Optymalizacja kosztów zatrudnienia

Szkolenia - hr, kadry, płace onlineotwartezamkniete
INTERAKTYWNE SZKOLENIE ONLINE
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie nowych instrumentów, jakie pracodawcy mogą wykorzystać w celu optymalizacji kosztów zatrudnienia. Instrumenty te dotyczą tak redukcji zatrudnienia (zwolnień), jak też obniżenia wysokości wynagrodzeń pracowników.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Szkolenie kładzie nacisk na przedstawienie praktycznych aspektów możliwości zastosowania poszczególnych instrumentów, a w szczególności zakresu korzyści finansowych dla pracodawcy. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie najważniejszych kwestii praktycznych, jakie należy mieć na względnie przy stosowaniu nowych instrumentów służących do optymalizowania kosztów zatrudnienia.

Większość z omawianych instrumentów wynika z przyjmowanych w ciągu ostatnich kliku miesięcy przepisów. Szkolenie ma zatem na celu przede wszystkim zapoznanie uczestników z nowymi możliwościami, które nie funkcjonowały na bazie do niedawna obowiązujących przepisów. Jednocześnie w ramach szkolenia kompleksowo omawiane są również instrumenty, które wynikały z dotychczasowego stanu prawnego, jednak w praktyce nie były zbyt często wykorzystywane (np. wprowadzenie przestoju).

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób zarządzających zasobami ludzkimi w organizacji lub odpowiedzialnych za poziom kosztów w obszarze pracowniczym, które chcą zdobyć wiedzę w zakresie możliwości optymalizowania tych kosztów.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • KOMPUTER
 • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
 • MAKSYMALNA GRUPA UCZESTNIKÓW: 25 OSÓB
  (Decyduje kolejność zgłoszeń)

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Technologia typu „Streaming” umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo” dzięki czemu uczestnik otrzymuje pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza swojego biurka.

Szkolenie kładzie nacisk na przedstawienie praktycznych aspektów możliwości zastosowania poszczególnych instrumentów, a w szczególności zakresu korzyści finansowych dla pracodawcy. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie najważniejszych kwestii praktycznych, jakie należy mieć na względnie przy stosowaniu nowych instrumentów służących do optymalizowania kosztów zatrudnienia.

Większość z omawianych instrumentów wynika z przyjmowanych w ciągu ostatnich kliku miesięcy przepisów. Szkolenie ma zatem na celu przede wszystkim zapoznanie uczestników z nowymi możliwościami, które nie funkcjonowały na bazie do niedawna obowiązujących przepisów. Jednocześnie w ramach szkolenia kompleksowo omawiane są również instrumenty, które wynikały z dotychczasowego stanu prawnego, jednak w praktyce nie były zbyt często wykorzystywane (np. wprowadzenie przestoju).

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób zarządzających zasobami ludzkimi w organizacji lub odpowiedzialnych za poziom kosztów w obszarze pracowniczym, które chcą zdobyć wiedzę w zakresie możliwości optymalizowania tych kosztów.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Zmiany regulaminu wynagradzania i układu zbiorowego

 • zasady dokonywania zmian regulaminu wynagradzania i ograniczenia z tym związane
 • zasady dokonywania zmian oraz wypowiadania układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych
 • zmiany zakładowych źródeł prawa pracy a procedura zwolnień grupowych
 • zasady wprowadzania zmian układów zbiorowych i regulaminów wynagradzania do umów o pracę
 • przejście zakładu pracy jako instrument zmiany regulaminu wynagradzania lub układu zbiorowego

Obniżenie kosztów redukcji zatrudnienia (zwolnień)

 • obniżenie kosztów likwidacji stanowiska pracy – jak ograniczyć koszty likwidacji stanowisk pracy, wykorzystując przepisy tarcz antykryzysowych,
 • obniżenie odpraw oraz innych świadczeń związanych z zakończeniem umowy o pracę, wynikających z porozumień zbiorowych, czy też regulaminów wynagradzania,
 • ograniczenie kosztów rozwiązania umów cywilnoprawnych (np. umowy o świadczenie usług, kontraktu menedżerskiego),
 • wcześniejsze rozwiązanie umów o zakazie konkurencji – jak obniżyć koszty świadczeń wypłacanych byłym pracownikom; kiedy pracodawca nie może jednostronnie rozwiązać umowy o zakazie konkurencji,
 • gwarancje zatrudnienia – przepisy tarczy antykryzysowej, a możliwość ograniczenia gwarancji zatrudnienia, wynikających z zakładowych źródeł prawa pracy

Obniżenie wysokości wynagrodzeń

 • przestój wynikający z Kodeksu pracy – przesłanki i metody wprowadzenia przestoju, zakres dopuszczalnego obniżenia wynagrodzeń pracowników, wprowadzenie przestoju a zakres uprawnień pracowników do dodatków do wynagrodzenia,
 • przestój ekonomiczny – rodzaje przestojów ekonomicznych oraz przesłanki ich wprowadzenia, zakres dopuszczalnego wynagrodzenia pracowników,
 • obniżenie wymiaru czasu pracy,
 • reprezentacja pracowników – czy i w jakim zakresie pracodawca potrzebuje zgody reprezentacji pracowników na skorzystanie z poszczególnych instrumentów obniżenia wysokości wynagrodzenia

Dofinansowanie z tarczy antykryzysowej a redukcja zatrudnienia i
obniżenie kosztów wynagrodzeń

 • omówienie ograniczeń w zakresie możliwość redukcji zatrudniania lub obniżenia wysokości wynagrodzeń pracowników, w przypadku w którym pracodawca uzyskał dofinansowania z tarczy antykryzysowej

Zwolnienia grupowe:

 • kiedy należy stosować ustawę, z czym to sią wiąże i jak tego uniknąć,
 • zasady stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych do likwidacji stanowisk pracy,
 • czy obniżenie wysokości wynagrodzeń pracowników może powodować konieczność stosowania ustawy o zwolnienia grupowych,
 • program dobrowolnych odejść a zwolnienia grupowe

Zasady rozwiązywania umów podczas nieobecności pracownika oraz pracy zdalnej

Zmiany regulaminu wynagradzania i układu zbiorowego

 • zasady dokonywania zmian regulaminu wynagradzania i ograniczenia z tym związane
 • zasady dokonywania zmian oraz wypowiadania układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych
 • zmiany zakładowych źródeł prawa pracy a procedura zwolnień grupowych
 • zasady wprowadzania zmian układów zbiorowych i regulaminów wynagradzania do umów o pracę
 • przejście zakładu pracy jako instrument zmiany regulaminu wynagradzania lub układu zbiorowego

Obniżenie kosztów redukcji zatrudnienia (zwolnień)

 • obniżenie kosztów likwidacji stanowiska pracy – jak ograniczyć koszty likwidacji stanowisk pracy, wykorzystując przepisy tarcz antykryzysowych,
 • obniżenie odpraw oraz innych świadczeń związanych z zakończeniem umowy o pracę, wynikających z porozumień zbiorowych, czy też regulaminów wynagradzania,
 • ograniczenie kosztów rozwiązania umów cywilnoprawnych (np. umowy o świadczenie usług, kontraktu menedżerskiego),
 • wcześniejsze rozwiązanie umów o zakazie konkurencji – jak obniżyć koszty świadczeń wypłacanych byłym pracownikom; kiedy pracodawca nie może jednostronnie rozwiązać umowy o zakazie konkurencji,
 • gwarancje zatrudnienia – przepisy tarczy antykryzysowej, a możliwość ograniczenia gwarancji zatrudnienia, wynikających z zakładowych źródeł prawa pracy

Obniżenie wysokości wynagrodzeń

 • przestój wynikający z Kodeksu pracy – przesłanki i metody wprowadzenia przestoju, zakres dopuszczalnego obniżenia wynagrodzeń pracowników, wprowadzenie przestoju a zakres uprawnień pracowników do dodatków do wynagrodzenia,
 • przestój ekonomiczny – rodzaje przestojów ekonomicznych oraz przesłanki ich wprowadzenia, zakres dopuszczalnego wynagrodzenia pracowników,
 • obniżenie wymiaru czasu pracy,
 • reprezentacja pracowników – czy i w jakim zakresie pracodawca potrzebuje zgody reprezentacji pracowników na skorzystanie z poszczególnych instrumentów obniżenia wysokości wynagrodzenia

Dofinansowanie z tarczy antykryzysowej a redukcja zatrudnienia i
obniżenie kosztów wynagrodzeń

 • omówienie ograniczeń w zakresie możliwość redukcji zatrudniania lub obniżenia wysokości wynagrodzeń pracowników, w przypadku w którym pracodawca uzyskał dofinansowania z tarczy antykryzysowej

Zwolnienia grupowe:

 • kiedy należy stosować ustawę, z czym to sią wiąże i jak tego uniknąć,
 • zasady stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych do likwidacji stanowisk pracy,
 • czy obniżenie wysokości wynagrodzeń pracowników może powodować konieczność stosowania ustawy o zwolnienia grupowych,
 • program dobrowolnych odejść a zwolnienia grupowe

Zasady rozwiązywania umów podczas nieobecności pracownika oraz pracy zdalnej

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA::

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Optymalizacja kosztów
 • Redukcja etatu
 • Optymalizacja kosztów w firmie
 • Sposoby optymalizacji kosztów
 • Na czym polega optymalizacja kosztów w firmie

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. kom.: +48 505 273 483

fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. kom.: +48 505 273 483

fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. kom.: +48 505 273 483

fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - hr, kadry, płace

W najbliższym czasie wejdą w życie duże zmiany w Kodeksie pracy związane z pracą zdalną i kontrolą trzeźwości. Ustawa przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową. Ponadto w kodeksie pracy zostanie wprowadzony zakaz dopuszczania do pracy pracownika nietrzeźwego lub będącego pod wpływem tzw. narkotyków. Równolegle toczą się prace wynikające z konieczności wdrożenia 2 dyrektyw unijnych dotyczących warunków pracy oraz rodzicielstwa, zwanej dyrektywą work-life balance.

2023-02-27
27 lutego 2023
2023-02-27
Szkolenie online Szkolenie online

Niezwykle ważne jest aby osoby decyzyjne dysponowały zarówno praktyczna wiedzą z zakresu szeroko pojętej dyscypliny pracy jak i miały świadomość najbardziej aktualnych ram prawnych zarządzania pracownikami.

2023-03-10
10 marca 2023
2023-03-10
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie ukierunkowane jest na przedstawienie najaktualniejszych zmian związanych z procesem zatrudniania i pobytu cudzoziemców w Polsce. Koncentruje się na projekcie nowej ustawy – ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, specustawie wydanej w związku z wojną w Ukrainie i jej zmianach (oraz relacji do przepisów wydanych w związku z COVID-19, które mają zostać uchylone z dniem 24.08.2023).

2023-03-16
16 marca 2023
2023-03-16
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.