Inne strony: GAMMA DISCOVER
Umiejętność komunikowania się, stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który gotów jestem płacić więcej, niż za jakikolwiek inny

Asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Szkolenia zamknięte: Efektywność osobista
Konflikty jawne i niejawne są codziennością. Postawa asertywna pozwala przeciwdziałać części z nich. Techniki rozwiązywania konfliktów sprawią, że powstały spór zostanie rozwiązany w sposób konstruktywny, bez nadmiernych kosztów psychologicznych. Zapraszamy na szkolenie asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów.

IDEA SZKOLENIA

Celem szkolenia jest wypracowanie własnych asertywnych sposobów zachowania się w trudnych sytuacjach. Uczestnicy poznają mechanizmy powstawania konfliktów oraz dowiedzą się, jak je rozwiązywać, by budować pozytywne relacje w życiu zawodowym i prywatnym.
 
W obiegowym ujęciu asertywność to sztuka odmawiania. Tymczasem asertywność to  filozofia postępowania z innymi ludźmi, której nie da się zamknąć w jednej umiejętności. Proponowane szkolenie z jednej strony daje konkretne techniki, które można zastosować w codziennym życiu zawodowym i prywatnym, z drugiej pozwala na rozpoznanie siebie samego na skalach asertywności. Ponadto uczestnicy szkolenia na poziomie postaw, technik i, co najważniejsze, na poziomie zachowań uczą się postępować w taki sposób, aby budować długotrwałe, przyjazne i uczciwe relacje z innymi ludźmi.
 
Uczestnicy szkolenia poznają również mechanizmy, którym ulegają w sytuacjach konfliktowych, co pozwoli im stać się podmiotem a nie przedmiotem dynamiki konfliktu. Będą mogli w sposób celowy i świadomy zarządzać na poziomie osobistym konfliktem oraz ułatwić zrozumienie sytuacji osobom, które nie będą posiadały wiedzy wyniesionej z tego szkolenia. Proponowany warsztat poza zrozumieniem procesu, wyposaży uczestników w praktyczne narzędzia, które ułatwią przeciwdziałanie konfliktom lub / i będą pomocne w jego rozwiązaniu na poziomie integratywnym (realizacja interesów wszystkich stron sporu).

GRUPA DOCELOWA:
 • Kadra kierownicza
 • Pracownicy obsługi Klienta
 • Pracownicy sił sprzedaży
 • Pracownicy mający kontakt z Klientem wewnętrznym bądź zewnętrznym

SZKOLENIE ROZWIJA NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJE:

 • Autodiagnoza własnej asertywności
 • Ocenianie rozmówców na kontinuum asertywności/agresywności/uległości i manipulacji
 • Wytyczanie własnego terytorium psychologicznego
 • Definiowanie praw własnych w relacji z innymi
 • Umiejętność asertywnej odmowy
 • Umiejętność asertywnego proszenia
 • Asertywne reagowanie na krytykę
 • Umiejętność przekazywania i przyjmowania informacji zwrotnej
 • Budowanie relacji z w oparciu o asertywność
 • Rozpoznawanie spirali konfliktu
 • Ocena na jakim poziomie odbywa się konflikt (wartości, danych, relacji , strukturalny, interesów)
 • Rozpoznawanie własnych skłonności w sytuacjach konfliktowych
 • Przesuniecie konfliktu z obszaru nierozwiązywalnego na obszar rozwiązywalny
 • Przeciwdziałanie zniekształceniom percepcyjnym

 

Fakty szkoleniowe
1
Przeprowadziliśmy ponad 2600 dni szkoleniowych z obszaru efektywności osobistej.
2
Na naszych szkoleniach rozwijamy kompetencje przydatne w życiu zawodowym i prywatnym (life-work balanced).
3
Nasi trenerzy łączą dbanie o dobrą atmosferę warsztatów z orientacją na rezultaty. Jest bezpiecznie i efektywnie.
Wg. badań Albertiego i Emmonsa zachowanie asertywne sprzyja kształtowaniu równości w kontaktach interpersonalnych umożliwiając działanie w naszym najlepszym interesie, obronę własnego stanowiska.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Czy Twoja firma może skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie zamknięte: Asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj umiejętności pracowników swojej firmy i własne.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Co to jest asertywność?
  • Postawa asertywna
  • Postawa uległa
  • Postawa agresywna
  • Postawa manipulacyjna
  • Umiejscowienie siebie na skali asertywności

  2. Umiejętności asertywne
  • Asertywna prośba
  • Asertywna odmowa
  • Asertywna pochwała
  • Konstruktywna krytyka
  • Asertywny styl prowadzenia rozmów
  • Stawianie granic w kontaktach z innymi

  3. Najważniejszy element asertywności – poczucie wartości
  • Związek monologu wewnętrznego z poczuciem wartości
  • Postawy życiowe według Harrisa
  • Zdania tłumaczące nieasertywne działanie
  • Zdania proasertywne

  4. Sposoby radzenia sobie z manipulacją i agresją
  • Komunikat Ja
  • Schemat ustanawiania konstruktywnych relacji
  • Asertywne wyrażanie gniewu
  • Asertywna reakcja na krytykę
  • Asertywne sankcje

  5. Praca na poziomie postaw
  • Zdefiniowanie obaw dotyczących definiowania własnej pozycji w relacji z pacjentem
  • Redefiniowanie własnej funkcji
  • Umiejscowienie własnej pracy na płaszczyźnie etyki zawodowej

  6. Wprowadzenie w konflikt
  • Czym  jest konflikt i kiedy występuje?
   • Potencjalna sytuacja konfliktowa – cechy
   • Rzeczywista sytuacja konfliktowa – cechy
  • Rodzaje konfliktów
   • Intrapersonalny / Interpersonalny / Grupowy
   • O sumie zerowej / motywów mieszanych
   • Formalny / nieformalny

  7. Rozpoznanie własnych skryptów zachowania w konflikcie
  • Nastawienie na  wygraną
  • Uległość
  • Unikanie
  • Kompromis
  • Manipulacja
  • Poszukiwanie rozwiązań integratywnych

  8. Koło konfliktu
  • Konflikt wartości
  • Konflikt relacji
  • Konflikt danych
  • Konflikt strukturalny
  • Konflikt interesów

  9. Postępowanie w różnych sytuacjach konfliktowych
  • Poziom działań realnych
  • Poziom psychologiczny
   • Wygrany / przegrany
   • Na pół wygrany / na pół przegrany
   • Wygrany / wygrany
   • Brak rozwiązania
   • Przegrany / wygrany

  10. Dynamika konfliktu – ujęcie procesowe
  • Faza utajona
  • Faza przedkonfliktowa
  • Faza pojawiania się negatywnych emocji
  • Jawny konflikt
  • Faza pokonfliktowa
  • Eliminowanie zniekształceń percepcyjnych
   • Efekt lustra, Efekt Kalego
   • Polaryzacja oceny
   • Efekt szkła powiększającego

  11. Techniki rozwiązywania konfliktów na linii pracownik – pracownik
  • Rozwiązania integratywne
   • Poziom stanowiska
   • Poziom interesu

  12. Podsumowanie w formie praktycznych wniosków
  • Karta ssc
   • Start – jakie zachowania zaczniemy stosować
   • Stop – jakich zachowań pozbywamy się
   • Continue – jakie zachowania kontynuujemy
  • Wnioski
   • Na poziomie osobistym
   • Na poziomie grupy

  Cena szkolenia:
  Miejsce szkolenia:

  Termin szkolenia:

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • zwiększenie efektywności realizacji zadań w organizacji
  • wzrost satysfakcji pracowników (zmniejszenie frustracji związanych brakiem asertywności)
  • większa terminowość realizacji zadań w organizacji
  • budowanie kultury zaufania w organizacji

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • zwiększenie poczucia własnej skuteczności
  • rozwój inteligencji emocjonalnej
  • jasne stawianie granic z szacunkiem dla granic innych
  • umiejętność formułowania informacji zwrotnej

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • zarządzanie konfliktami na poziomie zespołów
  • wzmocnienie współpracy pomiędzy pracownikami
  • otwarta komunikacja

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Dawid Didiuk

  Dyrektor działu sprzedaży
  tel.: +48 (22) 112 08 82

  biuro@projektgamma.pl
  Dawid Didiuk

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  15 listopad 2018 - 16 listopad 2018 Warszawa
  Asertywność uczy jak postępować w zgodzie ze sobą - na poziomie technik postaw. Techniki rozwiązywania konfliktów dają szansę na rozwiązywanie sporów w sposób konstruktywny, bez szkody dla relacji. Zapraszamy na szkolenie Asertywność i techniki rozwiązywania konfliktów.

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.