Sztuka motywowania i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Sztuka motywowania i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Sztuka motywowania i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Szkolenia - administracja publiczna
Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia
Przeciwdziałanie wypaleniu w urzędzie, motywowanie w urzędzie to szkolenie, które wykorzystuje nowoczesne techniki odpowiadające współczesnym oczekiwaniom pracowników urzędów. Szkolenie wypalenie zawodowe zawiera treści sprofilowane pod kątem szkoleń dla administracji publicznej.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia otwartego. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia online. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Zaangażowanie pracowników pozwala w pełni wykorzystać ich talenty, umiejętności i czas spędzony w pracy. Zmotywowany pracownik wykonuje swoją pracę bardziej efektywnie i jednocześnie z większą przyjemnością.  Trenerzy naszej firmy prowadzili szkolenia dla prawie wszystkich Ministerstw, Urzędów Centralnych, Wojewódzkich oraz licznych JST. W wielu z nich pracownicy byli zaangażowani, czuli sens wykonywanej pracy. Uzyskanie tego efektu wymaga odpowiednich kompetencji oraz postawy  u dyrektorów i naczelników.  Szkolenie wypalenie zawodowe pozwala uzyskać właśnie ten efekt.

Warsztat został stworzony dla kierowników urzędu chcących angażować współpracowników w osiąganie coraz bardziej ambitnych celów. Program jest tak skonstruowany, aby dostarczyć narzędzia dające się zastosować w codziennej pracy.

Zaangażowanie pracowników pozwala w pełni wykorzystać ich talenty, umiejętności i czas spędzony w pracy. Zmotywowany pracownik wykonuje swoją pracę bardziej efektywnie i jednocześnie z większą przyjemnością.  Trenerzy naszej firmy prowadzili szkolenia dla prawie wszystkich Ministerstw, Urzędów Centralnych, Wojewódzkich oraz licznych JST. W wielu z nich pracownicy byli zaangażowani, czuli sens wykonywanej pracy. Uzyskanie tego efektu wymaga odpowiednich kompetencji oraz postawy  u dyrektorów i naczelników.  Szkolenie wypalenie zawodowe pozwala uzyskać właśnie ten efekt.

Warsztat został stworzony dla kierowników urzędu chcących angażować współpracowników w osiąganie coraz bardziej ambitnych celów. Program jest tak skonstruowany, aby dostarczyć narzędzia dające się zastosować w codziennej pracy.


PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Motywowanie innych - wprowadzenie w tematykę
 • Czym jest motywowanie innych? - dobre praktyki
 • Skąd się bierze entuzjazm i zaangażowanie?
 • Motywatory i demotywatory
 • Rodzaje motywacji
 • Podstawy psychologii pozytywnej w konteście motywowania - przegląd najnowszych badań

2. Koncepcje motywacyjne w praktyce urzędu
 • Aktywne słuchanie swoich pracowników – wywiad motywacyjny
 • Czynniki motywujące i demotywujące wg F. Herzberga
 • Rozumienie potrzeb pracowników urzędu jako drogowskaz w wyborze sposobów motywowania wg A. Maslowa
 • Prawa motywowania wg R.Denny’ego w urzędzie

3. Droga rozwoju pracownika w urzędzie
 • Kompetencje i zaangażowanie – dwa wymiary rozwoju pracownika
 • Analiza zespołu pod kątem poziomu gotowości zadaniowej pracowników (R1-R4)
 • Krytyczne momenty na zawodowej drodze pracownika
 • 4 stopnie nabywanie nowych kompetencji

4. Czynniki sukcesu w pracy kierownika urzędu
 • Dyrektywność czy orientacja na relacje z ludźmi?
 • Umiejętność diagnozy etapu rozwoju pracownika
 • Elastyczność i efektywność stosowanego stylu zarządzania

5. Sytuacyjna teoria zarządzania K. Blancharda – indywidualizacja stylu zarządzania i motywowania
 • Praktyczna analiza stylów zarządzania i motywowania
 • Dostosowanie działań przełożonego do etapu rozwoju pracownika

6. Coaching w urzędzie
 • Coachingowe narzędzia wydobywania potencjału i mocnych stron pracowników
 • Motywująca rola coachingowego stylu zarządzania pracownikami

7. Feedback - motywująca rola informacji zwrotnej w kontakcie z pracownikiem
 • Zasady udzilenia feedbacku
 • Modele informacji zwrotnej FUKO, Z , Komunikat JA
 • Praktyczne działanie feedbacku w urzędzie

8. Motywująca „krytyka” – cykl rozmów dyscyplinujących
 • Rozmowa korygująca
 • Rozmowa ostrzegawcza
 • Rozmowa informująca o podjęciu sankcji

9. Autodiagnoza poziomu wypalenia zawodowego – wypełnienie kwestionariusza Maslach
 • Przebieg syndromu „burn out”
 • Wyczerpanie emocjonalne
 • Depersonalizacja
 • Brak poczucia osobistych osiągnięć zawodowych
 • Analiza i omówienie wyników testu

10. Wypalenie zawodowe – diagnoza i środki zapobiegawcze
 • Wypalenie zawodowe a rozwój pracownika w urzędzie
 • Etapy rozwoju pracownika w ujęciu zarządzania sytuacyjnego K. Blancharda
 • Symptomy spadku motywacji u kompetentnego pracownika
 • Trzeci etap rozwoju pracownika jako pierwszy etap wypalenia zawodowego
 • Krytyczne momenty na zawodowej drodze pracownika

11. Wpływ poziomu własnej motywacji na zarządzanie pracownikami urzędu
 • Określenie barier wewnętrznych i zewnętrznych, które utrudniają większe zaangażowanie się w pracę oraz sposobów ich przezwyciężania

12. Budowanie automotywacji
 • Efektywna komunikacja z samym sobą: co działa na korzyść?  a co nas sabotuje?
 • Przeramowanie i jego wpływ na naszą skuteczność
 • Cel jako motywator:  jak go wyznaczać, definiować i mierzyć dlaczego jest konieczny?
 • Rama rezultatu – narzędzie coachingowe

13. Spójność z samym sobą kolejne źródło motywacji
 • Poziomy neurologiczne w kontekscie pracy w urzędzie
 • Odkrywanie wewnętrznego poczucia sensu i celu naszych działań
 • Koło wartości  - narzędzie coachingowe

14. Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego
 • Zasady zarządzania energią wewnętrzną koncepcja Schwartz & Loehr
 • Sposoby angażowania się w pracę zawodową – konsekwencje i podatność na pojawienie się wypalenia
 • Synergia celów osobistych i zawodowych – „koło życia”
 • Rola wartości osobistych i zawodowych w miejscu pracy

1. Motywowanie innych - wprowadzenie w tematykę
 • Czym jest motywowanie innych? - dobre praktyki
 • Skąd się bierze entuzjazm i zaangażowanie?
 • Motywatory i demotywatory
 • Rodzaje motywacji
 • Podstawy psychologii pozytywnej w konteście motywowania - przegląd najnowszych badań

2. Koncepcje motywacyjne w praktyce urzędu
 • Aktywne słuchanie swoich pracowników – wywiad motywacyjny
 • Czynniki motywujące i demotywujące wg F. Herzberga
 • Rozumienie potrzeb pracowników urzędu jako drogowskaz w wyborze sposobów motywowania wg A. Maslowa
 • Prawa motywowania wg R.Denny’ego w urzędzie

3. Droga rozwoju pracownika w urzędzie
 • Kompetencje i zaangażowanie – dwa wymiary rozwoju pracownika
 • Analiza zespołu pod kątem poziomu gotowości zadaniowej pracowników (R1-R4)
 • Krytyczne momenty na zawodowej drodze pracownika
 • 4 stopnie nabywanie nowych kompetencji

4. Czynniki sukcesu w pracy kierownika urzędu
 • Dyrektywność czy orientacja na relacje z ludźmi?
 • Umiejętność diagnozy etapu rozwoju pracownika
 • Elastyczność i efektywność stosowanego stylu zarządzania

5. Sytuacyjna teoria zarządzania K. Blancharda – indywidualizacja stylu zarządzania i motywowania
 • Praktyczna analiza stylów zarządzania i motywowania
 • Dostosowanie działań przełożonego do etapu rozwoju pracownika

6. Coaching w urzędzie
 • Coachingowe narzędzia wydobywania potencjału i mocnych stron pracowników
 • Motywująca rola coachingowego stylu zarządzania pracownikami

7. Feedback - motywująca rola informacji zwrotnej w kontakcie z pracownikiem
 • Zasady udzilenia feedbacku
 • Modele informacji zwrotnej FUKO, Z , Komunikat JA
 • Praktyczne działanie feedbacku w urzędzie

8. Motywująca „krytyka” – cykl rozmów dyscyplinujących
 • Rozmowa korygująca
 • Rozmowa ostrzegawcza
 • Rozmowa informująca o podjęciu sankcji

9. Autodiagnoza poziomu wypalenia zawodowego – wypełnienie kwestionariusza Maslach
 • Przebieg syndromu „burn out”
 • Wyczerpanie emocjonalne
 • Depersonalizacja
 • Brak poczucia osobistych osiągnięć zawodowych
 • Analiza i omówienie wyników testu

10. Wypalenie zawodowe – diagnoza i środki zapobiegawcze
 • Wypalenie zawodowe a rozwój pracownika w urzędzie
 • Etapy rozwoju pracownika w ujęciu zarządzania sytuacyjnego K. Blancharda
 • Symptomy spadku motywacji u kompetentnego pracownika
 • Trzeci etap rozwoju pracownika jako pierwszy etap wypalenia zawodowego
 • Krytyczne momenty na zawodowej drodze pracownika

11. Wpływ poziomu własnej motywacji na zarządzanie pracownikami urzędu
 • Określenie barier wewnętrznych i zewnętrznych, które utrudniają większe zaangażowanie się w pracę oraz sposobów ich przezwyciężania

12. Budowanie automotywacji
 • Efektywna komunikacja z samym sobą: co działa na korzyść? a co nas sabotuje?
 • Przeramowanie i jego wpływ na naszą skuteczność
 • Cel jako motywator: jak go wyznaczać, definiować i mierzyć dlaczego jest konieczny?
 • Rama rezultatu – narzędzie coachingowe

13. Spójność z samym sobą kolejne źródło motywacji
 • Poziomy neurologiczne w kontekscie pracy w urzędzie
 • Odkrywanie wewnętrznego poczucia sensu i celu naszych działań
 • Koło wartości - narzędzie coachingowe

14. Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego
 • Zasady zarządzania energią wewnętrzną koncepcja Schwartz & Loehr
 • Sposoby angażowania się w pracę zawodową – konsekwencje i podatność na pojawienie się wypalenia
 • Synergia celów osobistych i zawodowych – „koło życia”
 • Rola wartości osobistych i zawodowych w miejscu pracy

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ ONLINE DLA:

1
Z powodzeniem przeszkoliliśmy praktycznie wszystkie ministerstwa, urzędy centralne, większość wojewódzkich, wiele JST.
2
Przeszkoliliśmy online ponad 1500 pracowników administracji państwowej, rządowej i samorządowej.
3
Naszymi szkoleniami objęliśmy ponad 30 000 pracowników administracji państwowej, rządowej i samorządowej.
4
Średnia wyników ankiet poszkoleniowych dla naszych szkoleń administracji wynosi 4,72 na skali pięciostopniowej.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Wzrost satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy
 • Mniejsza rotacja pracowników w urzędzie
 • Wzrost zaangażowania pracowników w pełnione obowiązki
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej
 • Wzrost efektywności pracowników
 • Lepsza obsługa klientów urzędu

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Poszerzenie wiedzy na temat czynników motywujących i demotywujące pracowników w urzędzie
 • Rozwój umiejętności dostosowania sposobów motywowania do potrzeb i etapu rozwoju pracownika
 • Nabycie umiejętności diagnozowania swojego zespołu i określania do których pracowników i w jakiej sytuacji powinienem zastosować coachingowy styl zarządzania;
 • Wzrost świadomości interweniowania w sytuacjach wymagających poprawy pracy podwładnego i prowadzenia rozmów dyscyplinujących
 • Nauczenie się stosowania w codziennej pracy skutecznych metod motywowania pozafinansowego
 • Rozwój umiejętności prowadzenia motywujących rozmów z pracownikami urzędu
 • Przyrost wiedzy na temat zmniejszania ryzyk wypalenia zawodowego w urzędzie
 • Możliwość przeanalizowanie własnego poziomu zaangażowania i jego wpływu na motywację pracowników.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych  takie jak aktywne słuchanie, zadawanie pytań otwartych, udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Usprawnienie pracy własnej pracowników oraz poszczególnych działów
 • Lepsza atmosfera i komunikacja wewnątrz urzędu
 • Rozwój i zaangażowanie pracowników
 • Prewencja wypalenia zawodowego u pracowników urzędu

Sztuka motywowania i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Magdalena Wasilewska

Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485

magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
Magdalena Wasilewska
Preferuję kotakt:

Magdalena Wasilewska

Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485

magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
Magdalena Wasilewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Magdalena Wasilewska

Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485

magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
Magdalena Wasilewska
Preferuję kotakt:

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - administracja publiczna

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - administracja publiczna


Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.