Triber – zarządzanie projektami w zmiennym świecie + orientacja na rezultaty

Triber - kierownik projektu 2.0

Szkolenia otwarte: Zarządzanie projektami

Nigdy jeszcze zmiany nie następowały tak szybko – i gospodarcze, społeczne, kulturowe. Naturalne jest, że w ślad za zmianami pojawiają się nowe profesje, funkcje zawodowe.  Jednym z nich jest – wyodrębniony przez futurologa Joe Tankersleya - triber. Zapraszamy na szkolenie, które przedstawi nowoczesne metody zarządzania projektami!

IDEA SZKOLENIA

Nigdy jeszcze zmiany nie następowały tak szybko – i gospodarcze, społeczne, kulturowe. Naturalne jest, że w ślad za zmianami pojawiają się nowe profesje, funkcje zawodowe.  Jednym z nich jest – wyodrębniony przez futurologa Joe Tankersleya - triber.

Brzmi obco? Warto zatem przyjrzeć się definicji. W dużym skrócie, triber to kierownik projektu, którego zadaniem jest realizacja przedsięwzięcia od A, czyli rekrutacji zespołu, do Z, czyli rozliczenia się z wykonania celu. Tankersley porównuje tę funkcję do zawodu producenta filmowego, który pracując z wybitnymi specjalistami, jest odpowiedzialny za zintegrowanie wyniku i przełożenie go na sukces kasowy dzieła.

Zaraz, można powiedzieć. Zawód kierownika projektu, to przecież nic nowego… Owszem, ale kompetencje kierowników projektów są często ograniczone do tak zwanych kompetencji technicznych (wg. IPMA ICB v3.0), związanych z prawidłowym przebiegiem grup procesów projektowych oraz znajomością narzędzi i technik nowoczesnego zarządzania projektami.

Triber ma nie tylko te kompetencje. Osoba taka wykazuje się ugruntowanymi umiejętnościami kontekstowymi, np. silną orientacją na biznes, a także sprawnie korzysta z kompetencji behawioralnych.

Umacnianiu się roli tribera sprzyjają trendy społeczno-ekonomiczne. Jednym z nich jest hipoteza Graeme Codringtona z TomorrowToday, który twierdzi, że 25% pracy wykonywanej obecnie przez ludzi, w najbliższych latach będzie zautomatyzowana. Dodatkowo większość firm nie widzi uzasadnienia ekonomicznego do powołania i finansowania we własnych strukturach PMO (Project Management Office), zatem cześć wiedzy i doświadczeń związanych z realizacją przedsięwzięć znika w przepastnych segregatorach poszczególnych „silosów”, mimo powszechnej potrzeby dążenia do struktury macierzowej.

Kolejnym argumentem, są badania prowadzone przez socjologów wskazujące, że o ile średnia pracodawców dla przedstawicieli pokolenia X wynosiła ok. 8 firm, to już pracownik z pokolenia Z będzie ich miał na koncie ponad 20 (raport Newspoint). Nie wspominając już rzeczywistości VUCA, która stawia przed managerami często całkiem nowe wyzwania.

Wydawałoby się, że w okolicznościach „mgły zmian” efektywne zarządzanie przedsięwzięciami jest niemożliwe, ale nie da się tego uniknąć. Firma, która nie realizuje projektów, to przecież organizacja w stanie stagnacji. Organizacji nie wypełniają już myśliciele i wykonawcy, którzy prowadzą i są prowadzeni.

Oczywistym jest, że w takiej sytuacji odpowiedzialność za zarządzanie projektami warto powierzyć pracownikom, którzy są zarówno mocni technicznie oraz znają specyfikę branży i na bieżąco wzmacniać ich pozostałe kompetencje: przywództwo, otwartość na zmiany, nastawienie na wynik, umiejętność podejmowania decyzji w sytuacji ograniczonej ilości informacji, kreatywność, otwartość i komunikacja, odwaga, czy asertywność – taki jest cel szkolenia: TRIBER(ing) – sztuka „dowożenia” projektów w zmiennej rzeczywistości i złożonej organizacji

Grupa docelowa

Menadżerowie, kierownicy projektów, członkowie zespołów projektowych, osoby doświadczone w realizacji przedsięwzięć, które chcą poszerzyć kompetencje związane z efektywnym zarządzaniem i świadomie kształtować zmianę generowaną przez projekt, skutecznie wywierać wpływ i realizować przedsięwzięcia, które kończą się sukcesem, wyrażonym także w postaci nowych doświadczeń zawodowych.

To także doskonała opcja dla specjalistów, których obszar ekspertyzy merytorycznej ogranicza strategiczne spojrzenie na realizację projektów w firmie.

Szkolenie rozwija następujące umiejętności/ kompetencje:

 • Przywództwo;
 • Zaangażowanie;
 • Asertywność i odwaga;
 • Otwartość, w tym komunikacyjna;
 • Zorientowanie na wynik;
 • Rozwiązywanie konfliktów;
 • Flexibilty;
 • Zarządzanie zmianą.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 10 000 kierowników, menedżerów i specjalistów z obszaru zarządzania projektami.
2
Korzystamy z metodyk waterfall (Prince2, PMI, IPMA) oraz zwinnych (Agile, Scrum, Prince2 Agile).
3
Orientacja na rezultat – setki wdrożeń, doświadczenie zawodowe trenerów w zarządzaniu projektami sprawiają, że nasze szkolenia dostarczają praktycznych rozwiązań, gotowych do zastosowania w pracy.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Nie ma wyznaczonego terminu szkolenia?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
  Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

  Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wstęp

  • Po co firmom potrzebni są triberzy?
  • Profil kompetencyjny kierownika projektu a rola tribera:
   • kompetencje techniczne,
   • kompetencje kontekstowe,
   • kompetencje behawioralne.
  • Dążenie do macierzy: dlaczego trzmiel lata.
  • Rola Tribera w firmowej rzeczywistości Volatility (zmienność) - Uncertainty (niepewność) - Complexity (złożoność) - Ambiguity (niejednoznaczność)

  2. Złoty krąg budowania pozycji tribera w organizacji i projekcie:

  • Zaczynaj od DLACZEGO;
  • Wiedz JAK;
  • Uzgodnij CO.

  3. Polityka projektu wg procesu Blocka:

  • Ocena środowiska;
  • Określenie celów;
  • Ocena własnego potencjału;
  • Zdefiniowanie problemów;
  • Opracowanie rozwiązań;
  • Weryfikacja i doskonalenie.

  4. Dobór członków zespołu projektowego

  • Idealny członek zespołu (czy ktoś widział Yeti?) zgodnie z podejściem P.Lencioniego;
  • Poznaj motywację swoich ludzi i odkoduj ich motywacyjne DNA (teoria T.Lowe);
  • Na wojnę idziemy z armią, którą mamy, a nie z tą, którą sobie wybierzemy (hipoteza S.Folwer).

  5. Techniki perswazji i mała, wielka zmiana w budowaniu zaplecza politycznego projektu

  • Kluczowe grupy potencjalnych ambasadorów przedsięwzięcia, w tym:
   • Project owner (sponsor projektu),
   • Project evaluator (często wiele osób z różnych działów),
   • Project implentor (korzystający z usługi);
  • Od zagrożenia do entuzjazmu, czyli jak w trzech krokach zdobywać poparcie;
  • Reguły wpływu społecznego R.Caldiniego związane z poparciem interesariuszy projektu.

  6. Komunikacja

  • Komunikacja z interesariuszami;
  • Komunikacja ze sponsorem projektu;
  • Komunikacja z członkami zespołu projektowego.

  7. Autoanaliza trzech grup kompetencji własnych tribera

  • Nastawienie: etyka, odporność,, odwaga, lidership mindset J.Wilinka;
  • Umiejętności: zarządzanie zmianą, kreowanie i wdrażanie innowacji, współpraca;
  • Wiedza: myślenie systemowe, inteligencja kulturowa, coaching systemowy.

  8. Podsumowanie szkolenia z wykorzystaniem struktury SSK:

  • Start (jakie techniki zacznę stosować);
  • Stop (jakie zachowania przestanę stosować);
  • Kontynuacja (jakie dobre praktyki będę kontynuował/kontynuowała).

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • Sprawniejsza realizacja projektów;
  • Efektywniejsze wykorzystanie zasobów na poziomie portfela;
  • Upowszechnianie dobrych praktyk zarządzania projektami;
  • Rozwój talentów;
  • Kumulowanie doświadczeń z realizacji projektów;
  • Budowanie kultury projektowej w organizacji;
  • Ograniczenie liczby konfliktów o zasoby.

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • Rozwój kompetencji behawioralnych;
  • Świadomość mocnych stron i obszarów rozwojowych;
  • Doskonalenie kompetencji osobistych kierownika projektu;
  • Zrozumienie strategicznego kontekstu roli tribera.

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • Wyższa satysfakcja i zaangażowanie zarządzających projektami;
  • Udrożniona komunikacja pomiędzy działami i pracownikami;
  • Wzrost jakości współpracy.

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Ilona Ziętkowska

  Project Manager
  tel. kom:. +48 517 081 300

  i.zietkowska@projektgamma.pl
  Ilona Ziętkowska

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres i.zietkowska@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  Triber - kierownik projektu 2.0

  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Firma
  Osoba prywatna
  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1600 zł/os.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

  Warunki zgłoszenia

  1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000762160 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
  2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
  3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
  4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
  5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
   a) lista uczestników będzie już zamknięta,
   b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
  6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
  7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
  8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
  9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
  10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
  11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
  12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
  13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
  14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.)., właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
  Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
  Gamma na FBGamma w LN
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji