Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym na przełomie 2020 i 2021 roku

Wybrane zagadnienia

Szkolenia - hr, kadry, płace onlineotwartezamkniete

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu, odprowadzanie wpłat do PPK, a także nowych obowiązków w zakresie ZUS od 2021 roku.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu, odprowadzanie wpłat do PPK, a także nowych obowiązków w zakresie ZUS od 2021 roku. Dodatkowo omawiamy najciekawsze orzeczenia w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Szkolenie odbywa się na platformie Clickmeeting.

Niezbędna jest aktualna przeglądarka Chrome.

Podczas szkolenia uczestnicy widzą i słyszą trenera, zadają pytania bezpośrednio lub na czacie.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Zasady zawierania umów w kontekście ubezpieczeń społecznych

 • umowa zlecenia i umowa o dzieło – podobieństwa i różnice,
 • umowa zlecenia versus umowa o dzieło – orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawie dopuszczalności zawierania nieoskładkowanych umów o dzieło,
 • umowa zlecenia i umowa o pracę – podobieństwa i różnice na gruncie wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego,
 • konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu

 • umowy podlegające i niepodlegające ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,
 • osoba wykonująca umowę zlecenia albo umowę o dzieło, zawartą z własnym pracodawcą – zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
 • osoba wykonująca umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy a zatrudniona przez podmiot trzeci – kto odprowadza składki,
 • umowa cywilnoprawna z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim,
 • zbieg tytułu ubezpieczenia społecznego – jednoczesne wykonywanie umowy o pracę i umowy zlecenia,
 • zbieg tytułu ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym wykonywaniu kilku umów cywilnoprawnych,
 • zbieg tytułu do ubezpieczeń społecznych przy wykonywaniu działalności gospodarczej i umowy zlecenia,
 • jakie dokument wymagać przy ustalaniu zbiegu tytułów do ubezpieczeń,
 • błędne oświadczenie osoby zatrudnionej co do zbiegu a odpowiedzialność zleceniodawcy i odpowiedzialność osoby zatrudnionej,  
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy – konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem,
 • kiedy prokurent nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,
 • odpowiedzialność za składki podwykonawców w ramach tzw. outsourcingu.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne – wybrane zagadnienia

 • podstawa wymiaru składek za pracowników i zleceniobiorców,
 • świadczenia zwolnione z oskładkowanie – bhp (odzież robocza, ekwiwalent za pranie), udział w imprezie integracyjnej,
 • zasady wliczania do podstawy wymiaru składek składników rzeczowych – pakiety medyczne, korzystanie przez pracownika ze służbowego mieszkania, samochodu;,
 • świadczenia częściowo odpłatne – kiedy nie są wliczane do podstawy wymiaru składek,
 • warunki wyłączenia świadczeń socjalnych z ubezpieczeń społecznych – orzecznictwo sądowe i stanowiska ZUS,
 • ograniczenie wysokości składki zdrowotne do wysokości zaliczki – ulga do 26 lat, świadczenia zwolnione od opodatkowania

Zasady odprowadzania wpłat do PPK

 • za kogo należy odprowadzać wpłaty do PPK,
 • zasady dokonywania wpłat do PPK,
 • oświadczenia składane przez uczestników PPK – skutki dla podmiotów zatrudniających,
 • błędne oświadczenie osoby zatrudnionej co do zbiegu a odpowiedzialność podmiotu zatrudniającego i odpowiedzialność osoby zatrudnionej.

Nowe obowiązki w zakresie ZUS od 2021 roku

 • obowiązek raportowania umów o dzieło do ZUS
 • zmiany w zgłoszeniach do ubezpieczeń – konieczność podawania wykonywanego zawodu
 • zmiany w dokumentach rozliczeniowych – konieczność podawania informacji o PPK

Zbieranie danych dla potrzeb ubezpieczeń społecznych i podatków a regulacje RODO

 • Najciekawsze orzeczenia w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • odpowiedzialność płatnika za nienależnie pobrane przez ubezpieczonych zasiłki

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Ubezpieczenia społeczne 2020
 • Ubezpieczenia społeczne 2019
 • Prawo pracy w 2020 r.,
 • Zmiany w prawie pracy,
 • Kodeks pracy szkolenia

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-RychertZaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - hr, kadry, płace

Szkolenie jest przygotowane tak aby podczas szkolenia ukazać podstawowe narzędzi dostępne w programie MS Excel oraz umiejętność poruszania się po arkuszu kalkulacyjnym. Na szkoleniu będą omówione najważniejsze funkcję w Excelu.
2023-12-08
08 grudnia 2023
2023-12-08
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

W trakcie zajęć zostaną przeanalizowane stanowiska urzędowe oraz wyroki Sądu Najwyższego z okresu ostatnich kilku lat i w formie warsztatowej uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności w zakresie rozliczania czasu pracy w nietypowych sytuacjach.

2024-01-26
26 stycznia 2024
2024-01-26
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, w trakcie spotkania rozwiążecie Państwo razem z trenerem 47 zadań związanych z ostatnimi zmianami w prawie pracy. Każde zadanie poparte przepisem, wyjaśnieniem i ewentualnych stanowiskiem organów. Na szkoleniu rozwiejecie Państwo swoje wątpliwości odnośnie stosowania nowych przepisów.

2024-02-16
16 lutego 2024
2024-02-16
Szkolenie online Szkolenie online
2023-12-19
19 grudnia 2023
2023-12-19
Szkolenie online Szkolenie online

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.