZKOLENIA:

 • Umiejętność obróbki i przekształcania danych za pomocą Power Query.
 • Poznanie nowego sposobu obróbki danych.
 • Wiedza pozwalająca na swobodne korzystanie z graficznego interfejsu Power Query.
 • Umiejętność pobierania danych z różnych źródeł.
 • Poznanie różnych sposobów przekształcania danych.

Szkolenie power query - celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z używania programu Microsoft Excel w zakresie obróbki i przekształcania danych za pomocą Power Query.

 • Szkolenie jest tak przygotowane, aby podczas szkolenia ukazać w jaki sposób instalować i używać dodatku do obróbki i przekształcania danych Power Query.
 • Na szkoleniu będą omówione najważniejsze funkcję z interfejsu graficznego Power Query, narzędzia do przekształcania danych.
 • Zostaną omówione prawie wszystkie narzędzia z interfejsu użytkownika (UI).
 • Omówiona będzie kolumna warunkowa, kolumna indexu, funkcje tekstu, daty i godziny, liczb.
 • Zapoznasz się z interfejsem graficznym Power Query.
 • Dowiesz się co oznaczają narzędzia ETL.
 • Zapoznasz się z wieloma praktycznymi przykładami obróbki danych.
 • Dowiesz się jak łączyć i scalać zapytania.

Drugim punktem szkolenia po poznaniu narzędziami Power Query będzie rozwiązanie kilku trudniejszych automatyzacji wymagających znajomości wcześniej poznanych narzędzi Power Query. Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z graficznego interfejsu Power Query.

GRUPA DOCELOWA - DLA KOGO SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać nowe możliwości obróbki i przekształcania danych za pomocą Power Query. Zakłada się, iż osoba pracuje już często w Microsoft Excelu i zna dobrze działanie programu jednak pragnie poszerzenia wiedzy o nowe możliwości dzięki Power Query.

Szkolenie power query wymaga znajomości MS Excel na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym.

WSTĘPNA (POTRZEBNA) WIEDZA / DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Umiejętność obsługi komputera w stopniu pozwalającym swobodnie zarządzać plikami, zapisywanie, otwieranie dokumentów.
 • Umiejętność korzystania z programu Microsoft Excel w stopniu średniozaawansowanym lub zaawansowanym.
 • Codzienna lub bardzo częsta praca z programem Microsoft Excel.

KORZYŚCI JAKIE UZYSKA UCZESTNIK SZKOLENIA:

 • Umiejętność obróbki i przekształcania danych za pomocą Power Query.
 • Poznanie nowego sposobu obróbki danych.
 • Wiedza pozwalająca na swobodne korzystanie z graficznego interfejsu Power Query.
 • Umiejętność pobierania danych z różnych źródeł.
 • Poznanie różnych sposobów przekształcania danych.


PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Powitanie - Prezentacja uczestników i trenera.

Moduł 1
Wprowadzenie do Power Query

 • Instalacja dodatku
 • Nazewnictwo, budowa okna Power Query
 • Wprowadzenie do narzędzi ETL

Moduł 2
Pobieranie danych:

 • z tabeli
 • z zakresu
 • z tekstu CSV, txt
 • z SQL SERVER
 • z MySQL
 • z folderu

Moduł 3
Zarządzanie zapytaniami

 • Edycja zapytań,
 • Modyfikacja kroków zapytań,
 • Zmiana kolejności kroków zapytań
 • Edycja kodu M

Moduł 4
Narzędzia Power Query

Zarządzanie kolumnami

 • Wybieranie
 • Usuwanie
 • Usuwanie innych kolumn

Zmniejszanie wierszy

 • Zachowywanie, usuwanie pierwszych
 • Zachowywanie, usuwanie ostatnich
 • Zachowywanie, usuwanie niestandardowych

Sortowanie danych

Podział kolumn

Grupowanie danych
Przekształcanie

 • Promowanie nagłówków
 • Zamienianie wartości
 • Zamienienie błędów

Transponowanie

Duplikowanie kolumny

Odwracanie wierszy

Zliczanie wierszy

Zmiana typu danych

Wypełnianie w górę i dół

Moduł 5
Funkcje Power Query

Wyodrębnianie

 • Długość
 • Pierwsze
 • Ostatnie
 • Zakres

Funkcje wbudowane

 • Statystyczne
 • Standardowe
 • Wykładnicza
 • Trygonometryczne
 • Zaokrąglanie
 • Informacyjne

Modyfikacja daty i czasu

Moduł 6
Tworzenie nowych kolumn, scalanie zapytań

Zarządzanie zapytaniami

 • Scalanie zapytań
 • Dołączanie zapytań

Tworzenie kolumny niestandardowej

Kolumna warunkowa

Kolumna indeksu

Odświeżanie podglądu

Moduł 7
Zadania w Microsoft Power Query

 • Rozwiązywanie przykładowych zadań z zastosowaniem poznanych narzędzi i funkcji Power Query.

Moduł 8
Pytania i odpowiedzi

 • Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi na własne problemy.
 • Podsumowanie szkolenia.
 • Rozdanie certyfikatów i wypełnienie ankiet.

Powitanie - Prezentacja uczestników i trenera.

Moduł 1
Wprowadzenie do Power Query

 • Instalacja dodatku
 • Nazewnictwo, budowa okna Power Query
 • Wprowadzenie do narzędzi ETL

Moduł 2
Pobieranie danych:

 • z tabeli
 • z zakresu
 • z tekstu CSV, txt
 • z SQL SERVER
 • z MySQL
 • z folderu

Moduł 3
Zarządzanie zapytaniami

 • Edycja zapytań,
 • Modyfikacja kroków zapytań,
 • Zmiana kolejności kroków zapytań
 • Edycja kodu M

Moduł 4
Narzędzia Power Query

Zarządzanie kolumnami

 • Wybieranie
 • Usuwanie
 • Usuwanie innych kolumn

Zmniejszanie wierszy

 • Zachowywanie, usuwanie pierwszych
 • Zachowywanie, usuwanie ostatnich
 • Zachowywanie, usuwanie niestandardowych

Sortowanie danych

Podział kolumn

Grupowanie danych
Przekształcanie

 • Promowanie nagłówków
 • Zamienianie wartości
 • Zamienienie błędów

Transponowanie

Duplikowanie kolumny

Odwracanie wierszy

Zliczanie wierszy

Zmiana typu danych

Wypełnianie w górę i dół

Moduł 5
Funkcje Power Query

Wyodrębnianie

 • Długość
 • Pierwsze
 • Ostatnie
 • Zakres

Funkcje wbudowane

 • Statystyczne
 • Standardowe
 • Wykładnicza
 • Trygonometryczne
 • Zaokrąglanie
 • Informacyjne

Modyfikacja daty i czasu

Moduł 6
Tworzenie nowych kolumn, scalanie zapytań

Zarządzanie zapytaniami

 • Scalanie zapytań
 • Dołączanie zapytań

Tworzenie kolumny niestandardowej

Kolumna warunkowa

Kolumna indeksu

Odświeżanie podglądu

Moduł 7
Zadania w Microsoft Power Query

 • Rozwiązywanie przykładowych zadań z zastosowaniem poznanych narzędzi i funkcji Power Query.

Moduł 8
Pytania i odpowiedzi

 • Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi na własne problemy.
 • Podsumowanie szkolenia.
 • Rozdanie certyfikatów i wypełnienie ankiet.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ ONLINE DLA:

1
Szkolimy z obsługi programów komputerowych od 2009 r. W tym czasie przeszkoliliśmy tysiące uczestników.
2
Przeprowadziliśmy pełną konwersję szkoleń stacjonarnych w online. Prowadzimy z powodzeniem webinary i warsztaty online z obsługi i korzystania programów komputerowych.
3
Średnia ocena szkoleń wynosi 4,90 na skali pięciostopniowej.
4
Trenerzy prowadzący szkolenia to uznane autorytety oraz eksperci w swoich specjalizacjach

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
tel.: +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Preferuję kotakt:

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
tel.: +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
tel.: +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Preferuję kotakt:

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.